Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 7:1-14

呼吁公义和怜悯

1大流士王四年九月,即基斯流月四日,耶和华的话传给了撒迦利亚2那时,伯特利人差遣沙利色利坚米勒及其随从去向耶和华求恩。 3他们问万军之耶和华殿里的祭司和先知:“我们还要照多年的惯例在五月哀伤、禁食吗?”

4万军之耶和华的话传给了我,说: 5“你要对境内的民众和祭司说,‘七十年来,你们在五月和七月禁食、哀伤,难道真的是为了我吗? 6你们吃喝,难道不是为自己吃、为自己喝吗? 7这些不是耶和华借从前的先知所宣告的吗?当时耶路撒冷和周围的城邑人口兴盛、繁荣,南地和丘陵都有人居住。’”

8耶和华的话又传给了撒迦利亚,说: 9“万军之耶和华曾对你们的祖先说,‘要秉公行义,彼此以慈爱和怜悯相待。 10不可欺压寡妇、孤儿、寄居者和穷人,不可设阴谋彼此相害。’ 11他们却不理会,背过身去,充耳不闻, 12心如铁石,不遵从律法,也不遵从万军之耶和华借着祂的灵指示从前的先知所说的话。因此,万军之耶和华非常愤怒。 13祂说,‘我曾呼唤他们,他们不听;将来他们呼求我,我也不听。 14我要用旋风把他们吹散到陌生的万国中,使他们的土地荒凉、杳无人迹,因为他们使美好的土地一片荒凉。’”

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 7:1-14

Gipanghimaraot sa Ginoo ang Dili Kinasingkasing nga Pagpuasa

1May gisulti ang Ginoo kang Zacarias sa ika-upat nga adlaw sa bulan sa Kislev (ika-siyam nga bulan), niadtong ika-upat nga tuig sa paghari ni Darius. 2-3Nahitabo kini pagkahuman nga gipadala sa katawhan sa Betel si Sharezer ug si Regem Melec, uban ang ilang mga tawo, aron sa paghangyo sa mga pari sa templo ug sa mga propeta nga pangutan-on ang Ginoo kon kinahanglan pa ba silang magsubo ug magpuasa sa ika-lima nga bulan aron sa paghandom sa pagkaguba sa templo, sama sa ilang ginahimo sulod sa dugay nga mga katuigan. 4Ug mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahom kang Zacarias: 5“Sultihi ang tanang katawhan sa Israel apil ang mga pari, nga ang ilang pagpuasa ug pagsubo sa matag ika-lima ug ika-pitong bulan sulod sa 70 ka tuig wala nila himoa alang kanako. 6Ug kon mokaon sila ug moinom, ginahimo lang nila kini alang sa ilang kaugalingon nga kalipay. 7Mao usab kini ang mensahe nga gipasulti ko sa mga propeta kaniadto, sa panahon nga nagmauswagon pa ang Jerusalem ug daghan pa kinig tawo apil ang mga lungsod sa palibot niini, ang Negev,7:7 Negev: Ang habagatan sa Juda. ug ang kabungtoran sa kasadpan.7:7 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela.

8-9Miingon pag-usab ang Ginoo nga Makakagahom ngadto kang Zacarias, “Mao kini ang akong giingon sa akong mga katawhan: ‘Paghukom kamo ug matarong. Ipakita ninyo ang kaayo ug kalooy ngadto sa usag usa. 10Ayaw ninyo daog-daoga ang mga biyuda, mga ilo, mga langyaw, ug ang mga kabos. Ayaw kamo paghunahuna ug daotan batok sa usag usa.’

11“Apan wala gayod sila magtagad sa akong giingon. Nagmagahi sila ug wala sila mamati. 12Gipagahi nila ang ilang mga kasingkasing sama sa bato, ug wala sila mamati sa Kasugoan ug sa mga pulong nga gipasugilon sa akong Espiritu pinaagi sa mga propeta kaniadto. Busa ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nasuko gayod pag-ayo. 13Ug tungod kay wala sila mamati sa akong giingon, dili usab ako mamati kon manawag sila kanako. 14Sama ako sa alimpulos nga mipatibulaag kanila ngadto sa mga dapit nga wala sila masuheto. Gibiyaan nila ang ilang maayong dapit, ug nahimo kining awaaw.”