Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 125

上帝保护祂的子民

上圣殿朝圣之诗。

1信靠耶和华的人就像锡安山永不动摇。
群山怎样环绕耶路撒冷,
耶和华也怎样保护祂的子民,
从现在直到永远。
恶人必不能长久统治义人的土地,
免得义人也去行恶。
耶和华啊,求你善待行善的人,
善待心地正直的人。
耶和华必把那些偏行恶道的人与作恶的人一同赶走。
愿平安临到以色列。

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 125

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1บรรดาผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเช่นภูเขาศิโยน
ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นตลอดกาล
ดั่งภูเขาทั้งหลายรายล้อมเยรูซาเล็ม
องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงโอบล้อมประชากรของพระองค์
ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร์

คทาของคนชั่วจะไม่คงอยู่
เหนือแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนของคนชอบธรรม
มิฉะนั้นคนชอบธรรม
จะลงมือทำผิด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้ที่ทำดี
ต่อผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม
แต่ผู้ที่หันไปสู่ทางคดเคี้ยว
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเนรเทศเขาไปพร้อมกับคนทำชั่ว

สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล