Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 6:1-15

四辆马车

1我又举目观看,见有四辆马车从两座铜山之间出来。 2第一辆车套着红马,第二辆车套着黑马, 3第三辆车套着白马,第四辆车套着斑点马,马都很雄壮。 4我问与我说话的天使:“主啊,这些马车是什么意思?” 5天使说:“他们是侍立在天下之主面前的四灵6:5 ”或译“风”。,正在出发。” 6套着黑马的车前往北方,套着白马的车前往西方6:6 前往西方”或译“跟在后面”。,套着斑点马的车前往南方。 7这些雄壮的马出来,迫不及待地要巡察大地。天使说:“你们去巡察大地吧!”它们便遵命而行。 8他又高声对我说:“看啊,那些到北方去的已在那里使我的心得到安慰。”

为约书亚加冕

9耶和华的话传给了我,说: 10“被掳到巴比伦黑玳多比雅耶大雅已经回来了,你要收集他们奉献的金银,并在当天去西番雅的儿子约西亚家。 11要用这些金银制作冠冕,戴在约撒答的儿子约书亚大祭司头上, 12告诉他,万军之耶和华说,‘看啊,那被称为大卫苗裔的要从自己的地方兴起,建造耶和华的殿。 13祂必建造耶和华的殿,带着王者的尊荣坐在宝座上掌权,宝座上也必坐着祭司6:13 宝座上也必坐着祭司”或译“并在宝座上做祭司”。,两者和谐共存。’ 14这冠冕要留在耶和华的殿中,作为对黑玳6:14 黑玳”希伯来文作“希连”。多比雅耶大雅西番雅的儿子约西亚6:14 约西亚”希伯来文作“贤”,意思是“恩慈者”。的纪念。”

15远方的人也要来建造耶和华的殿。那时你们便知道是万军之耶和华差遣我到你们这里来的。你们若全心遵从你们上帝耶和华的话,这事就必成就。

Ang Pulong Sang Dios

Zacarias 6:1-15

Ang Palanan-awon Parte sa Apat ka Karwahe

1Nakita ko pa gid ang apat ka karwahe nga nagapaguwa sa tunga sang duha ka bukid nga saway. 2Ang una nga karwahe ginaguyod sang pula nga mga kabayo, ang ikaduha ginaguyod sang itom nga mga kabayo, 3ang ikatatlo ginaguyod sang puti nga mga kabayo, kag ang ikaapat ginaguyod sang kambang nga mga kabayo. Makusog sila tanan. 4Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Sir, ano ang buot silingon sinang mga karwahe?” 5Nagsabat ang anghel sa akon, “Ina sila amo ang apat ka hangin sa kahawaan6:5 hangin sa kahawaan: ukon, espiritu sa langit. nga nagapadulong halin sa presensya sang Ginoo sang bug-os nga kalibutan. 6Ang karwahe nga ginaguyod sang itom nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Ang karwahe nga ginaguyod sang puti nga mga kabayo nagapakadto sa nakatundan.6:6 nagapakadto sa nakatundan: sa Hebreo, nagasunod sa ila. Kag ang karwahe nga ginaguyod sang kambang nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa bagatnan.”

7Sang nagapadulong pa lang ang makusog nga mga kabayo, nagadali sila sa paglibot sa bug-os nga kalibutan. Nagsiling ang anghel6:7 anghel: ukon, Ginoo. sa ila, “Sige, libuta na ninyo ang bug-os nga kalibutan.” Gani ginlibot nila ang bug-os nga kalibutan. 8Dayon naghambal sing mabaskog ang Ginoo6:8 Ginoo: ukon, anghel. sa akon, “Tan-awa ang mga kabayo nga nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Sila ang magahatag sang kapahuwayan sa akon Espiritu6:8 Espiritu: ukon, espiritu. sa sina nga lugar sa aminhan.”

Ang Korona Para kay Josue

9Nagsiling ang Ginoo sa akon, 10“Kuhaa ang mga pilak kag mga bulawan nga regalo nila ni Heldai, Tobia kag Jedaya, kag lakat ka dayon sa balay ni Josia nga anak ni Zefanias. Ini sila nga apat nakabalik halin sa pagkabihag sa Babilonia. 11Ipahimo mo nga korona inang mga pilak kag mga bulawan. Dayon ibutang mo ang korona sa ulo sang pangulo nga pari nga si Josue nga anak ni Jehozadak. 12-13Kag silinga siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling, ‘Ang tawo nga ginatawag Sanga magauswag sa iya kahimtangan subong,6:12-13 magauswag… subong: sa literal, magatubo sa iya ginahamtangan. kag patindugon niya liwat ang akon templo. Padunggan siya bilang hari kag magadumala siya. Ang pari magatindog sa kilid sang iya trono6:12-13 magatindog… trono: ukon, magapungko sa iya trono. kag mangin maayo ang ila relasyon nga duha.’ 14Mangin handumanan ang korona sa akon templo sa pagdumdom kanday Heldai,6:14 Heldai: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Helem. Tobia, Jedaya, kag Josia6:14 Josia: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Hen. nga anak ni Zefanias.”

15Ang mga tawo nga halin sa malayo nga mga lugar magakadto sa Israel kag magbulig sa pagpatindog sang templo sang Ginoo. Kon matabo na ini, mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon sa inyo. Kag matabo gid ini kon tumanon ninyo sing maayo ang Ginoo nga inyo Dios.