Chinese Contemporary Bible (Simplified)

申命记 17

1“不可把有缺陷或残疾的牛羊献给你们的上帝耶和华,因为这是祂所憎恶的。

“如果有人在你们的上帝耶和华将要赐给你们的各城镇做祂视为恶的事,违背祂的约, 不遵守祂的禁令,去供奉和祭拜其他神明,祭拜日、月或星辰, 你们得知后,必须彻底调查。如果属实,在以色列确实有人做这种可憎之事, 就要把那人带到城门口,用石头打死他。 但你们不可单凭一个证人便处死那人,要有两三个证人方可处死他。 证人要先扔石头,众人随后,这样就除掉了你们中间的罪恶。

复杂案件的处理

“如果案件复杂,难以决断,如谋杀、诉讼、人身伤害等,就要把案件带到你们的上帝耶和华选定的地方, 交给当值的利未祭司和审判官去审理。 10 你们必须执行他们在耶和华所选择的地方宣告的判决,你们要谨慎遵行他们的一切指示。 11 他们教导你们律法,宣布判决后,你们必须完全执行,丝毫不可偏离。 12 如果有人不肯接受事奉你们上帝耶和华的祭司和审判官的判决,就必须处死他。如此,你们便从以色列除掉了罪恶, 13 使众人得知后心中害怕,不敢再任意妄为。

立王的条例

14 “你们进入并占领你们的上帝耶和华将要赐给你们的土地,安顿下来后,就会想立自己的王,像周围的国家一样。 15 那么,你们一定要立你们的上帝耶和华拣选的人;必须立你们的以色列同胞为王,不可立外族人。 16 王不可拥有大量马匹,也不可派人到埃及去购买马匹,因为耶和华已经告诉你们不可回埃及。 17 他不可拥有许多妃嫔,恐怕他的心会偏离耶和华,也不可为自己积蓄大量金银。 18 他登基后,要在利未祭司面前为自己抄录一份律法书, 19 把它放在身边,一生诵读,以便学习敬畏他的上帝耶和华,遵守律法书上的一切诫命和律例。 20 这样,他就不会妄自尊大,违背诫命,他和他的子孙就可以长久统治以色列。

Het Boek

Deuteronomium 17

Rechtspraak vanuit het heiligdom

1‘Offer nooit een ziek of gebrekkig rund of schaap aan de Here, uw God. Hij heeft een afkeer van zoʼn geschenk!

2,3 Als iemand in een van de dorpen of steden van uw land het verbond met God verbreekt door andere goden, de zon, de maan of de sterren te aanbidden—wat Ik streng verboden heb— controleer dit dan eerst zorgvuldig. Als er geen twijfel bestaat over de waarheid ervan, zal die man of vrouw buiten de stad worden gebracht en door steniging worden gedood. Maar breng nooit iemand ter dood als er maar één getuige tegen hem is, het moeten er minstens twee of drie zijn. De getuigen zullen de eerste stenen gooien, waarna alle mensen zullen meehelpen het vonnis te voltrekken. Op die manier zult u al het kwaad uit uw midden verwijderen.

Als u een zaak wordt voorgelegd, die te moeilijk voor u is—bijvoorbeeld als iemand schuldig is aan moord wanneer niet genoeg bewijs tegen hem bestaat of als inbreuk is gepleegd op iemands rechten—dan moet u met die zaak naar het heiligdom van de Here, uw God, gaan, naar de priesters en Levieten. De dienstdoende rechter zal over die zaak een uitspraak doen.

10 U moet handelen volgens de rechtspraak die vanuit het heiligdom wordt vastgesteld. Het vonnis moet nauwkeurig worden uitgevoerd. 11 En de straf die op deze wijze is bepaald, moet volledig worden uitgevoerd. 12 Als de beklaagde de beslissing van de priester of rechter, die door God in dit ambt is aangesteld, niet wil aanvaarden, krijgt hij de doodstraf. Zulke zondaars moeten uit Israël worden verbannen. 13 Als iedereen hoort wat er gebeurt met degene die Gods uitspraak durft tegen te spreken, zal men er wel voor oppassen nog eens een gerechtelijke uitspraak te betwisten.

14 Wanneer u aankomt in het land dat de Here, uw God, u zal geven en u het hebt veroverd en u bent van mening dat u een koning zou moeten hebben, net als de volken rondom u, 15 zorg er dan voor dat u diegene tot koning uitroept die de Here, uw God, zal uitkiezen. Hij moet een Israëliet zijn, geen buitenlander. 16 Let erop dat hij geen omvangrijke paardenstallen bouwt noch zijn dienaren naar Egypte stuurt om daar paarden te halen, want de Here heeft tegen u gezegd: “Ga nooit meer terug naar Egypte.” 17 Ook mag hij niet te veel vrouwen hebben, anders zou zijn hart zich van de Here kunnen afkeren. Hij mag ook niet buitensporig rijk zijn. 18 Als hij gekroond is en als koning op de troon zit, moet hij uit het boek dat de Levieten bewaren, een kopie maken van al deze wetten. 19 Hij moet die kopie altijd bij zich hebben en er elke dag in lezen, zijn leven lang. Dan zal hij leren ontzag te hebben voor de Here, zijn God, door al zijn geboden te gehoorzamen en alle daarin gegeven voorschriften uit te voeren. 20 Het regelmatig lezen in Gods wetten zal ervoor zorgen dat hij zich niet boven zijn onderdanen gaat verheffen. Ook zal dat hem ervan weerhouden af te dwalen van Gods wetten, zodat hij en zijn zonen een lange en goede regeringsperiode zullen hebben.’