Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 124

上帝保护祂的子民

大卫上圣殿朝圣之诗。

1以色列人要说:
若不是耶和华帮助我们,
若不是耶和华帮助我们,
仇敌起来攻击我们、
向我们发怒的时候,
我们早已被他们生吞,
被狂涛淹没,被洪流卷走,
被怒海吞噬。
耶和华当受称颂!
祂没有让我们像猎物一样被敌人撕咬。
我们像鸟一样逃出了猎人的网罗。
网罗破裂,我们逃了出去。
我们的帮助来自创造天地的耶和华。

Nkwa Asem

Nnwom 124

Onyankopɔn bɔ ne nkurɔfo ho ban

1Sɛ Awurade nni yɛn afa a, anka yɛbɛyɛ dɛn? Bua, O Israel! “Sɛ Awurade nni yɛn afa na yɛn atamfo baa yɛn so no a, anka wɔn abufuhyew a etia yɛn no, wɔbɛmene yɛn anikann; na anka nsuyiri no bɛtwe yɛn akɔ na nsu no akata yɛn so ama ɔhweam a ano yɛ den no afa yɛn.”

Momma yɛnna Awurade a wamma yɛn atamfo ho kwan amma wɔansɛe yɛn no ase. Yɛaguan te sɛ anomaa a wafi ɔbɔmmɔfo afiri mu afi. Afiri no abubu ama yɛanya kwan afi mu.

Yɛn mmoa fi Awurade a ɔbɔɔ soro ne asase no nkyɛn.