Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 41

病中的祷告

大卫的诗,交给乐长。

1善待穷人的有福了!
耶和华必救他们脱离困境。
耶和华必保护他们,
救他们的性命,
使他们在地上享福,
不让仇敌恶谋得逞。
他们生病在床,
耶和华必看顾,
使他们康复。
我祷告说:“耶和华啊,
求你怜悯我,医治我,
因为我得罪了你。”
我的仇敌恶狠狠地说:
“他何时才会死,
并且被人遗忘呢?”
他们来看我时,
心怀恶意,满口谎言,
出去后散布流言。
所有恨我的人都交头接耳,
设计害我。
他们说:“他患了恶病,
再也起不来了!”
连我所信赖、吃我饭的挚友也用脚踢我。
10 耶和华啊,
求你怜悯我,叫我痊愈,
我好报复他们。
11 我知道你喜悦我,
因为你没有让仇敌胜过我。
12 你因我正直而扶持我,
让我永远侍立在你面前。
13 从亘古到永远,
以色列的上帝耶和华当受称颂。
阿们!阿们!

Nkwa Asem

Nnwom 41

Ɔyarefo mpaebɔ

1Nhyira nka wɔn a ahiafo asɛm yɛ wɔn asɛnhia. Awurade bɛboa wɔn wɔ wɔn haw mu. Awurade bɛbɔ wɔn ne wɔn nkwa ho ban de wɔn asie. Ɔbɛma wɔn ahotɔ wɔ asase no so. Ɔrennyaa wɔn mma wɔn atamfo tumi. Awurade bɛboa wɔn wɔn yare mu na wasa wɔn yare.

Mekae se, “Mayɛ bɔne atia wo, Awurade; hu me mmɔbɔ na sa me yare.” M’atamfo ka atirimmɔdensɛm fa me ho. Wɔpɛ sɛ miwu na werɛ fi me. Wɔn a wobehu me no nyɛ nokwafo. Wɔboa nsɛm a ennim wɔ me ho no ano na wɔakɔka wɔ mmaa nyinaa. Wɔn a wɔtan me no keka me ho asomsɛm kyerɛ wɔn ho wɔn ho. Wɔbɔ wɔn tirim ka nea ennim fa me ho. Wɔka se, “Ne yare no mu yɛ den. Ɔrensɔre mfi ne mpa so bio.”

Mpo, me yɔnko pa ara a mede me ho too ne so; nea me ne no too nsa didii, asɔre atia me. 10 Hu me mmɔbɔ, Awurade, na sa me yare, na metua m’atamfo so ka. 11 Wɔrenni me so nkonim na minim sɛ w’ani sɔ me. 12 Wobɛboa me efisɛ, meyɛ ade trenee. Wode me besie wo nkyɛn daa daa.

13 Kamfo Awurade, Israel Nyankopɔn. Kamfo no nnɛ ne daa nyinaa!

Amen! Amen!