Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 32

认罪与赦免

大卫的诗。

1过犯得赦免、罪恶被饶恕的人有福了!
心里没有诡诈、
不被耶和华算为有罪的人有福了!
我默然不语、拒绝认罪的时候,
就因整日哀叹而身心疲惫。
你昼夜管教我,
我的精力耗尽,
如水在盛夏枯竭。(细拉)

我向你承认自己的罪,
不再隐瞒自己的恶。
我说:“我要向耶和华认罪。”
你就赦免了我。(细拉)

因此,趁着还能寻求你的时候,
凡敬虔的人都当向你祷告;
洪水泛滥时,就没有机会了。
你是我的藏身之所,
你保护我免遭危难,
用得胜的凯歌四面环绕我。(细拉)

耶和华说:“我要教导你,
引领你走正路;
我要劝导你,看顾你。
不要像无知的骡马,
不用嚼环辔头就不驯服。”

10 恶人必多遭祸患,
耶和华的慈爱必环绕信靠祂的人。
11 义人啊,
你们要靠耶和华欢喜快乐;
心地正直的人啊,
你们都要欢呼。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 32

Salimo la Davide. Malangizo.

1Ngodala munthu
    amene zolakwa zake zakhululukidwa;
    amene machimo ake aphimbidwa.
Ngodala munthu
    amene machimo ake Yehova sawawerengeranso pa iye
    ndipo mu mzimu mwake mulibe chinyengo.

Pamene ndinali chete,
    mafupa anga anakalamba
    chifukwa cha kubuwula kwanga tsiku lonse.
Pakuti usana ndi usiku
    dzanja lanu linandipsinja;
mphamvu zanga zinatha
    monga nthawi yotentha yachilimwe.
            Sela
Kotero ine ndinavomereza tchimo langa kwa Inu,
    sindinabise mphulupulu zanga.
Ndinati, “Ine ndidzawulula
    zolakwa zanga kwa Yehova,
ndipo Inu munandikhululukira
    mlandu wa machimo anga.”
            Sela

Choncho aliyense okhulupirika apemphere kwa Inuyo
    pomwe mukupezeka;
ndithu pamene madzi amphamvu auka,
    sadzamupeza.
Inu ndi malo anga obisala;
    muzinditeteza ku mavuto ndipo muzindizinga
    ndi nyimbo zachipulumutso.
            Sela

Ndidzakulangiza ndi kukuphunzitsa njira imene udzayendamo;
    ndidzakupatsa uphungu ndi kukuyangʼanira.
Usakhale ngati kavalo kapena bulu,
    zimene zilibe nzeru,
koma ziyenera kuwongoleredwa ndi zitsulo za mʼkamwa ndi pamutu,
    ukapanda kutero sizibwera kwa iwe.
10 Zowawa ndi zambiri za anthu oyipa
    koma chikondi chosatha cha Yehova
    chimamuzinga munthu amene amadalira Iye.

11 Kondwerani mwa Yehova inu olungama;
    imbani, inu nonse amene muli owongoka mtima!