Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 36

人的邪恶与上帝的美善

耶和华的仆人大卫的诗,交给乐长。

1罪恶在恶人内心深处说话,
他们眼中毫无对上帝的畏惧。
他们自以为是,浑然不知自己的罪,
也不憎恶自己的罪。
他们满口恶言谎话,
毫无智慧和善行。
他们躺在床上盘算作恶,
执意走罪恶的道路,
无恶不作。
耶和华啊,你的慈爱广及诸天,
你的信实高达穹苍。
你的公义稳如高山,
你的判断深不可测。
耶和华啊,你保护人类,
也保护牲畜。
上帝啊,
你的慈爱无比宝贵!
世人都在你的翅膀下寻求荫庇。
你让他们饱享你殿里的美食,
畅饮你乐河中的水。
因为你是生命的泉源,
在你的光中我们得见光明。

10 求你常施慈爱给认识你的人,
以公义恩待心地正直的人。
11 别让骄傲人的脚践踏我,
别让凶恶人的手驱赶我。
12 看啊!恶人已经摔倒在地,
再也爬不起来。

Nkwa Asem

Nnwom 36

Onipa bɔne su

1Bɔne kasa kyerɛ ɔdebɔneyɛfo ma edu ne koma mu pɛɛ; ɔpa Onyankopɔn na onni no ni. Esiane sɛ odwen n’ankasa ho nti, osusuw sɛ Onyankopɔn renhu ne bɔne mmu no fɔ. Ne kasa yɛ bɔne na atoro ahyɛ no ma; afei ɛnyɛ ade a nyansa wɔ mu na ɔyɛ. Ɔda mpa so no, na ɔredwen bɔne ho. Biribiara nni hɔ a ɔyɛ a, eye. Na ɔmpɛ sɛ ogyaa bɔneyɛ.

Awurade, wo dɔ a ɛnsa da no du sorosoro. Wo nokware du sorosoro. Wo trenee hɔre te sɛ mmepɔw. W’atɛntrenee mu dɔ sɛ ɛpo mu. Nnipa ne mmoa nyinaa hyɛ wo nsa. O Onyankopɔn, wo dɔ a ɛnsa da no som bo! Yenya guankɔbea wɔ wo ntaban nwini no ase. Yedi nnuan bebree a wode ma yɛn no. Woma yɛnom w’adom asuten no mu.

Wone nkwa nyinaa ti, esiane wo hann nti, yehu hann no. 10 Kɔ so dɔ wɔn a wonim wo no, na yɛ atreneefo papa. 11 Mma ahantanfo mma me so; anaa mma nnebɔneyɛfo mma me nnguan. 12 Hwɛ baabi a nnebɔneyɛfo atetew ahwe. Wɔn na wɔdeda hɔ a wontumi nsɔre no.