Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 140

祈求上帝保护

大卫的诗,交给乐长。

1耶和华啊!
求你拯救我脱离恶人,
保护我脱离残暴之徒。
他们心怀叵测,整天挑拨离间。
他们的言语恶毒如蛇,
嘴唇有蛇的毒液。(细拉)

耶和华啊,
求你使我免遭恶人的毒手,
保护我脱离残暴之徒。
他们图谋害我。
傲慢人在我的路上暗设网罗,
布下圈套,挖了陷阱。(细拉)

耶和华啊,
我说:“你是我的上帝。”
耶和华啊,求你垂听我的呼求。
主耶和华,我大能的拯救者啊,
在战争的日子,你保护我。
耶和华啊,
求你不要让恶人的愿望实现,
不要让他们的阴谋得逞,
免得他们狂妄自大。(细拉)

愿那些围攻我的人自食恶果。
10 愿火炭落在他们身上,
愿他们被丢进火里,
被抛进深坑,不得翻身。
11 愿毁谤者在地上无法立足,
愿祸患毁灭残暴之徒。
12 我知道耶和华必为贫穷人伸张正义,
为困苦者申冤。
13 义人必赞美你的名,
正直人必活在你面前。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 140

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Landitseni Yehova kwa anthu oyipa;
    tetezeni kwa anthu ankhanza,
amene mu mtima mwawo amakonza zinthu zoyipa
    ndi kuyambitsa nkhondo tsiku lililonse.
Iwo amanola malilime awo kukhala akuthwa ngati a njoka;
    pa milomo yawo pali ululu wa mamba.
            Sela

Tetezeni Inu Yehova, kwa anthu oyipa;
    tchinjirizeni kwa anthu ankhanza
    amene amakonza zokola mapazi anga.
Anthu odzikuza anditchera msampha mobisika;
    iwo atchera zingwe za maukonde awo
    ndipo anditchera misampha pa njira yanga.
            Sela

Inu Yehova, ine ndikuti, “Ndinu Mulungu wanga.”
    Imvani kupempha kwanga Yehova.
Inu Ambuye Wamphamvuzonse, Mpulumutsi wanga wamphamvu,
    mumateteza mutu wanga tsiku lankhondo.
Musawapatse anthu oyipa zokhumba zawo, Inu Yehova;
    musalole kuti zokonza zawo zitheke,
    mwina iwo adzayamba kunyada.
            Sela

Mitu ya amene andizungulira
    iphimbidwe ndi masautso amene milomo yawo yayambitsa.
10 Makala amoto agwere pa iwo;
    aponyedwe pa moto,
    mʼmaenje amatope, asatulukemonso.
11 Musalole kuti anthu achipongwe akhazikike mʼdziko;
    choyipa chilondole anthu ankhanza.

12 Ndikudziwa kuti Yehova amapereka chiweruzo cholungama kwa anthu osauka,
    ndipo amateteza zolinga za anthu osowa.
13 Zoonadi anthu olungama adzatamanda dzina lanu,
    ndipo anthu owongoka mtima adzakhala pamaso panu.