Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 123

祈求上帝怜悯

上圣殿朝圣之诗。

1在天上做王的耶和华啊!
我仰望你。
我们要仰望我们的上帝耶和华,
如同仆人仰望主人、婢女仰望主母,
一直到蒙祂怜悯。
耶和华啊,
求你怜悯我们,求你怜悯我们,
因为我们饱受鄙视。
我们饱受富足人的嘲弄、骄傲人的鄙视。

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 123

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าพระองค์เงยหน้าขึ้นดูพระองค์
พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์
ดั่งดวงตาของทาสมองดูมือนายของตน
ดั่งดวงตาสาวใช้เฝ้าดูมือนายหญิงของตน
ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มุ่งมองพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ตราบจนพระองค์ทรงสำแดงพระกรุณาธิคุณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
เพราะเหล่าข้าพระองค์ได้ทนต่อการเหยียดหยามดูแคลนมามาก
ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทน
การหยามหยันจากคนหยิ่งผยอง
ทนการสบประมาทจากคนยโสโอหังมามากแล้ว