Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 130:1-8

第 130 篇

患难中求助的祷告

上圣殿朝圣之诗。

1耶和华啊!

我在绝望的深渊中向你呼求。

2主啊,求你垂听我的呼求,

侧耳听我的祈求。

3主耶和华啊,

倘若你追究我们的罪过,

谁能站得住呢?

4然而,你赦免我们,

所以你当受敬畏。

5我等候耶和华,一心等候祂,

祂的话语是我的盼望。

6我一心等候耶和华,

比守夜的盼望天明还要迫切,

比守夜的盼望天明还要迫切。

7以色列啊,要信靠耶和华,

因为祂有慈爱,能完全救赎我们。

8祂必把以色列从罪恶中救赎出来。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 130:1-8

Zaburi 130

Kuomba Msaada

Wimbo wa kwenda juu.

1130:1 Ay 30:19Kutoka vilindini ninakulilia, Ee Bwana.

2130:2 Za 27:7; 28:2, 6; 31:22; 86:6; 140:6; 2Nya 6:40Ee Bwana, sikia sauti yangu.

Masikio yako na yawe masikivu

kwa kilio changu unihurumie.

3130:3 1Sam 6:20; Ezr 9:15; Hes 1:6; Za 143:2; Ufu 6:17; Yn 8:7, 9; Rum 3:20Kama wewe, Ee Bwana, ungeweka kumbukumbu ya dhambi,

Ee Bwana, ni nani angeliweza kusimama?

4130:4 Kut 34:7; Efe 1:7; 2Sam 24:14; Yer 17:5-6; 31:34; 1Fal 8:40; 2The 1:6; Za 37:2; Ebr 12:28Lakini kwako kuna msamaha,

kwa hiyo wewe unaogopwa.

5130:5 Isa 8:17; 26:8; 30:18; 49:23; Za 5:3; 119:74; 27:14Namngojea Bwana, nafsi yangu inangojea,

katika neno lake naweka tumaini langu.

6130:6 Za 63:6; 2Sam 23:4Nafsi yangu inamngojea Bwana

kuliko walinzi waingojeavyo asubuhi,

naam, kuliko walinzi

waingojeavyo asubuhi.

7130:7 1Nya 21:13; Za 25:5; 71:14; 111:9; Rum 3:24; Isa 55:7Ee Israeli, mtumaini Bwana,

maana kwa Bwana kuna upendo usiokoma,

na kwake kuna ukombozi kamili.

8130:8 Lk 1:68; Kut 34:7; Mt 1:21Yeye mwenyewe ataikomboa Israeli

kutoka dhambi zao zote.