Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 103

上帝的慈爱

大卫的诗。

1我的心啊,要称颂耶和华,
我要全心全意地称颂祂的圣名。
我的心啊,要称颂耶和华,
不要忘记祂的一切恩惠。
祂赦免我一切的罪恶,
医治我一切的疾病。
祂救赎我的生命脱离死亡,
以慈爱和怜悯环绕我。
祂以美物满足我的愿望,
使我如鹰一般恢复青春。

耶和华为一切受欺压的人伸张正义,主持公道。
祂让摩西明白自己的旨意,
向以色列人彰显自己的作为。
耶和华有怜悯和恩典,
不轻易发怒,充满慈爱。
祂不永久责备人,
也不永远怀怒。
10 祂没有按我们的过犯对待我们,
也没有照我们的罪恶惩罚我们。
11 因为天离地有多高,
祂对敬畏祂之人的爱也多大!
12 东离西有多远,
祂叫我们的过犯离我们也多远!
13 耶和华怜爱敬畏祂的人,
如同慈父怜爱自己的儿女。
14 因为祂知道我们的本源,
顾念我们不过是尘土。

15 世人的年日如同草芥,
如野地茂盛的花,
16 一经风吹,便无影无踪,
永远消逝。
17 耶和华永永远远爱敬畏祂的人,
以公义待他们的子子孙孙,
18 就是那些守祂的约、
一心遵行祂命令的人。

19 耶和华在天上设立了宝座,
祂的王权无所不及。
20 听从耶和华的命令、遵行祂吩咐的大能天使啊,
你们要称颂祂!
21 事奉耶和华、遵从祂旨意的天军啊,
你们要称颂祂!
22 耶和华所造的万物啊,
要在祂掌管的各处称颂祂。

我的心啊,要称颂耶和华!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!