Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太后书 4

务要传道

1在上帝和审判活人死人的基督耶稣面前,我凭基督的显现和祂的国郑重嘱咐你: 无论时机好坏,都要坚持传道,以百般的忍耐和教导督责人,警戒人,勉励人。 因为有一天,人们会厌倦纯正的教导,耳朵发痒,寻找许多迎合他们私欲的老师。 他们掩耳不听真理,反而偏向无稽之谈。 然而,你要谨慎行事,不怕吃苦,专心传道,尽忠职守。

我的生命如同奉献在祭坛上的酒正倾倒出来,我离世的日子快要到了。 那美好的仗,我打过了;当跑的路,我跑完了;所信的道,我持守住了。 从此,有公义的冠冕为我预备,按公义审判的主会在祂来的那一天把它赐给我,不但会赐给我,也会赐给所有爱慕祂显现的人。

最后的嘱咐

请你尽快到我这里来, 10 因为底马贪爱世界,离弃我跑到帖撒罗尼迦去了。革勒士去了加拉太,提多去了挞马太, 11 只剩下路加一人在我身边。你要把马可一起带来,因为他在传道的工作上对我很有帮助。 12 至于推基古,我派他到以弗所去了。 13 你来的时候,要把我在特罗亚时留在加布的外衣带来,也要带来那些书卷,特别是那些羊皮卷。

14 铜匠亚历山大做了许多恶事害我,主必按他的所作所为报应他。 15 你也要提防他,因为他极力反对我们所传的道。

16 我第一次在法庭申辩的时候,没有人帮助我,众人都离弃了我,但愿他们不会因此而获罪。 17 然而主站在我身旁加给我力量,使我可以把福音清楚地传给外族人。主把我从狮子口里救了出来。 18 主必救我脱离一切凶险,带我进入祂的天国。愿荣耀归给上帝,直到永永远远。阿们!

问候

19 请代我问候百基拉和亚居拉,也问候阿尼色弗一家。 20 以拉都留在了哥林多,我把生病的特罗非摩留在了米利都。 21 你要尽快在冬天之前赶到这里来。友布罗、布田、利奴、革劳底亚和众弟兄姊妹都问候你。

22 愿主与你的灵同在!愿恩典与你们同在!

Ang Pulong Sa Dios

2 Timoteo 4

1Busa sa atubangan sa Dios ug ni Cristo Jesus nga mobalik ug mohari, ug mohukom sa tanan, buhi man o patay, awhagon ko ikaw nga iwali mo ang pulong sa Dios. Pagmakugihon sa pagsugilon niini ngadto sa mga tawo sa bisan unsa nga sitwasyon. Kumbinsiha ug badlonga ang mga tawo, ug lig-ona ang ilang pagtuo pinaagi sa pagtudlo nga may pagpailob. Kay moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na maminaw sa tinuod nga mga pagtulon-an, kondili ang ilang gusto mao lang gayod ang ilang sundon. Mangita silag mga magtutudlo nga maghisgot lang sa mga gusto nilang madunggan. Dili na sila maminaw sa kamatuoran, kondili sa mga pagtulon-an nga tinumotumo lang. Apan ikaw, Timoteo, bantayi ang imong kaugalingon kanunay. Kon moabot ang kalisod, agwantaha lang. Tumana ang imong katungdanan isip magwawali sa Maayong Balita, ug buhata ang tanan nga gipabuhat sa Dios kanimo.

Bahin kanako, miabot na ang panahon nga ang akong kinabuhi ihalad na, tungod kay hapit na ako mobiya niini nga kalibotan. Gibuhat ko kutob sa akong mahimo ang pagpakiglumba ug nahuman ko na kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon, may gitagana ang Dios kanako nga ganti sa pagkamatarong[a] nga iyang ihatag kanako sa adlaw nga siya maghukom sa tanan, ug ang iyang paghukom matarong. Dili lang ako ang gitagan-an niana nga ganti kondili ang tanan usab nga nagpaabot sa iyang pagbalik.

Ang mga Tugon

Paningkamoti gayod nga sa labing madali makaanhi ka dinhi kanako, 10 kay si Demas tua na sa Tesalonica. Gibiyaan niya ako kay nawili siya sa mga butang dinhi sa kalibotan. Si Cresens wala na dinhi karon kay miadto sa Galacia, ug si Tito usab miadto sa Dalmacia. 11 Si Lucas na lang ang akong kauban dinhi. Busa inig-anhi nimo dad-a si Marcos tungod kay dako gayod ang iyang ikatabang sa akong buluhaton. 12 Bahin kang Tiquico, gipaadto ko siya sa Efeso. 13 Kon moanhi ka na dinhi, dad-a usab ang akong bisti alang sa tingtugnaw nga akong gibilin kang Carpus didto sa Troas. Dad-a usab ang akong mga libro, labi na gayod ang akong mga papeles.

14 Labihan kadaotan ang mga gibuhat kanako ni Alexander nga platero. Ang Ginoo na lang ang mobalos sa iyang mga gibuhat. 15 Magbantay ka kaniya tungod kay supak gayod siya sa atong gitudlo.

16 Sa una kong pag-atubang sa hukmanan aron pagpanalipod sa akong kaugalingon wala gayoy mitabang kanako. Gipasagdan ako nilang tanan. Hinaut nga pasayloon sila sa Dios. 17 Apan bisan pa ug mao kadto ang nahitabo wala gayod ako pasagdi sa Ginoo. Gihatagan pa hinuon niya ako ug kusog aron isugilon ko ang tanan mahitungod sa Maayong Balita ngadto sa mga dili Judio. Mao nga naluwas ako sa kamatayon.[b] 18 Ug nasayran ko nga luwason pa gayod ako sa Ginoo gikan sa tanan nga kadaotan, ug dili ako maunsa hangtod sa panahon nga dad-on niya ako sa iyang gingharian sa langit. Dalaygon siya sa walay kataposan. Amen!

Ang mga Kataposang Pagpangumusta

19 Ipangumusta na lang ako kang Priscila ug kang Aquila, ug sa pamilya ni Onesiforo. 20 Si Erastus nagpabilin sa Corinto, ug si Trofimo gibilin ko didto sa Mileto kay nagsakit man siya. 21 Tinguhaa gayod nga makaabot ka dinhi sa dili pa ang tingtugnaw.

Nangumusta kanimo si Eubulus, Pudente, Linus, Claudia, ug ang tanan natong mga igsoon dinhi.

22 Hinaut nga ubanan ka kanunay sa Ginoo. Ug hinaut nga panalanginan niya kamo.

Notas al pie

  1. 4:8 ganti sa pagkamatarong: Ang buot ipasabot, may ihatag ang Ginoo nga ganti kang Pablo tungod kay nakita niya nga matarong ang iyang kinabuhi; o ang ganti mismo mao ang (kompleto nga) pagkamatarong.
  2. 4:17 sa kamatayon: sa literal, sa baba sa liyon.