Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 2

上帝膏立的君王

1列国为何咆哮?
万民为何枉费心机?
世上的君王一同行动,
官长聚集商议,
要抵挡耶和华和祂所膏立的王。
他们说:
“让我们挣断他们的锁链,
脱去他们的捆索!”
坐在天上宝座上的主必笑他们,
祂必嘲笑他们。
那时,祂必怒斥他们,
使他们充满恐惧。
祂说:
“在我的锡安圣山上,
我已立了我的君王。”
那位君王说:
“我要宣告耶和华的旨意,
祂对我说,‘你是我的儿子,
我今日成为你父亲。
你向我祈求,我必把列国赐给你作产业,
让天下都归你所有。
你要用铁杖统治他们,
把他们像陶器一般打碎。’”
10 君王啊,要慎思明辨!
世上的统治者啊,要接受劝诫!
11 要以敬畏的心事奉耶和华,
要喜乐也要战战兢兢。
12 要降服在祂儿子面前,
免得祂发怒,
你们便在罪恶中灭亡,
因为祂的怒气将临。
投靠祂的人有福了!

Nkwa Asem

Nnwom 2

Ɔhene a Onyankopɔn ayi no

1Adɛn nti na amanaman hyehyɛ adɔnyɛ ho? Adɛn nti na nnipa bɔ pɔw a ɛho nhia? Wɔn ahemfo asɔre, wɔn sodifo ka bom bɔ pɔw tia Awurade ne ɔhene a wɔayi no no. Wɔka se, “Momma yɛntwe yɛn ho mfi wɔn mmara ne wɔn tumi ase.”

Nanso Awurade te n’ahengua so serew, di wɔn nhyehyɛe hunu no ho fɛw. Ɔbɔ wɔn kɔkɔ abufuw so, yi wɔn hu abufuhyew mu.

Ɔka se, “Masi me hene wɔ Sion bepɔw kronkron no so.”

Nea wasi no hene no bua se, “Mɛka asɛm a Awurade apae mu aka no. Ɔka kyerɛɛ me se, ‘Woyɛ me babarima; ɛnnɛ mayɛ w’agya. Bisa me na mede wiase aman nyinaa bɛhyɛ wo nsa; asase nyinaa bɛyɛ wo dea. Wode dade poma bedi wɔn so, na woabobɔ wɔn sɛ ɔnwemfo nhina.’“

10 Mo ahene, muntie saa kɔkɔbɔ yi. Mo a mudi aman so wɔ wiase, munsua sɛ: 11 Mobɛsom Awurade osuro mu. 12 Momma mo ho mpopo na monkotow no. Sɛ anyɛ saa a, ne bo befuw na moawu prɛko pɛ. Nhyira nka wɔn a woguan kɔtoa no.