Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 6:1-15

四辆马车

1我又举目观看,见有四辆马车从两座铜山之间出来。 2第一辆车套着红马,第二辆车套着黑马, 3第三辆车套着白马,第四辆车套着斑点马,马都很雄壮。 4我问与我说话的天使:“主啊,这些马车是什么意思?” 5天使说:“他们是侍立在天下之主面前的四灵6:5 ”或译“风”。,正在出发。” 6套着黑马的车前往北方,套着白马的车前往西方6:6 前往西方”或译“跟在后面”。,套着斑点马的车前往南方。 7这些雄壮的马出来,迫不及待地要巡察大地。天使说:“你们去巡察大地吧!”它们便遵命而行。 8他又高声对我说:“看啊,那些到北方去的已在那里使我的心得到安慰。”

为约书亚加冕

9耶和华的话传给了我,说: 10“被掳到巴比伦黑玳多比雅耶大雅已经回来了,你要收集他们奉献的金银,并在当天去西番雅的儿子约西亚家。 11要用这些金银制作冠冕,戴在约撒答的儿子约书亚大祭司头上, 12告诉他,万军之耶和华说,‘看啊,那被称为大卫苗裔的要从自己的地方兴起,建造耶和华的殿。 13祂必建造耶和华的殿,带着王者的尊荣坐在宝座上掌权,宝座上也必坐着祭司6:13 宝座上也必坐着祭司”或译“并在宝座上做祭司”。,两者和谐共存。’ 14这冠冕要留在耶和华的殿中,作为对黑玳6:14 黑玳”希伯来文作“希连”。多比雅耶大雅西番雅的儿子约西亚6:14 约西亚”希伯来文作“贤”,意思是“恩慈者”。的纪念。”

15远方的人也要来建造耶和华的殿。那时你们便知道是万军之耶和华差遣我到你们这里来的。你们若全心遵从你们上帝耶和华的话,这事就必成就。

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 6:1-15

Ang Panan-awon bahin sa Upat ka Karwahe

1Unya nakita ko ang upat ka karwahe nga mitunga taliwala sa duha ka bukid nga bronsi. 2Ang unang karwahe giguyod sa pula nga mga kabayo, ang ikaduha giguyod sa itom nga mga kabayo, 3ang ikatulo giguyod sa puti nga mga kabayo, ug ang ika-upat giguyod sa kabang nga mga kabayo. Pulos kusgan ang mga kabayo. 4Nangutana ako sa anghel nga nakigsulti kanako, “Unsa ang buot ipasabot niining mga karwahe, sir?” 5Mitubag ang anghel, “Kini sila mao ang upat ka hangin sa kalangitan6:5 hangin sa kalangitan: o, espiritu sa langit. nga migawas gikan sa presensya sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan. 6Ang karwahe nga giguyod sa itom nga mga kabayo mipaingon sa amihan. Ang karwahe nga giguyod sa puti nga mga kabayo mipaingon sa kasadpan.6:6 mipaingon sa kasadpan: sa Hebreo, nagsunod kanila. Ug ang karwahe nga giguyod sa kabang nga mga kabayo mipaingon sa habagatan.”

7Kining kusgang mga kabayo nagpanikad sa paglibot sa tibuok kalibotan. Miingon ang anghel6:7 anghel: o, Ginoo. kanila, “Sige, libota na ninyo ang tibuok kalibotan.” Busa gilibot nila ang tibuok kalibotan. 8Unya sa makusog nga tingog miingon ang Ginoo6:8 Ginoo: o, anghel. kanako, “Tan-awa ang mga kabayo nga mipaingon sa amihanan. Sila ang mohatag ug kapahulayan sa akong Espiritu6:8 Espiritu: o, espiritu. nianang dapita.”

Ang Korona alang kang Josue

9Miingon ang Ginoo kanako, 10“Kuhaa ang mga plata ug mga bulawan nga gasa nila ni Heldai, Tobia ug Jedaya, ug unya adto dayon sa balay ni Josia nga anak ni Zefanias. Sila nga upat nahibalik gikan sa pagkabihag sa Babilonia. 11Ipahimo ug korona kadtong mga plata ug mga bulawan. Unya itaod ang korona sa ulo sa pangulong pari nga si Josue nga anak ni Jehozadak. 12-13Ug ingna siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagaingon, ‘Ang tawo nga gitawag ug Sanga mouswag sa iyang kahimtang karon6:12-13 mouswag… karon: sa literal, motubo sa iyang nahimutangan. ug siya ang motukod sa akong templo. Pasidunggan siya isip hari ug mangulo siya. Ug ang pari motindog sa kilid sa iyang trono6:12-13 motindog… trono: o, molingkod sa iyang trono. ug magkauyon silang duha.’ 14Ang korona magpabilin sa akong templo isip handomanan nila ni Heldai,6:14 Heldai: Mao kini sa Syriac; apan sa Hebreo, Helem. Tobia, Jedaya, ug Josia6:14 Josia: Mao kini sa Syriac; apan sa Hebreo, Hen. nga anak ni Zefanias.”

15Ang mga tawo nga gikan sa layo nga mga dapit moanhi sa Israel ug motabang sa pagtukod sa templo sa Ginoo. Kon mahitabo na kini, mahibaloan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagpadala kanako diha kaninyo. Ug mahitabo gayod kini kon tumanon ninyo kanunay ang Ginoo nga inyong Dios.