Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 130

患难中求助的祷告

上圣殿朝圣之诗。

1耶和华啊!
我在绝望的深渊中向你呼求。
主啊,求你垂听我的呼求,
侧耳听我的祈求。
主耶和华啊,
倘若你追究我们的罪过,
谁能站得住呢?
然而,你赦免我们,
所以你当受敬畏。

我等候耶和华,一心等候祂,
祂的话语是我的盼望。
我一心等候耶和华,
比守夜的盼望天明还要迫切,
比守夜的盼望天明还要迫切。
以色列啊,要信靠耶和华,
因为祂有慈爱,能完全救赎我们。
祂必把以色列从罪恶中救赎出来。

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 130

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากห้วงลึก
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์
ขอทรงเงี่ยพระกรรณ
รับฟังคำทูลวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์ด้วยเถิด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ทรงบันทึกบาปทั้งหลายไว้
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้?
แต่เพราะพระองค์ทรงอภัยโทษ
พระองค์จึงทรงเป็นที่ยำเกรง

ข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเฝ้าคอย
และฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
จิตวิญญาณของข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า
ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า
ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า

อิสราเอลเอ๋ย จงฝากความหวังไว้ที่
องค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะความรักมั่นคงอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
การไถ่อันสมบูรณ์อยู่ที่พระองค์
พระองค์เองจะทรงไถ่อิสราเอล
จากบาปทั้งสิ้นของพวกเขา