Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 10

求上帝惩治恶人

1耶和华啊,你为何远远站着?
为何在我遭难时隐藏起来?
恶人狂妄地追逼穷苦人,
愿他们落入自己所设的圈套。
恶人夸耀自己的贪欲,
贪婪的人憎恨、咒诅耶和华。
他们狂傲自大,心中没有上帝,
从不寻求耶和华。
他们凡事顺利,
对你的审判不屑一顾,
对所有的仇敌嗤之以鼻。
他们自以为可以屹立不倒,
世世代代永不遭殃。
他们满口咒诅、谎话和恐吓之言,
舌头沾满祸害和邪恶。
他们埋伏在村庄,
暗中监视受害者,杀害无辜。
他们像狮子埋伏在暗处,
猎取无助的人,
用网罗拖走他们。
10 不幸的人被击垮,
倒在他们的暴力下。
11 他们自言自语:“上帝忘记了,
祂掩面不理这些事!”
12 耶和华啊,求你起来!
上帝啊,求你举手施罚,
不要忘记无助的人!
13 恶人为何轻视上帝,
以为上帝不会追究呢?
14 但你已看到世人的疾苦,
随时伸出援手。
困苦无助的人投靠你,
你是孤儿的帮助。
15 求你打断恶人的臂膀,
彻底追究他们的罪恶。
16 耶和华永永远远是君王,
列邦必从祂的土地上灭亡。
17 耶和华啊,
你知道困苦人的愿望,
你必垂听他们的呼求,
安慰他们。
18 你为孤儿和受欺压的人申冤,
使渺小的世人不能再恐吓他们。

Nkwa Asem

Nnwom 10

Atemmu ho mpaebɔ

1O Awurade, adɛn nti na wowɔ akyirikyiri saa? Adɛn nti na wuhintaw wo ho mmere a yɛrehu amane? Nnebɔneyɛfo yɛ ahantan na wɔtane mmɔborɔfo ani. Kyere wɔn wɔ wɔn mfiri a wɔasunsum mu. Ɔdebɔneyɛfo ani gye ne bɔne ho; oniberefo dome Awurade na ɔpo no.

Ɔdebɔneyɛfo mmu Awurade; n’ahantan mu, odwen sɛ Onyankopɔn ho nhia. Ɔdebɔneyɛfo di nkonim wɔ biribiara mu. Ɔnte Onyankopɔn atemmu ase. Ɔserew n’atamfo. Ɔka kyerɛ ne ho se, “Merenni nkogu da; merentɔ ɔhaw mu da.”

Ne kasa yɛ nnome, atoro ne ahunahuna. Ɔtan ne bɔne wɔ ne kasa mu. Ɔhintaw ne ho wɔ nkuraase pɛ sɛ okum atreneefo. Ɔtetɛw n’atamfo a wonni obi. Ɔtwɛn wɔ kokoam te sɛ gyata. Ɔda hɔ twɛn mmɔborɔfo. Ɔkyere wɔn n’afiri mu twe wɔn ase de wɔn kɔ. 10 Ɔde n’ahoɔden dodow no kyere ɔkrabirifo ka no hyɛ. 11 Ɔdebɔneyɛfo no ka kyerɛ ne ho se, “Ɛmfa Onyankopɔn ho! Wabu n’ani agu so, na ɔrenhu me da!”

12 O Awurade, twe saa nne- bɔneyɛfo no aso! Kae amanehunufo. 13 Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɔdebɔneyɛfo tia Onyankopɔn na ɔka kyerɛ ne ho se, “Ɔrentwe m’aso?” 14 Nanso, wuhu; wuhu ɔhaw ne amanehunu na woasiesie wo ho sɛ wobɛboa. Onibie de ne ho hyɛ wo nsa. Woboa mmɔborɔfo daa. 15 Bubu nnebɔneyɛfo tumi wɔ wɔn bɔne mu. Twe wɔn aso wɔ wɔn bɔne a wɔayɛ no ho kosi sɛ wobegyae yɛ.

16 Awurade yɛ ɔhene daa nyinaa. Wɔn a wɔsom anyame foforo no bɛyera n’asase so.

17 O Awurade, wubetie awiɛmfo mpaebɔ; wobɛhyɛ wɔn nkuran. 18 Wubetie mmɔborɔfo ne nyisaa su, na woabu wɔn bem sɛnea ɛbɛyɛ a ɔdasani renhunuhuna wɔn bio.