Chinese Contemporary Bible (Simplified)

民数记 5

送不洁净之人出营

1耶和华对摩西说: “你吩咐以色列人把所有患麻风病、漏症和因碰过死尸而不洁净的人, 无论男女,都送到营外,免得他们玷污了营地,因为我住在其中。” 以色列人就照耶和华对摩西的吩咐,把这些人送到营外。

赔偿条例

耶和华对摩西说: “你把以下条例告诉以色列人。

“无论男女,若损害别人就是不忠于耶和华,就是犯罪。 那人必须认罪,赔偿损失,并且必须加赔五分之一。 如果受害人已死,又没有可以接受赔偿的近亲,赔偿就属于耶和华,要归祭司所有。那人还要再献上一只公绵羊为自己赎罪。 以色列人带来奉献的一切圣物都要归祭司所有。 10 各人奉献的圣物,无论是什么,都要归祭司所有。”

疑妻不贞

11 耶和华对摩西说: 12-14 “你把以下条例告诉以色列人。

“若有人怀疑妻子出轨,暗中与人通奸,却没有证据,在无法确定是自己疑心还是妻子不忠的情况下, 15 他要带妻子到祭司那里,同时为妻子带去一公斤大麦面粉作为供物。不可在上面浇油或加乳香,因为这是因疑心而献上的素祭,要证明他妻子是否有罪。

16 “祭司要把那妇人带到耶和华面前, 17 用陶器盛一些圣水,从圣幕的地上取一些尘土撒在水中, 18 然后让那妇人站在耶和华面前,解开她的头发,把那素祭放在她手里。祭司要拿着带给罪人咒诅的苦水, 19 叫她发誓。祭司要对她说,‘如果你没有出轨,没有背着丈夫与人通奸,就不会被这苦水所害。 20 如果你曾出轨,背着丈夫与人通奸, 21-22 你喝下这苦水后,愿耶和华使你大腿消瘦、肚腹肿胀、不能生育,使你被同胞咒诅和唾弃。’她要说,‘阿们!阿们!’ 23 祭司要把这咒诅写在书卷上,再放在苦水里把字洗掉。 24 祭司要让妇人喝这可带来咒诅的苦水,不忠的妇人喝下后,肚子会感到剧痛。 25 祭司要从妇人手中接过她丈夫因疑心而献的素祭,在耶和华面前摇一摇,然后带到祭坛那里。 26 他要从素祭中取出一把面粉作为象征放在祭坛上焚烧,然后叫那妇人喝下苦水。 27 如果她曾与人通奸,背叛了丈夫,这可带来咒诅的苦水进入她体内后,会引起剧痛,使她肚腹肿胀、大腿消瘦、不能生育,她也将被同胞咒诅。 28 但如果她是贞洁的,没有与人通奸,就不会受伤害,仍能生育。

29 “这就是处理丈夫怀疑妻子不忠的条例。遇到妻子背着丈夫与人通奸, 30 或是丈夫怀疑妻子不忠,就要让妻子站在耶和华面前,由祭司对她执行这条例。 31 无论结果怎样,丈夫都无罪,但妻子若有罪,必承担罪责。”

Ang Pulong Sang Dios

Numero 5

Ang Pagtinlo sang Kampo

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Sugua ang mga Israelinhon nga paguwaon nila sa kampo ang bisan sin-o nga may delikado nga balatian sa panit,[a] ukon may nagaguwa sa iya kinatawo tungod sa balatian, ukon nangin mahigko siya tungod nakatandog siya sang patay. Huo, paguwaa ninyo sila, lalaki man ukon babayi agod indi nila mahigkuan ang ila kampo, nga sa diin nagapuyo ako upod sa inyo.” Gani ginpaguwa sang mga Israelinhon ato nga mga tawo sa kampo suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ang Bayad sa Tawo nga Ginhimuan sang Malain

Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kon ang isa ka lalaki ukon babayi naglapas sa luyag sang Ginoo paagi sa paghimo sang malain sa iya isigkatawo, ina nga tawo nakasala. Kinahanglan nga ituad niya ang iya sala nga nahimo, kag bayaran niya sing bug-os ang pagkabutang nga iya ginkuha ukon ginpierdi, kag dugangan pa niya sing 20 porsiyento sang bili sini. Ihatag niya ini tanan sa tawo nga nahimuan niya sang malain. Pero kon ang nahimuan sang malain patay na kag wala siya sing malapit nga paryente nga magbaton sini nga bayad, ang bayad iya na sang Ginoo kag kinahanglan nga ihatag ini sa pari, upod sang karnero nga ihalad sang pari sa pagtubos sang sala sang amo nga tawo. Ang tanan nga balaan nga regalo nga ginadala sang mga Israelinhon sa mga pari mangin iya sang mga pari. 10 Huo, mangin iya na sang mga pari ining balaan nga mga halad.”

Ang Parte sa Babayi nga Ginasuspetsuhan nga Nagapanginlalaki

11 Nagsiling pa gid ang Ginoo kay Moises, 12 “Ihambal ini sa mga Israelinhon: Halimbawa ang isa ka lalaki nagasuspetso nga ang iya asawa nagluib kag nangin indi matutom sa iya, 13 kay sa banta niya naghulid ini sa isa ka lalaki. Pero wala niya ini makita kag wala siya sang prueba. Kag wala sing may magtestigo kontra sa mahigko nga buhat sang iya asawa, kay wala sing may nakakita sa iya sa akto. 14-15 Kon magpangimon kag magsuspetso gani siya sa iya asawa, kinahanglan nga dal-on niya siya sa pari, bisan indi matuod nga naghimo siya sining mahigko nga buhat. Kag kinahanglan nga magdala ang bana sang halad para sa iya asawa nga duha ka kilo nga harina nga barley. Kinahanglan nga indi niya ini pagbutangan sang lana ukon insenso, kay halad ini nga bilang regalo nga ihalad niya tungod sang iya pagsuspetso sa iya asawa. Isa ini ka halad sa paghibalo kon bala nakasala ang iya asawa ukon wala.

16 “Dal-on sang pari ang babayi sa akon presensya, 17 kag dayon magbutang ang pari sang balaan nga tubig sa kolon, kag butangan niya ini nga tubig sang yab-ok nga halin sa salog sang Tolda nga Simbahan. 18 Kon napatindog na sang pari ang babayi sa akon presensya, bunghayon sang pari ang buhok sang babayi kag ibutang sa iya kamot ang halad nga regalo para sa paghibalo kon bala nakasala siya ukon wala. Ginhalad ini sang iya bana tungod sang iya pagsuspetso sa iya. Pagkatapos uyatan sang pari ang kolon nga may mapait nga tubig nga nagadala sang mga pagpakamalaot, 19 kag dayon pasumpaon niya ang babayi kon nagpanginlalaki siya ukon wala, kag silingan, ‘Kon wala mo ginhigkuan ang imo kaugalingon paagi sa pagpakighilawas sa iban nga lalaki, indi ka mahalitan sang pagpakamalaot nga ginadala sang sining mapait nga tubig. 20 Pero kon ginhigkuan mo ang imo kaugalingon paagi sa pagpakighilawas sa lalaki nga indi mo bana, 21 nagasumpa ako nga mangin halimbawa ikaw sa mga tawo sang pagpakamalaot sang Ginoo sa tion nga indi ka na makabata.[b] 22 Kabay pa nga ini nga tubig nga nagadala sang pagpakamalaot magsulod sa imo lawas agod indi ka na makabata.’ Dayon masiling ang babayi, ‘Komporme ako.’

23 “Dayon isulat sang pari ini nga mga sumpa sa isa ka sululatan kag hugasan niya ini didto sa mapait nga tubig. 24 (Kon ipainom na sa babayi ang mapait nga tubig nga nagadala sang mga pagpakamalaot, mangin kabangdanan ini sang iya puwerte nga pag-antos kon may sala siya.) 25 Kuhaon sang pari sa kamot sang babayi ang halad nga regalo nga ginhalad sang iya bana tungod sang iya pagsuspetso, kag bayawon ini sang pari sa akon presensya kag dal-on dayon sa halaran. 26 Magkuha ang pari sang isa ka hakop sang sini nga halad nga para sa paghibalo kon bala nakasala ang babayi ukon wala, kag dayon sunugon ini sa halaran. Pagkatapos ipainom niya sa babayi ang tubig. 27 Kon matuod nga ginhigkuan niya ang iya kaugalingon paagi sa pagluib sa iya bana, ang tubig nga iya gin-inom nga nagadala sang mga pagpakamalaot magapaantos sa iya sing puwerte gid. Indi na siya makabata kag mangin halimbawa siya sa mga tawo sang pagpakamalaot sang Dios. 28 Pero kon wala niya ginhigkuan ang iya kaugalingon, indi siya mahalitan, kag makabata siya.

29 “Amo ini ang kasuguan parte sa bana nga nagasuspetso sa iya asawa. Kon ginhigkuan sang asawa ang iya kaugalingon paagi sa pagluib sa iya bana, 30 ukon nagsuspetso ang bana sa iya asawa nga nagapanginlalaki siya, kinahanglan patindugon sang pari ang amo nga asawa sa akon presensya kag ipatuman ini nga mga kasuguan sa iya. 31 Ang bana wala sing salabton, pero ang asawa may salabton kon nakasala siya, kag magaantos siya sa iya sala.”

Notas al pie

  1. 5:2 delikado nga balatian sa panit: sa iban nga mga translations, aro. Ang Hebreo nga pulong sini ginagamit sa pila ka klase sang balatian sa panit nga ginakabig nga mahigko, suno sa Lev. 13.
  2. 5:21 indi ka na makabata: sa literal, maggamay ang imo balikawang (ukon kinatawo) kag maghabok ang imo tiyan. Amo man sa bersikulo 22 kag 27.