Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 101

君王的诺言

大卫的诗。

1耶和华啊,
我要歌颂你的慈爱和公正,
我要歌颂你。
我要谨慎行事,
走正直的路,
你何时来我这里?
我要在家中以正直的心行事。
我要弃绝恶事,
我憎恶背弃上帝者的行为,
不沾染他们的恶行。
我要远离心思悖逆的人,
不与邪恶的事有任何瓜葛。
我要消灭暗中毁谤邻居的人,
也不容忍心高气傲的人。
我要看顾国中忠于上帝的人,
让他们与我同住。
行事正直的人才能服侍我。
诡诈的人必不得与我同住,
口出谎言的人必不得侍立在我面前。
每天早晨我要消灭国中所有的恶人,
从耶和华的城中铲除一切作恶的人。

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 101

Zabbuli ya Dawudi.

1Nnaayimbanga ku kwagala kwo n’obutuukirivu bwo;
    nnaayimbiranga ggwe, Ayi Mukama.
Nneegenderezanga, mu bulamu bwange ne nkola eby’obutuukirivu,
    naye olijja ddi gye ndi?

Nnaabeeranga mu nnyumba yange
    nga siriiko kya kunenyezebwa.
Sijjanga kwereetereza kintu
    kyonna ekibi.

Nkyayira ddala ebikolwa by’abo abava mu kkubo lyo;
    sijjanga kubyeteekako.
Sijjanga kuba mukuusa;
    ekibi nnaakyewaliranga ddala.

Oyo alyolyoma muliraanwa we mu kyama,
    nnaamuzikiririzanga ddala; amaaso ag’amalala n’omutima ogw’amalala
    sijja kubigumiikirizanga.

Abeesigwa abali mu nsi yaffe nnaabasanyukiranga,
    balyoke babeerenga nange;
akola eby’obutuukirivu
    y’anamperezanga.

Atayogera mazima
    taabeerenga mu nnyumba yange.
Omuntu alimba
    sirimuganya kwongera kubeera nange.

Buli nkya nnaazikirizanga
    abakola ebibi bonna mu nsi,
bwe ntyo abakozi b’ebibi ne mbamalirawo ddala
    mu kibuga kya Mukama.