Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 28

祈求上帝帮助

大卫的诗。

1耶和华啊,我呼求你;
我的磐石啊,别不理我。
你若默然不语,
我必绝望而死。
我向你呼求,
向你的至圣所举手祷告时,
求你垂听。
求你不要把我与奸恶人一同责罚,
他们对邻居口蜜腹剑。
求你使他们罪有应得,
按他们的恶行,
按他们手上的罪恶报应他们。
他们既然毫不在意耶和华的作为和祂的创造,
祂必永远毁灭他们。

耶和华当受称颂!
因为祂听了我的恳求。
祂是我的力量,我的盾牌,
我信靠祂,就得帮助。
我的心欢喜雀跃,
我要歌唱赞美祂。
耶和华是祂子民的力量,
是祂膏立者得救的堡垒。
耶和华啊,
求你拯救你的子民,
赐福给你拣选的人,
如牧人般照顾他们,
永远扶持他们。

Nkwa Asem

Nnwom 28

Mmoa mpaebɔ

1O Awurade, me gyefo, mefrɛ wo; tie me sufrɛ! Sɛ woannye me so a mɛfra wɔn a wɔkɔ asaman no mu. Sɛ misu frɛ se boa me na mema me nsa so kyerɛ wo fi hɔ a, tie me.

Mmu me fɔ mfa me mfra nnebɔneyɛfo, wɔn a wɔyɛ bɔne no; nnipa a wɔn anom nsɛm yɛ dɛ nanso wɔwɔ ɔtan wɔ wɔn koma mu no mu. Twe wɔn aso wɔ nea wɔayɛ no so; wɔn bɔne a wɔayɛ no so. Twe wɔn aso wɔ wɔn nneyɛe nyinaa so. Nea ɛfata wɔn no, fa ma wɔn! Wonhu nea Awurade ayɛ ne ne nsa ano nnwuma; enti ɔbɛtwe wɔn aso na wasɛe wɔn korakora.

Kamfo Awurade; watie me sufrɛ. Awurade bɔ me ho ban; mewɔ ne mu ahotoso. Ɔboa me na m’ani gye. Mede ayeyi nnwom kamfo no. Awurade bɔ ne nkurɔfo ho ban; ɔbɔ ne hene a wayi no no ho ban, gye no nkwa.

Awurade, gye wo nkurɔfo nkwa, na hyira wɔn a wɔyɛ wo dea. Yɛ wɔn guanhwɛfo na hwɛ wɔn so daa nyinaa.