Chinese Contemporary Bible (Simplified)

罗马书 13:1-14

服从政府的权柄

1人人都要服从政府的权柄,因为所有的权柄都是出于上帝。现存的政权都是上帝设立的。 2所以,抗拒权柄,就是抗拒上帝的命令,抗拒的人必自招惩罚。 3掌权者不是叫行善的惧怕,而是叫作恶的惧怕。你想不怕掌权的吗?就要行得正,这样你会得到称赞。 4要知道掌权者是上帝差遣的,对行得正的人有益处。然而,你若作恶,就该惧怕,因为他必将你绳之以法13:4 他必将你绳之以法”希腊文是“他配剑,不只是作作样子的”。。他是上帝的仆人,代表上帝秉公行义,惩奸罚恶。 5所以,你们必须服从,不单是为了避免受到惩罚,也是为了良心无愧。

6你们纳税也是为了同样的缘故,因为官长是上帝的仆人,负责管理这类事务。 7凡是别人该得的,都要给他。该得米粮的,就纳粮给他;该得税款的,就缴税给他;该惧怕的,就惧怕他;该尊敬的,就尊敬他。

爱邻如己

8凡事都不可亏欠人,但在彼此相爱方面要常常觉得做得不够。一个人爱别人,就成全了律法。 9因为“不可通奸、不可杀人、不可偷窃、不可贪婪”以及其他诫命,都可以总结成一句话——“爱邻如己”。 10人若有爱心,就不会作恶害人,所以爱成全了律法。

11还有,要知道现今是你们该醒过来的时候了!因为与初信的时候相比,我们得救的日子更近了。 12黑夜已深,天将破晓,我们要除掉黑暗的行为,穿上光明的盔甲13:12 穿上光明的盔甲”或译“带上光明的兵器”。13我们要为人端正,光明磊落,不可荒宴醉酒、好色邪荡、嫉妒纷争。 14你们要活出主耶稣基督的荣美13:14 活出主耶稣基督的荣美”希腊文是“穿上主耶稣基督”。,不要只顾放纵罪恶本性的私欲。

Bibelen på hverdagsdansk

Romerbrevet 13:1-14

Vis respekt for myndighederne

1Respekter de myndigheder, I har over jer, for enhver myndighed har sin magt fra Gud og har fået sin plads af ham. 2De, der gør oprør mod myndighederne, bekæmper altså en samfundsordning, som Gud har givet, og de vil komme til at bøde for det. 3Ordensmagten er jo ikke til skræk og advarsel for dem, der gør det gode, men for dem, der gør det onde. Hvis du vil undgå at leve i frygt for myndighederne, så gør det gode. Derved får du deres anerkendelse. 4De handler på Guds vegne til gavn for dig. Men hvis du handler ondt, har du grund til at frygte, for de har magt til at straffe dig. 5Altså bør man underordne sig myndighederne, ikke kun af frygt for straf, men også af hensyn til sin samvittighed. 6Det er også derfor, I betaler skat. Embedsmændene har jo brug for løn, så de kan udføre det arbejde, Gud har lagt hen til dem. 7Derfor skal I også yde, hvad der er nødvendigt, hvad enten det drejer sig om at betale skatter og afgifter, eller om at vise ære og respekt.

Kærlighed fører til lovens opfyldelse

8Undgå at leve i gæld, undtagen kærlighedsgælden over for din næste. Den, der lever i kærlighed til sine medmennesker, har opfyldt lovens hensigt. 9Loven har mange bud: „Du må ikke bryde ægteskabet”, „Du må ikke begå drab”, „Du må ikke stjæle”, „Du må ikke begære, hvad der tilhører andre” og mange flere.13,9 2.Mos. 20,13-17. Alle disse lovbud kan sammenfattes i et eneste bud, nemlig: „Elsk din næste som dig selv.”13,9 3.Mos. 19,18. 10Hvis du holder af dine medmennesker, vil du ikke gøre dem noget ondt. Altså opfylder man loven, når man viser kærlighed.

Lev i lyset

11Det er på høje tid at vågne op og skride til handling. Det er allerede længe siden, I kom til tro på Jesus, og han kommer snart for at hente os. 12„Natten” er snart forbi. „Dagen” er nær. Lad os derfor holde os fra lyssky handlinger og kun gøre det, der tåler at komme frem i lyset. 13Lad os leve på en måde, som ikke volder anstød, ikke med drukture, utugt og skamløse handlinger, skænderier og misundelse. 14Nej, I skal gøre jer til ét med Herren Jesus Kristus i den måde, I lever på. Lad jer ikke rive med af de gamle, syndige tanker og vaner.