Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰三书

我这做长老的写信给亲爱的该犹,就是我本着真理所爱的人。 亲爱的弟兄,衷心地祝你凡事顺利,身体和灵魂一样健康。

该犹的好品行

有弟兄们来为你的行为做见证,说你忠心地遵行真理,这使我非常欣慰。 没有比听见自己的孩子遵行真理更使我欢喜了。

亲爱的弟兄,你常常忠心地照顾素不相识的弟兄, 他们把你的爱心告诉了教会。愿你照着上帝所喜悦的方式继续帮助他们, 因为他们为了主耶稣的名四处传道,不收取非信徒的任何东西。 我们应该接待这样的人,好与他们一同传扬真理。

丢特腓的恶行

我曾写信给你那里的教会,但喜欢做领袖的丢特腓不理会我们。 10 因此,我若去你们那里,会提及他的所作所为,就是他怎样恶言中伤我们。不仅如此,他还拒绝接待弟兄,并且禁止别人接待,甚至将接待的人赶出教会。

抑恶扬善

11 亲爱的弟兄,不要效法罪恶,要效法美善。行善的人属于上帝,行恶的人不认识上帝。 12 低米丢得到了众人的好评,真理本身也为他做见证,我们也为他做见证。你们知道我们的见证是真实的。

结语

13 我本来有很多事想跟你谈,但不想用笔墨写给你, 14 只希望可以快快地见到你,跟你当面畅谈。

15 祝你平安!这里的朋友们都问候你,请代我一一问候你那边的朋友。

Nádej pre kazdého

Tretí Jánov List

Ján, starší, milovanému Gájovi!

Môj milovaný, uisťujem ťa o svojej láske a modlím sa za teba, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, ako je zdravá tvoja duša.

Nesmierne som sa zaradoval, keď mi niektorí bratia, čo sa u mňa zastavili, porozprávali, že svojím životom verne nasleduješ pravdu.

Nič ma tak nepoteší ako správa, že moje deti sa držia Kristovej pravdy.

Môj milovaný, konáš naozaj záslužnú a dobrú prácu, že sa staráš o bratov, ktorí navštívia váš zbor.

Všade rozprávajú o tvojej láske. Robíš dobre, keď ich vybavíš na ďalšiu cestu, ako sa patrí na Božích služobníkov.

Pracujú predsa pre Krista, a preto neprijímajú podporu od neveriacich.

Pre takých ľudí máme mať otvorené dvere, a tak prispievať k šíreniu pravdy.

Zlý príklad

Napísal som vášmu zboru list, ale Diotrefes, ktorý chce mať medzi vami vždy prvé aj posledné slovo, nás neuznáva.

10 Keď prídem k vám, budem ho volať na zodpovednosť za to, že nás tak nepekne ohovára, neprijíma našich bratov, ba dokonca bráni tým, ktorí sa ich ujímajú, a vylučuje ich zo zboru.

11 Môj milovaný, nespravuj sa podľa zlého, ale drž sa dobrého príkladu. Kto koná podľa Božej vôle, je jeho dieťaťom. Kto koná svojvoľne, Boha nepozná.

12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo i jeho príkladný život potvrdzuje Božiu pravdu. Aj my sa zaňho zaručujeme a vieš, že naše svedectvo je spoľahlivé.

13 Rád by som napísal ešte viac, ale je to zbytočné,

14 lebo dúfam, že sa čoskoro uvidíme a dôkladne sa o všetkom pozhovárame.

15 Nech ti srdce napĺňa pokoj. Pozdravujú ťa priatelia a aj ty pozdrav všetkých bratov.