Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 38

受苦者的祈求

大卫求上帝眷顾的诗。

1耶和华啊,
求你不要在发怒时惩罚我,
不要在烈怒下管教我。
因为你的箭射穿我,
你的手击打我。
你的怒气使我浑身是病,
我的罪恶使我骨头朽烂。
我的罪恶滔天,使我不堪其重。
我因愚昧而伤口溃烂流脓。
我疼得弯腰驼背,
终日哀伤。
我的腰灼痛难忍,
我浑身是病。
我精疲力尽,彻底崩溃;
我心中悲伤,呻吟不止。
主啊,你知道我的渴望,
听见了我的叹息。
10 我的心砰砰直跳,
气力衰竭,
眼睛黯淡无光。
11 因我的疾病,朋友同伴回避我,
亲人远离我。
12 谋害我的人设下陷阱,
想害我的人威胁我,
整天图谋奸计。
13 但我像听不见的聋子,
无法说话的哑巴。
14 我就像一个不能听、不能辩的人。
15 耶和华啊,我等候你;
主,我的上帝啊,你必应允我。
16 我曾求告你,
别让他们幸灾乐祸,
在我失脚时沾沾自喜。
17 我快要跌倒,
我的痛苦无休无止。
18 我要承认我的罪过,
罪恶使我心里惴惴不安。
19 我的仇敌势力强大,
无故恨我的人不计其数。
20 我追求良善,
他们就恨我,以恶报善。
21 耶和华啊,求你不要撇弃我!
我的上帝啊,求你不要远离我!
22 拯救我的主啊,
求你快来帮助我!

Nkwa Asem

Nnwom 38

Ɔmanehunufo mpaebɔ

1O Awurade, ntwe m’aso wɔ w’abufuw mu! Wode w’agyan apira me. Woabɔ me ahwe fam. W’abufuw no nti mewɔ yaw a ano yɛ den mu. Me bɔne nti, ɔyare adidi me honam nyinaa. Me bɔne reyiri fa me; ɛyɛ adesoa a emu yɛ me duru. Esiane sɛ magyimi nti, m’akuru bɔn na ɛreporɔw. Makotow ma wɔabubu me. Mitwa agyaadwo daa nyinaa. Atiridii rekum me. Mereyɛ awu. Mabrɛ a mapɛkyɛw koraa. Me koma redi yaw na yaw ama merepene.

O Awurade, wunim nea me kɔn dɔ. Wote m’apinisi nyinaa. 10 Me koma repere. M’ahoɔden asa na m’aniwa adum.

11 Me nnamfo ne m’afipamfo remmɛn me; m’akuru nti, m’abusuafo mpo twe wɔn ho fi me ho.

12 Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no, sum me firi na wɔn a wɔpɛ sɛ wopira me no, hunahuna me; wonnyae sɛ wɔpɛ me bɔne da.

13 Mete sɛ ɔsotifo; mente asɛm. Mete sɛ mumu; mintumi nkasa. 14 Mete sɛ obi a ɔmma mmuae efisɛ, mente asɛm. 15 Nanso mede me ho to wo so, O Awurade; na wo, O Awurade me Nyankopɔn, wubebua me. 16 Mma m’atamfo ani nnye m’amanehunu ho. Mma wɔmmfa m’asehwe nhoahoa wɔn ho.

17 Mereyɛ ahwe ase enti mewɔ yaw mu daa. 18 Meka me bɔne. Ɛma me werɛ how. 19 M’atamfo wɔ apɔwmuden ne ahoɔden. Bebree wɔ hɔ a wɔtan me kwa. 20 Wɔn a wɔde bɔne tua papa ka no tia me efisɛ, mebɔ mmɔden sɛ mɛyɛ papa.

21 Nnyaw me, O Awurade. Nkɔ akyiri, O me Nyankopɔn! 22 Boa me mprempren, Awurade, m’agyenkwa.