Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 34

上帝的美善

大卫在亚比米勒面前装疯,被赶出去后,作了此诗。

1我要常常称颂耶和华,
时刻赞美祂。
我要夸耀祂的作为,
困苦人听见必欢欣。
让我们一同颂赞祂的伟大,
尊崇祂的名!
我向祂祷告,祂便应允我,
救我脱离一切恐惧。
凡仰望祂的必有荣光,
不致蒙羞。
我这可怜的人向祂呼求,
祂就垂听,
救我脱离一切困境。
祂的天使必四面保护敬畏祂的人,拯救他们。
你们要亲身体验,
就知道耶和华的美善;
投靠祂的人有福了!
耶和华的圣民啊,
你们要敬畏祂,
因为敬畏祂的人一无所缺。
10 壮狮也会忍饥挨饿,
但寻求耶和华的人什么福分都不缺。

11 孩子们啊,听我说,
我要教导你们敬畏耶和华。
12 若有人热爱生命,
渴望长寿和幸福,
13 就要舌头不出恶言,
嘴唇不说诡诈的话。
14 要弃恶行善,
竭力追求和睦。
15 耶和华的眼睛看顾义人,
祂的耳朵垂听他们的呼求。
16 耶和华严惩作恶之人,
从世上铲除他们。
17 义人向耶和华呼救,祂就垂听,
拯救他们脱离一切患难。
18 祂安慰悲痛欲绝的人,
拯救心灵破碎的人。
19 义人也会遭遇许多患难,
但耶和华必拯救他,
20 保全他一身的骨头,
连一根也不折断。
21 恶人必遭恶报,
与义人为敌的必被定罪。
22 耶和华必救赎祂的仆人,
投靠祂的人必不被定罪。

Nkwa Asem

Nnwom 34

De kamfo Onyankopɔn papayɛ

1Mɛda Awurade ase daa! Merennyae no kamfo da. Mɛkamfo no wɔ nea wayɛ ama me no ho. Wɔn a wɔhyɛ wɔn so nyinaa ntie na wɔn ani nnye! Mo ne me nkamfo Awurade kɛseyɛ; momma yɛmmom nkamfo ne din!

Mefrɛɛ Awurade na ogyee me so; oyii me fii me suro mu. Wɔn a wɔhyɛ wɔn so hwɛ no na wɔn ani gye; wɔrenni wɔn huammɔ. Onnibie frɛ no na ogye wɔn so; ogye wɔn fi wɔn haw nyinaa mu. Wɔn a wotie Awurade no, ne bɔfo wɛn wɔn, na ogye wɔn fi amane mu.

W’ankasa hwɛ ye a Awurade ye. Nhyira nka wɔn a wonya guankɔbea wɔ ne mu. Awurade nkurɔfo nyinaa muntie no. Wɔn a wotie no no, nya nea ehia wɔn nyinaa. 10 Agyata mpo, sɛ wonnya aduan a, ɔkɔm de wɔn; nanso wɔn a wotie Awurade no hwee nhia wɔn.

11 Me nnamfonom nkumaa, mummetie me, na menkyerɛ mo sɛnea mobɛhyɛ Awurade anuonyam. 12 Mopɛ sɛ motena anigye mu? Mopɛ nkwa tenten ne ahotɔ? 13 Ɛnne munnyae bɔne kasa ne atoro twa. 14 Munnyae bɔne yɛ na monyɛ papa; momfa mo koma nyinaa ntiw asomdwoe akyi.

15 Awurade hwɛ atreneefo na otie wɔn sufrɛ nso. 16 Nanso nnebɔneyɛfo de, otia wɔn; nti sɛ wowu a, ɛnkyɛ, wɔnkae wɔn. 17 Atreneefo frɛ Awurade na otie; ogye wɔn fi wɔn haw nyinaa mu.

18 Awurade bɛn wɔn a wɔapa abaw. Ogye wɔn a wɔn anidaso asa nkwa. 19 Ɔhaw bebree to onipa pa; nanso, Awurade gye no fi ne nyinaa mu. 20 Awurade kora ne so koraa a ne dompe baako mpo remmu.

21 Bɔne kum ɔdebɔneyɛfo. Wɔbɛtwe wɔn a wɔtan trenee aso. 22 Awurade begye ne nkurɔfo nkwa. Wɔn a woguan toa no no wɔn ho renka.