Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 21

颂赞胜利

大卫的诗,交给乐长。

1耶和华啊,
君王因你的能力而欢欣,
因你的拯救而雀跃。
你满足了他的心愿,
未曾拒绝他的请求。(细拉)
你赐给他丰盛的祝福,
给他戴上纯金的冠冕。
他向你祈求长寿,
你就赐给他永生。
你的救助带给他无限荣耀,
你赐给他尊荣和威严。
你给他的祝福永无穷尽,
你的同在使他充满喜乐。
君王信靠耶和华,
靠着至高者的慈爱必不动摇。

耶和华啊,
你的手必寻索你的敌人,
你用右手搜出所有恨你的人。
你一出现,
他们便像身在火炉中,
你在烈怒中吞灭他们,
你的烈火烧灭他们。
10 你必从世上铲除他们的子孙,
从人间灭绝他们的后裔。
11 他们虽然用阴谋诡计对抗你,
却不能成功。
12 你必弯弓搭箭瞄准他们,
使他们掉头逃跑。
13 耶和华啊,愿你彰显大能,受人尊崇!
我们要歌颂、赞美你的权能。

Nkwa Asem

Nnwom 21

Nkonimdi ayeyi dwom

1O Awurade, ɔhene ani agye efisɛ, womaa no ahoɔden; odi ahurusi efisɛ, woma odii nkonim. Woama no nea ne koma pɛ; woayɛ n’abisade.

Wode nhyira dodow brɛɛ no bɛhyɛɛ no sikakɔkɔɔ ahenkyɛw. Obisaa wo nkwa, na womaa no nkwa a enni awiei. Esiane wo mmoa nti, n’anuonyam so. Woama no din ne tumi. Wo nhyira wɔ ne so daadaa; na ka a woka ne ho no ma odi ahurusi. Ɔhene no gye Otumfoɔ Awurade di, na esiane Awurade dɔ a ɔdɔ no daa nti, ɔhwɛ ne so daa.

Ɔhene bɛkyere n’atamfo nyinaa. Ɔbɛkyere obiara a ɔtan no. Sɛ ɔba a, ɔbɛsɛe wɔn sɛ ogya a ɛredɛw. Awurade bɛsɛe wɔn wɔ n’abufuw mu na ogya abɛhyew wɔn. 10 Ɛrenka wɔn aseni biara; ɔhene no bekunkum wɔn nyinaa. 11 Wɔyɛ nhyehyɛe, sɔre tia no nanso, wɔrenni nkonim. 12 Ɔbɛtow ne bɛmma akyerɛ wɔn so na wɔadan wɔn ho aguan.

13 Yɛkamfo wo, Awurade, wɔ w’ahoɔden kɛse no nti. Yɛbɛto nnwom akamfo wo mmaninne.