Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 107

卷五:诗篇107—150

称谢上帝的美善

1你们要称谢耶和华,
因为祂是美善的;
祂的慈爱永远长存。
2-3 耶和华救赎的人,
就是祂从敌人手中救赎出来、
从东西南北招聚的人,
都要称谢祂。
他们在旷野中飘泊,居无定所,
又饥又渴,陷入绝境。
他们在危难中呼求耶和华,
祂就拯救他们脱离困境,
带领他们走直路,
到可居住的城邑。
他们当称谢耶和华的慈爱,
称谢祂为世人所行的奇事。
因为祂满足干渴的人,
以美食喂饱饥饿的人。
10 有些人坐在黑暗里,
在死亡的阴影下,
被铁链捆绑,
痛苦不堪。
11 因为他们违背上帝的话,
藐视至高者的旨意,
12 所以上帝用苦役使他们顺服,
他们跌倒也无人扶助。
13 于是,他们在患难中呼求耶和华,
耶和华就拯救他们脱离困境。
14 祂带领他们脱离黑暗和死亡的阴影,
断开他们的锁链。
15 他们当称谢耶和华的慈爱,
称谢祂为世人所行的奇事。
16 因为祂打碎了铜门,
砍断了铁闩。
17 有些人愚顽,
因自己的悖逆和罪恶而受苦,
18 食欲全消,几近死亡。
19 于是,他们在患难中呼求耶和华,
耶和华便拯救他们脱离困境。
20 祂一发令,就医治了他们,
救他们脱离死亡。
21 他们当称谢耶和华的慈爱,
称谢祂为世人所行的奇事。
22 他们当向祂献上感恩祭,
欢然歌颂祂的作为。
23 有些人乘船在汪洋大海上经商,
24 他们看见了耶和华的作为,
看见了祂在深海所行的奇事。
25 祂一声令下,
狂风大作,巨浪滔天。
26 他们的船只忽而被抛向半空,
忽而落入深渊,
他们吓得面无人色,
27 东倒西歪,如同醉汉,
束手无策。
28 于是,他们在患难中呼求耶和华,
耶和华便拯救他们脱离困境。
29 祂使狂风止息,海浪平静。
30 他们因风平浪静而欢喜,
祂带领他们到所向往的港湾。
31 他们当称谢耶和华的慈爱,
称谢祂为世人所行的奇事。
32 他们当在众人面前尊崇祂,
在众首领面前赞美祂。
33 祂使江河变成荒漠,
水泉变成干地,
34 叫沃土变成荒凉的盐碱地,
因为那里的居民邪恶。
35 祂叫荒漠水塘遍布,
使旱地甘泉涌流。
36 祂使饥饿的人住在那里,
建造可安居的城邑,
37 耕种田地,栽植葡萄园,
收成丰硕。
38 祂赐福给他们,
使他们人丁兴旺,
牲口有增无减。
39 后来他们在压迫、患难和痛苦的煎熬下人口减少,
地位卑下。
40 祂使贵族蒙羞受辱,
漂流在荒芜之地。
41 但祂搭救贫苦的人脱离苦难,
使他们家族兴旺,多如羊群。
42 正直人看见就欢喜,
邪恶人都哑口无言。
43 有智慧的人都当留心这些事,
思想耶和华的慈爱。

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 107

CARTEA A CINCEA

Psalmul 107

Daţi mulţumire Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Aşa să zică răscumpăraţii Domnului,
    cei pe care i-a răscumpărat din mâna duşmanului,
pe care i-a adunat de pe cuprinsul ţărilor:
    de la răsărit şi de la apus,
        de la nord şi de la sud[a].

Ei rătăceau prin pustie, pe o cale neumblată,
    fără să găsească o cetate în care să locuiască.
Flămânzi şi însetaţi,
    li se lihnise sufletul în ei.
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
I-a călăuzit pe o cale dreaptă,
    ca să meargă spre o cetate în care să locuiască.
Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Căci El a potolit sufletul însetat
    şi a săturat sufletul flămând.

10 Celor ce locuiau în întuneric şi în umbra morţii,
    legaţi în chin şi în fiare,
11 pentru că se răzvrătiseră faţă de mesajele lui Dumnezeu
    şi dispreţuiseră sfatul Celui Preaînalt,
12 El le-a smerit inima prin necaz;
    ei se clătinaseră şi nu era nimeni să-i ajute.
13 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
14 I-a scos din întuneric şi din umbra morţii
    şi le-a rupt legăturile.
15 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
16 Căci El a zdrobit porţi de bronz
    şi a tăiat zăvoare de fier.

17 Ei ajunseseră nebuni[b] din cauza căii lor nelegiuite
    şi se nenorociseră din cauza păcatelor lor.
18 Sufletul lor se dezgustase de orice hrană
    şi ajunseseră la porţile morţii.
19 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a eliberat din necazurile lor.
20 Le-a trimis Cuvântul Lui, i-a tămăduit
    şi i-a scăpat din groapă.
21 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
22 Să aducă jertfe de mulţumire
    şi să povestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie!

23 Cei ce coborau pe mare cu corăbiile,
    cei ce făceau negoţ pe ape mari,
24 au văzut ei înşişi lucrările Domnului
    şi minunile Lui din adâncuri.
25 Când a grăit El, s-a iscat o furtună năprasnică,
    care a ridicat talazurile mării.
26 Se suiau spre ceruri şi se coborau în adâncuri;
    sufletul li se înmuiase din cauza nenorocirii.
27 Se clătinau şi se mişcau ca un om beat;
    toată înţelepciunea lor fusese înghiţită.
28 Atunci, în strâmtorarea lor, ei au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
29 A liniştit furtuna,
    iar valurile s-au potolit.
30 Ei s-au bucurat că acestea s-au liniştit,
    iar El i-a condus la limanul dorit.
31 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
32 Să-L înalţe în adunarea poporului
    şi să-L înalţe în sfatul bătrânilor[c]!

33 El preface râurile în pustiu
    şi izvoarele de ape în pământ uscat
34 şi pământul roditor în pământ sterp,
    din pricina răutăţii locuitorilor ţării.

35 El preface pustia într-o vale cu apă
    şi ţinutul arid în izvoare de ape.
36 Aşază acolo pe cei flămânzi,
    iar ei îşi întemeiază o cetate în care să locuiască,
37 îşi seamănă ogoare, îşi plantează vii
    şi au recolte bogate.
38 El îi binecuvântează, astfel încât se înmulţesc foarte mult,
    iar vitele nu li le împuţinează.

39 Când sunt împuţinaţi şi umiliţi
    din pricina asupririi, a necazului şi a suferinţei,
40 El revarsă dispreţ asupra nobililor
    şi-i face să rătăcească prin pustietate fără drum.
41 Îi ridică însă pe cei nevoiaşi din sărăcie
    şi le înmulţeşte familiile ca pe o turmă.
42 Cei drepţi văd şi se bucură
    şi orice nedreptate îşi închide gura.

43 Cine este înţelept, să păzească aceste lucruri
    şi să ia aminte la marea îndurare a Domnului!

Notas al pie

  1. Psalmii 107:3 TM: de la mare; Tg explică: de la marea de la miazăzi
  2. Psalmii 107:17 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici şi aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
  3. Psalmii 107:32 Lit.: bătrânii (sau: cei care poartă barbă) lui Israel, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7)