Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约伯记 27

1约伯接着说:
“我凭不给我公道的永恒上帝,
凭使我灵魂陷入痛苦的全能者起誓,
只要我一息尚存,
鼻中还有上帝之气,
我的嘴唇决不说恶语,
舌头决不讲谎话。
我决不承认你们有理,
我至死坚信自己无辜。
我坚守自己的公义,决不放弃,
我有生之年都问心无愧。

“愿我仇敌的下场和恶人一样,
愿我对头的结局和罪人相同。
因为不敬虔的人将被铲除,上帝将夺去他的性命。
那时,他还有何指望?
患难临到他时,
上帝岂会垂听他的呼求?
10 他岂会以全能者为乐,
时时求告上帝?

11 “我要教导你们有关上帝的能力,
我不会隐瞒全能者的作为。
12 其实你们也曾亲眼目睹,
为何还讲这些虚妄之言?

13 “以下是上帝给恶人定的结局,
全能者赐给残暴之徒的归宿。
14 他的儿女再多也难逃杀戮,
他的子孙永远吃不饱。
15 他幸存的后人被瘟疫吞噬,
生还的寡妇也不哀哭。
16 尽管他堆积的银子多如尘沙,
储存的衣服高若土堆,
17 但义人将穿他储存的衣服,
清白的人将分他堆积的银子。
18 他建的房子像蛾茧,
像守望者搭的草棚。
19 他睡前还是富翁,
醒来后财富已空。
20 恐惧如洪水般淹没他,
暴风在夜间把他卷去。
21 东风把他刮走,
吹得无影无踪。
22 狂风[a]毫不留情地击打他,
他拼命地逃离风的威力。
23 狂风向他拍掌,
呼啸着吹走他。

Notas al pie

  1. 27:22 狂风”希伯来文指代不清,也可译作“祂”,指上帝,23节同。

Ang Pulong Sang Dios

Job 27

1Nagpadayon si Job sa paghambal, “Nagasumpa ako sa buhi nga Makagagahom nga Dios nga wala naghatag sa akon sang hustisya kag nagpalain sang akon buot. Samtang nagaginhawa pa ako, kag ginatugutan pa ako sang Dios nga mabuhi, indi gid ako maghambal sang kalautan kag indi gid ako magbutig. Indi ko gid pagbatunon nga husto kamo. Iinsister ko gid nga inosente ako hasta nga mapatay ako. Tindugan ko gid nga matarong ako, kag indi gid ako mag-untat. Samtang buhi ako limpyo ang akon konsensya.

“Kabay pa nga ang mga nagakontra sa akon silutan sang Dios sang silot nga bagay sa malaot nga mga tawo. Kay ano bala ang paglaom sang indi diosnon nga tawo kon kuhaon na sang Dios ang iya kabuhi? Magapamati bala ang Dios sa iya pagpangayo sang bulig kon ang katalagman magaabot sa iya? 10 Malipay ayhan siya sa Makagagahom nga Dios? Magapanawag bala siya sa iya sa tanan nga tion?

11 “Tudluan ko kamo parte sa gahom sang Makagagahom nga Dios. Isugid ko gid sa inyo kon ano ang iya mga pamaagi. 12 Pero kamo tanan nakakita sini. Ti, ngaa nagahambal pa kamo sa akon sang wala sing pulos?

13 “Amo ini ang kapalaran nga gintalana sang Dios nga Makagagahom sa malaot kag mapintas nga mga tawo: 14 Bisan madamo pa ang iya mga anak, ang iban sa ila mapatay sa inaway ukon sa gutom. 15 Ang mabilin sa ila nga buhi mapatay sa balatian, kag wala sing may magpangasubo sa ila kamatayon, bisan ang ila mga asawa.

16 “Bisan magtipon pa sang madamo gid nga pilak kag bayo ang malaot nga tawo, 17 indi siya ang makapulos sini. Ang matarong kag inosente nga mga tawo ang magasuksok sang iya mga bayo, kag partidahon nila ang iya pilak. 18 Ang ginapatindog niya nga balay pareho kagabok sa lawa sang damang ukon sang kamalig sang manugbantay sang talamnan. 19 Magahigda siya nga manggaranon, pero pagbugtaw niya wala na ang tanan niya nga manggad. 20 Magaabot sa iya ang kahadlok nga daw baha kag paliron siya sang mabaskog nga hangin sa kagab-ihon. 21 Paliron siya sang hangin nga halin sa sidlangan, kag madula siya sa iya ginaestaran. 22 Magahuyop ini sa iya nga wala sing luoy-luoy samtang nagatinguha gid siya sa pagpalagyo. 23 May magapamalakpak kag magapanagitsit sa pagyaguta sa iya tungod nga nadula siya sa iya ginaestaran.