Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 9:1-17

审判邻国

1以色列各支派一样,

世人的眼目都仰望耶和华。9:1 与以色列各支派一样,世人的眼目都仰望耶和华”或译“耶和华鉴察以色列各支派,也鉴察所有的世人”。

以下是耶和华的启示:

祂的惩罚必临到哈得拉

临到大马士革

2以及与大马士革比邻的哈马

极其聪明的泰尔西顿也无法幸免。

3泰尔为自己建造堡垒,

堆积的银子多如尘土,

金子多如街上的泥土。

4然而,看啊,主必夺去她的一切,

摧毁她海上的权势,

使她被火吞噬。

5亚实基伦见状必陷入恐惧,

迦萨见状必充满痛苦,

以革伦见状必希望破灭。

迦萨必失去君王,

亚实基伦必荒无人烟。

6混杂的种族必占领亚实突

9:6 ”指耶和华,下同。必铲除非利士人的骄傲。

7我必除去他们口中带血的肉和齿间的可憎之物。

余下的人必归属我9:7 ”希伯来文作“我们的上帝”。

成为犹大的一族,

以革伦人必像耶布斯人一样归属我。

8我必在我家四周安营,

不容敌人入侵,

再也不容外人来欺压我的子民,

因为现在我亲自看顾他们。

要来的君王

9锡安城啊,要充满喜乐!

耶路撒冷城啊,要欢呼!

看啊,你的王到你这里来了!

祂是公义、得胜的王,

谦卑地骑着驴,

骑着一头驴驹。

10我必铲除以法莲的战车,

铲除耶路撒冷的战马,

战弓必被折断。

祂必向列国宣告和平,

祂必统治四海之疆,

幼发拉底河直到地极。

11锡安啊,因为我用血跟你立了约,

我必将你中间被掳的人从无水之坑释放出来。

12有盼望的被掳者啊,回到你们的堡垒吧。

今日我宣布,我必加倍地补偿你们。

13我必把犹大当弓拉开,

以法莲当箭搭上,

使锡安的众子如勇士之剑,

去攻打希腊的众子。

14耶和华必在他们上面显现,

祂的箭如闪电射出。

主耶和华必吹响号角,

乘南方的暴风而来。

15万军之耶和华必保护他们,

他们必用弹石消灭、征服敌人,

饮血呐喊,犹如醉酒,

像献祭用的碗盛满了血,

又像祭坛的四角淌满了血。

16到那天,他们的上帝耶和华必拯救他们,

视他们为一群祂的子民。

他们必如王冠上的宝石闪耀在祂的土地上。

17那将是何等的奇妙,何等的美好!

五谷必滋养少男,

新酒必滋养少女。

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 9:1-17

Silotan sa Ginoo ang mga Kaaway nga mga Nasod sa Israel

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo:

Miingon ang Ginoo nga silotan niya ang mga siyudad sa Hadrac ug Damascus,9:1 Hadrac ug Damascus: Ang Hadrac usa ka siyudad sa amihan sa Damascus (ang kapital sa Syria) ug sa Hamat (tan-awa ang bersikulo 2). tungod kay kinahanglan nga motutok o modangop sa Ginoo ang tanang katawhan ug ilabi na ang tanang mga tribo sa Israel.9:1 tungod kay kinahanglan… Israel: o, nagatan-aw ang Ginoo sa tanan nga katawhan, ug labi na sa mga tribo sa Israel. 2Silotan usab sa Ginoo ang Hamat, nga kasikbit nga siyudad sa Hadrac ug sa Damascus, ug ang mga siyudad sa Tyre ug Sidon, bisan pa ug may abilidad ang mga lumulupyo niini. 3Nagpatindog ang mga lumulupyo sa Tyre ug paril, ug nagtapok sila ug plata ug bulawan nga daw sa nagtapok lang sila ug yuta. 4Apan kuhaon sa Ginoo ang ilang mga kabtangan ug ilabay niya ang ilang bahandi ngadto sa dagat. Ug ang ilang siyudad lamyon sa kalayo.

5Makita kini sa mga lumulupyo sa Ashkelon ug mahadlok sila. Magaluko sa kasakit ang mga lumulupyo sa Gaza, ingon man ang mga lumulupyo sa Ekron kay ang ilang ginasaligan mawala. Mamatay ang hari sa Gaza, ug ang Ashkelon dili na mapuy-an. 6Ang Ashdod pagapuy-an sa mga tawong nagkalain-laing kaliwat. Laglagon sa Ginoo ang gipasigarbo sa mga Filistihanon. 7Dili na sila mokaon ug karne nga may dugo9:7 mokaon… dugo: o, moinom ug dugo. o sa mga pagkaon nga gidili. Ang mahibilin kanila isipon sa atong Dios nga iyang katawhan, ug mahimo na silang kabahin sa katawhan sa Juda. Ang mga lumulupyo sa Ekron mahimong kabahin sa katawhan sa Ginoo sama sa mga Jebusihanon.9:7 Jebusihanon: Ang lumad nga mga lumulupyo sa Jerusalem nga gisakop ni David human nila mailog ang siyudad (2 Sam. 5:6-10). 8Panalipdan sa Ginoo ang iyang templo9:8 templo: o, Jerusalem; o, tibuok nasod sa Israel. batok sa mga mosulong niini. Wala nay modaog-daog sa iyang katawhan kay karon ginabantayan na niya sila.

Ang Umaabot nga Hari sa Jerusalem

9Miingon ang Ginoo, “Panghugyaw gayod kamo sa kalipay, kamong mga lumulupyo sa Jerusalem,9:9 Jerusalem: Sa Hebreo makita usab ang pulong nga Zion, nga mao ang laing ngalan sa Jerusalem. kay ang inyong hari moabot. Matarong siya ug madaogon. Mapainubsanon siya ug moabot nga nagasakay sa nating asno. 10Kuhaon ko ang mga karwahe ug mga kabayo nga panggira gikan sa Israel ug sa Juda.9:10 sa Israel ug sa Juda: sa Hebreo, sa Efraim ug sa Jerusalem. Ang Efraim nagarepresentar sa gingharian sa Israel ug ang Jerusalem nagarepresentar sa gingharian sa Juda. Ang mga pana nga gigamit sa gira pagabalion. Ang moabot nga hari magdala ug kalinaw ngadto sa mga nasod. Mohari siya gikan sa usa ka dagat hangtod sa usa pa gayod ka dagat,9:10 gikan… dagat: Tingali ang buot ipasabot, gikan sa Patay nga Dagat hangtod sa Dagat sa Mediteraneo. ug gikan sa Suba sa Eufrates hangtod sa kinatumyan sa yuta sa Israel.9:10 hangtod… Israel: nga mao ang disyerto sa Sinai. Ang Hebreo niini mahimo usab nga hubaron nga, hangtod sa kinatumyan sa kalibotan.

Luwason sa Ginoo ang mga Israelinhon nga Nabihag

11Miingon pa ang Ginoo, “Bahin kaninyo nga mga Israelinhon, tungod sa akong kasabotan kaninyo nga gipalig-on pinaagi sa dugo, hatagan ko ug kagawasan ang nangabihag nga gihulog sa atabay nga walay tubig. 12Kamong mga nabihag nga nagalaom, balik na kamo sa dapit diin luwas kamo sa katalagman. Karon sultihan ko kamo nga ibalik ko nga doble ang nawala kaninyo. 13Gamiton ko ang Juda ug ang Israel nga daw pana. Himuon ko ang katawhan sa Zion nga daw espada sa sundalo, ug laglagon nila ang katawhan sa Grecia.”

Tabangan sa Ginoo ang Iyang mga Katawhan

14Unya magpakita ang Ginoo ibabaw sa iyang katawhan. Mokilab ang iyang pana sama sa kilat. Patingogon sa Ginoong Dios ang budyong; ug moabot siya uban sa bagyo nga gikan sa habagatan. 15Panalipdan sa Ginoo nga Makagagahom ang iyang katawhan. Tunob-tunoban lang nila ang mga bato nga gilambuyog kanila sa ilang mga kaaway. Mangaon sila ug moinom sa pag-saulog sa ilang kadaogan. Manghugyaw sila nga morag mga hubog. Mapuno ang ilang tiyan sa ilimnon sama sa yahong nga puno sa dugo nga iwisik-wisik sa tumoy sa mga eskina sa halaran. 16-17Nianang adlawa luwason sila sa Ginoo nga ilang Dios isip iyang mga karnero. Pagkaanindot ug pagkatahom nilang sud-ongon diha sa ilang yuta. Sama sila sa mahalong mga bato nga nagagilak-gilak diha sa korona. Ang ilang madagayaong abot makahatag ug kusog sa ilang mga pamatan-on.