Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 13:1-9

1“到那天,必为大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源,洗净他们的罪恶和污秽。

2“到那天,我必铲除地上偶像的名号,使它们被人遗忘;我必除去地上的假先知和污秽的灵。这是万军之耶和华说的。 3若有人再说预言,他的亲生父母必对他说,‘你不得活命,因为你奉耶和华的名说谎。’他说预言的时候,他的亲生父母必把他刺死。 4到那天,先知必因自己所讲的异象而羞愧,不再穿着毛皮衣欺骗人。 5他必说,‘我不是先知,我是农夫,我从小便以种田为生。’ 6若有人问他,‘你胸口上的伤是怎么回事?13:6 异教的先知有用利器自割或自刺的习惯。’他必回答说,‘是在我朋友家弄伤的。’”

牧人被杀

7万军之耶和华说:

“刀剑啊,醒来吧,

要攻击我的牧人和同伴,

要击打牧人,羊群将四散,

我必出手攻击小羊。

8地上三分之二的人必遭铲除、毁灭,

只剩下三分之一的人存活。

这是耶和华说的。

9我必使这三分之一的人受到火一般的考验;

我必像熬炼银子一样熬炼他们,

像试炼金子一样试炼他们。

他们必呼求我的名,

我必回应他们。

我必说,‘这是我的子民。’

他们必说,‘耶和华是我们的上帝。’”

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zekaria 13:1-9

Kutakaswa Dhambi

113:1 Yer 17:13; Law 16:30; Za 51:2; Ebr 9:14; Isa 1:16-17; Yn 1:29; 1Kor 6:11; 1Pet 1:19; 1Yn 1:7“Katika siku hiyo, chemchemi itafunguliwa kwa nyumba ya Daudi na wakazi wa Yerusalemu, kuwatakasa dhambi na unajisi.

213:2 Yer 43:12; 23:14-15; Eze 6:6; 36:25; Hos 2:17; Mik 5:13; 1Fal 22:22; Kut 23:13; 2Pet 2:1“Katika siku hiyo, nitayakatilia mbali majina ya sanamu kutoka nchi, nayo hayatakumbukwa tena,” asema Bwana Mwenye Nguvu Zote. “Nitaondoa manabii wao pamoja na roho ya uchafu katika nchi. 313:3 Yer 28:16; 23:34; Kum 13:6-11; 18:20; Neh 6:14; Eze 14:9Ikiwa yupo yeyote atakayeendelea kutabiri, baba yake na mama yake waliomzaa watamwambia, ‘Ni lazima ufe, kwa sababu umesema uongo kwa jina la Bwana.’ Atakapotabiri, wazazi wake mwenyewe watampasua tumbo.

413:4 Yer 6:15; Mt 3:5; 1Fal 18:7; Isa 20:2; Eze 12:24; Mik 3:6-7“Katika siku hiyo, kila nabii ataaibika kwa maono ya unabii wake. Hatavaa vazi la kinabii la nywele ili apate kudanganya watu. 513:5 Amo 7:14Atasema, ‘Mimi sio nabii. Mimi ni mkulima; ardhi imekuwa kazi yangu tangu ujana wangu.’ 6Ikiwa mtu atamuuliza, ‘Majeraha haya yaliyo mwilini mwako ni ya nini?’ Atajibu, ‘Ni majeraha niliyoyapata katika nyumba ya rafiki zangu.’

Mchungaji Apigwa, Nao Kondoo Watawanyika

713:7 Isa 34:5; 40:11; 53:4; Yer 47:6; Eze 37:24; 2Sam 17:2; Mk 4:27; Ebr 13:20; Yn 10:20; 1:29; Mk 14:27“Amka, ee upanga, dhidi ya mchungaji wangu,

dhidi ya mtu aliye karibu nami!”

asema Bwana Mwenye Nguvu Zote.

“Mpige mchungaji,

nao kondoo watatawanyika,

nami nitageuza mkono wangu

dhidi ya walio wadogo,

813:8 Eze 5:2-4, 12; Zek 14:2; Rum 11:5katika nchi yote,” asema Bwana,

“theluthi mbili watapigwa na kuangamia;

hata hivyo theluthi moja watabaki ndani yake.

913:9 Isa 4:4; 33:14; 30:16; 44:5; Mal 3:2; Za 12:6; 50:15; 86:7; Dan 11:35; 1Pet 1:6-7; Ay 6:29; Yer 6:27; 29:12; 30:22; Law 26:16; Eze 20:38; Isa 48:10; Za 66:10Hii theluthi moja nitaileta katika moto;

nitawasafisha kama fedha isafishwavyo

na kuwajaribu kama dhahabu.

Wataliitia Jina langu

nami nitawajibu;

nitasema, ‘Hawa ni watu wangu,’

nao watasema, ‘Bwana ni Mungu wetu.’ ”