Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 143

求上帝拯救

大卫的诗。

1耶和华啊,求你垂听我的祷告,
倾听我的呼求,
求你凭你的信实和公义应允我的祈求。
求你不要审判你的仆人,
因为在你眼中没有一个义人。
敌人迫害我,打垮我,
使我生活在黑暗中,
像死去很久的人。
我心力交瘁,惊恐万分。
我想起遥远的过去,
我思想你的一切作为,
回想你所做的事。
我举手向你呼求,
我的心渴慕你如同干旱之地渴慕甘霖。(细拉)

耶和华啊,求你快快应允我!
我已绝望,求你不要掩面不顾我,
不然我必和下坟墓的人无异。
求你让我在清晨就听见你的慈言爱语,
因为我信靠你;
求你指示我当走的路,
因为我的心仰望你。
耶和华啊,求你救我脱离仇敌,
我要到你那里寻求庇护。
10 求你教导我遵行你的旨意,
因为你是我的上帝,
愿你良善的灵引导我走平坦的路。
11 耶和华啊,
求你为自己名的缘故拯救我,
凭你的公义救我脱离患难。
12 求你铲除我的仇敌,
因为你爱我。
求你消灭一切迫害我的人,
因为我是你的仆人。

Nkwa Asem

Nnwom 143

Mmoa mpaebɔ

1Awurade, tie me mpaebɔ! Wo trenee mu, tie m’adesrɛ. Gye me so wɔ wo nokware turodoo mu! Nsɔ me, w’akoa, nhwɛ! Obiara nyɛ pɛ w’anim.

Me tamfo apɛ me anya me na wadi me so koraa. Ɔde me ato afiase sum mu na mayɛ sɛ wɔn a wowuwui dedaadaw no. Ɛno nti, mereyɛ apa abaw. M’aba mu abu.

Mekae mmere a atwam no; midwen nea woayɛ nyinaa. Mekae wo nnwuma nyinaa. Mepagyaw me nsa kyerɛ wo so wɔ mpaebɔ mu; wo ho sukɔm de me kra sɛ asase kesee. Awurade, bua me mprempren ara! M’anidaso asa. Mfa wo ho nhintaw me anyɛ saa a, mɛfra nsamanfo mu. Daa anɔpa, kae me wo dɔ a wodɔ me no efisɛ, mede me ho to wo so. Me mpaebɔ ba wo nkyɛn. Kyerɛ me kwan a memfa so. Awurade, mekɔ wo nkyɛn kɔpɛ hintabea, gye me fi m’atamfo nsam. 10 Woyɛ me Nyankopɔn; kyerɛ me na menyɛ w’apɛde. Hwɛ me yiye na kyerɛ me kwan pa a memfa so.

11 Gye me, Awurade, sɛnea woahyɛ me bɔ no; fa wo papayɛ so gye me fi ɔhaw mu! 12 Esiane ɔdɔ a wodɔ me nti, kum m’atamfo na sɛe wɔn a wɔhyɛ me so nyinaa efisɛ, meyɛ wo somfo.