Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 34

上帝的美善

大卫在亚比米勒面前装疯,被赶出去后,作了此诗。

1我要常常称颂耶和华,
时刻赞美祂。
我要夸耀祂的作为,
困苦人听见必欢欣。
让我们一同颂赞祂的伟大,
尊崇祂的名!
我向祂祷告,祂便应允我,
救我脱离一切恐惧。
凡仰望祂的必有荣光,
不致蒙羞。
我这可怜的人向祂呼求,
祂就垂听,
救我脱离一切困境。
祂的天使必四面保护敬畏祂的人,拯救他们。
你们要亲身体验,
就知道耶和华的美善;
投靠祂的人有福了!
耶和华的圣民啊,
你们要敬畏祂,
因为敬畏祂的人一无所缺。
10 壮狮也会忍饥挨饿,
但寻求耶和华的人什么福分都不缺。

11 孩子们啊,听我说,
我要教导你们敬畏耶和华。
12 若有人热爱生命,
渴望长寿和幸福,
13 就要舌头不出恶言,
嘴唇不说诡诈的话。
14 要弃恶行善,
竭力追求和睦。
15 耶和华的眼睛看顾义人,
祂的耳朵垂听他们的呼求。
16 耶和华严惩作恶之人,
从世上铲除他们。
17 义人向耶和华呼救,祂就垂听,
拯救他们脱离一切患难。
18 祂安慰悲痛欲绝的人,
拯救心灵破碎的人。
19 义人也会遭遇许多患难,
但耶和华必拯救他,
20 保全他一身的骨头,
连一根也不折断。
21 恶人必遭恶报,
与义人为敌的必被定罪。
22 耶和华必救赎祂的仆人,
投靠祂的人必不被定罪。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 34

Salimo la Davide. Pamene iye ananyengezera misala pamaso pa Abimeleki, amene anamupirikitsa, iyeyo nʼkuchoka.

1Ndidzayamika Yehova nthawi zonse;
    matamando ake adzakhala pa milomo yanga nthawi zonse.
Moyo wanga udzanyadira Yehova;
    anthu osautsidwa amve ndi kukondwera.
Lemekezani Yehova pamodzi ndi ine;
    tiyeni pamodzi tikuze dzina lake.

Ine ndinafunafuna Yehova ndipo Iye anandiyankha;
    anandilanditsa ku mantha anga onse.
Iwo amene amayangʼana kwa Iye, nkhope zawo zimanyezimira;
    nkhope zawo sizikhala zophimbidwa ndi manyazi.
Munthu wosauka uno anayitana, ndipo Yehova anamumva;
    Yehova anamupulumutsa ku mavuto ake onse.
Mngelo wa Yehova amatchinjiriza amene amakonda Iye
    ndi kuwalanditsa.

Lawani ndipo onani kuti Yehova ndi wabwino;
    wodala munthu amene amathawira kwa Iye.
Wopani Yehova inu oyera mtima ake,
    pakuti iwo amene amaopa Iye sasowa kanthu.
10 Mikango itha kulefuka ndi kumva njala
    koma iwo amene amafunafuna Yehova sasowa kanthu kalikonse kabwino.

11 Bwerani ana anga, mundimvere;
    ndidzakuphunzitsani kuopa Yehova.
12 Aliyense wa inu amene amakonda moyo wake
    ndi kukhumba kuti aone masiku abwino ambiri,
13 asunge lilime lake ku zoyipa
    ndi milomo yake kuti isayankhule zonama.
14 Tembenuka kuchoka ku zoyipa ndipo chita zabwino;
    funafuna mtendere ndi kuwulondola.

15 Maso a Yehova ali pa olungama
    ndipo makutu ake ali tcheru kumva kulira kwawo;
16 nkhope ya Yehova ikutsutsana ndi amene amachita zoyipa,
    kuwachotsa kuti asawakumbukirenso pa dziko lapansi.

17 Olungama amafuwula, ndipo Yehova amawamva;
    Iye amawalanditsa ku mavuto awo onse.
18 Yehova ali pafupi kwa osweka mtima
    ndipo amapulumutsa iwo amene asweka mu mzimu.

19 Munthu wolungama atha kukhala ndi mavuto ambiri,
    Koma Yehova amamulanditsa ku mavuto onsewo,
20 Iye amateteza mafupa ake onse,
    palibe limodzi la mafupawo limene lidzathyoledwa.

21 Choyipa chidzapha anthu oyipa;
    adani a olungama adzapezeka olakwa.
22 Yehova amawombola atumiki ake;
    aliyense amene amathawira kwa Iye sadzapezeka wolakwa.