Chinese Contemporary Bible (Simplified)

耶利米书 27

耶利米负轭的比喻

1犹大王约西亚的儿子约雅敬执政初期,耶和华的话传给了耶利米。 耶和华对我说:“你要做个木轭,用绳索套在自己颈上。 然后请那些到耶路撒冷朝见犹大王西底迦的使者传话给他们的主人以东王、摩押王、亚扪王、泰尔王和西顿王, 说,‘以色列的上帝——万军之耶和华说, 我伸出大能的臂膀创造了大地、地上的人类和动物,我想把大地赐给谁就赐给谁。 现在,我要把你们的国家交给我的仆人巴比伦王尼布甲尼撒,连田野的走兽也要归他管辖。 各国都要臣服于他和他的子孙,直到他的国家灭亡。那时,许多国家和强大的君王必奴役他。 如果哪一邦或哪一国不肯臣服于巴比伦王尼布甲尼撒,不肯负巴比伦王的轭,我必用战争、饥荒和瘟疫惩罚他们,直到我借巴比伦王的手毁灭他们。这是耶和华说的。 你们不可听信你们的先知、占卜者、解梦者、巫师和术士的话,他们说巴比伦王不会征服你们。 10 他们的预言是骗人的,只会使你们远离家园。我会赶走你们,使你们灭亡。 11 但如果哪一国肯负巴比伦王的轭,臣服于他,我必使那国的人们留在本国,安居乐业。这是耶和华说的。’”

12 我照耶和华的吩咐对犹大王西底迦说:“你们要负巴比伦王的轭,臣服于他和他的人民,这样你们就可存活。 13 你和你的人民何必死于战争、饥荒和瘟疫呢?耶和华要降这些灾难给不肯臣服于巴比伦王的国家。 14 不要听信那些先知骗人的预言,他们说巴比伦王不会征服你们。 15 耶和华并没有派他们,他们却奉祂的名说假预言。如果你们听信他们的话,耶和华必把你们和假先知赶走,使你们一同灭亡。” 16 我也对祭司和全体民众说:“耶和华说,‘你们不要听信假先知骗人的预言,他们说耶和华殿里的器皿很快就要从巴比伦运回来了。 17 你们不可听信他们的话。你们要臣服于巴比伦王,以便存活。何必使这城沦为废墟呢? 18 如果他们真的是先知,有耶和华给他们的信息,就让他们求万军之耶和华不要使圣殿中、犹大王宫内和耶路撒冷剩余的器皿被掳到巴比伦去。’ 19-20 巴比伦王尼布甲尼撒把犹大王约雅敬的儿子耶哥尼雅,以及犹大和耶路撒冷的贵族从耶路撒冷掳到巴比伦去的时候,没有带走耶和华殿的铜柱、铜海、铜底座及其他器皿。 21 论到这些剩下来的物件,以色列的上帝——万军之耶和华说, 22 ‘它们必被掳到巴比伦,一直留在那里,直到有一天我眷顾以色列人,把它们带回原处。这是耶和华说的。’”

Swedish Contemporary Bible

Jeremiah 27

Det babyloniska oket

1När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över Juda kom detta ord till Jeremia från Herren: 2Så har Herren sagt till mig: ”Gör dig läderremmar och ett ok och sätt dem på din nacke. 3Skicka sedan bud till kungarna i Edom, Moab, Ammon, Tyros och Sidon med deras budbärare som kommer till Jerusalem till Sidkia, kungen av Juda. 4Befall dem att säga till sina herrar: ’Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Så ska ni säga till era herrar: 5”Det är jag som genom min stora makt och med min utsträckta arm har gjort jorden och människorna och djuren på den, och den ger jag till vem jag vill. 6Nu har jag gett alla dessa länder till min tjänare kung Nebukadnessar av Babylonien. Jag har också gett markens djur till honom, till hans tjänst. 7Alla folk ska tjäna honom och hans son och sonson, tills den tid kommer då många folk och stora kungar ska lägga honom under sig.

8Det folk eller det rike som inte vill tjäna Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och inte vill böja sin nacke under den babyloniske kungens ok, det folket ska jag straffa med svärd, hungersnöd och pest, säger Herren, tills jag har förgjort det genom hans hand. 9Lyssna inte till era profeter, spåmän, drömmare, medier och magiker, som säger att ni inte ska komma att tjäna kungen av Babylonien. 10Det är lögn som de profeterar för er, och ni ska föras långt bort från ert land. Jag ska fördriva er, och ni ska gå under. 11Men det folk som böjer sin nacke under den babyloniske kungens ok och tjänar honom ska jag låta bo kvar i ro på sin egen mark, säger Herren, och bruka den och leva där.” ’ ”

12Till Sidkia, kungen i Juda, talade jag på samma sätt: ”Böj er nacke under den babyloniske kungens ok, tjäna honom och hans folk, så får ni leva. 13Varför skulle du och ditt folk vilja dö genom svärd, hungersnöd och pest, så som Herren har sagt att det ska gå för det folk som inte vill tjäna den babyloniske kungen? 14Lyssna inte till de profeter som säger att ni inte ska tjäna kungen av Babylonien, för de profeterar lögn för er. 15’Jag har inte sänt dem, säger Herren. De profeterar lögn i mitt namn. Därför måste jag fördriva er, och ni ska gå under, både ni och dessa profeter som profeterar för er.’ ”

16Jag talade till prästerna och allt folket: ”Så säger Herren: Lyssna inte till era profeter när de profeterar för er och säger: ’Föremålen från Herrens hus ska snart återlämnas från Babylon.’ Det som de profeterar för er är lögn. 17Hör inte på dem! Tjäna kungen av Babylonien, så får ni leva. Varför skulle denna stad behöva läggas i ruiner? 18Om de verkligen är Herrens profeter och har Herrens ord, låt dem då be till härskarornas Herre, så att de föremål som ännu finns kvar i Herrens hus och i judakungens palats och i Jerusalem inte förs bort till Babylon. 19För så säger härskarornas Herre om pelarna, havet, ställningarna och alla de andra tillbehören som är kvar i staden, 20dem som den babyloniske kungen Nebukadnessar inte tog när han förde bort Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, från Jerusalem till Babylon tillsammans med alla de förnämsta i Juda och Jerusalem, 21så säger härskarornas Herre, Israels Gud, om de föremål som ännu finns kvar i Herrens hus och judakungens palats och i Jerusalem: 22’De ska föras till Babylon och bli kvar där tills jag tar mig an dem igen, säger Herren. Jag ska sedan föra dem tillbaka hit till denna plats.’ ”