Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太后书 1

1我保罗奉上帝的旨意,按照在基督耶稣里所应许的生命做基督耶稣的使徒, 写信给我亲爱的儿子提摩太。

愿父上帝和我们的主基督耶稣的恩典、怜悯和平安临到你!

勉励忠心事奉

我日夜不停地为你祷告,对我效法祖先用清洁的良心事奉的上帝充满了感恩。 每逢想起你流泪的情形,我就渴望见你,好使我的心充满喜乐。 我记得你那真诚无伪的信心。你外祖母罗以和你母亲友妮基首先有了这信心,我深信你也有。 因此我提醒你,要把上帝在我把手按在你身上时赐给你的恩赐充分发挥出来。 因为上帝赐给我们的不是懦弱的心,而是刚强、仁爱、自律的心。

所以,你不要羞于为我们的主做见证,也不要以我这为主被囚的人为耻,要靠着上帝的能力和我一同为福音受苦。 上帝拯救了我们,并呼召我们过圣洁的生活,不是因为我们的行为,而是出于祂的旨意和恩典。早在万古以前,祂就在基督耶稣里把这恩典赐给我们了, 10 如今借着我们救主基督耶稣的降世显明了出来。基督已经消灭了死亡,借着福音将不朽的生命彰显了出来。

11 我为了这福音受委派做传道人、使徒和教师。 12 我因此而遭受这些苦难,但我不以为耻,因为我知道我所信的是谁,也深信祂能保守祂所托付我的[a],一直到那日[b] 13 你要以在基督耶稣里的信心和爱心,把从我这里听到的正确教导当作典范遵守, 14 要靠着住在我们里面的圣灵牢牢守住交托给你的美善之道。

15 你知道几乎所有亚细亚的人都离弃了我,其中包括腓吉路和黑摩其尼。 16 愿主怜悯阿尼色弗一家人,他常常鼓励我,不以我被囚禁为耻。 17 他在罗马的时候千方百计寻访我的下落,直到找着我为止。 18 你很清楚,他从前在以弗所怎样在各个方面服侍我。愿主再来时格外地怜悯他。

Notas al pie

  1. 1:12 祂所托付我的”又可翻译为“我所信托祂的”。
  2. 1:12 那日”指保罗站在基督面前交账的日子。

Nkwa Asem

Timoteo II 1

Nkyia

1Saa nhoma yi fi Kristo Yesu somafo Paulo a Onyankopɔn pɛ nti, ɔde rebɛkyerɛ baako a yɛne Kristo Yesu ayɛ nti wahyɛ yɛn asetena ho bɔ no.

De kɔma me ba pa Timoteo: Adom, mmɔborɔhunu ne asomdwoe mfi Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Kristo Yesu nka wo.

Meda Onyankopɔn a mede adwene mu fann som no sɛnea me mpanyimfo yɛe no ase. Daa, anadwo ne awia, mekae wo wɔ me mpaebɔ mu.

Mekae su a wusu na mepɛ sɛ mihu wo a, na m’ani agye.

Mekae gyidi a emu yɛ den a wowɔ. Saa ara nso na mekae gyidi a na wo nena Lois ne wo na Eunike nso wɔ. Migye di sɛ wo nso wowɔ bi saa ara.

Eyi nti merebɔ wo nkae sɛ kae akyɛde a bere a mede me nsa guu wo so no Onyankopɔn de maa wo no. Efisɛ, Honhom a Onyankopɔn de maa yɛn no mma yɛnyɛ ahufo; na mmom, Honhom no ma yɛn tumi, ɔdɔ ne ahohyɛso. Mfɛre sɛ wubedi Awurade ho adanse; saa ara nso na mma me odeduani nso ho nyɛ wo fɛre. Na sɛ ɔhaw bi to wo Asɛmpa no ka ho a, gyina pintinn wɔ ahoɔden a Onyankopɔn de ama wo no mu.

Ogyee yɛn nkwa frɛɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ ne de. Ɛnyɛ biribi pa bi a yɛyɛ nti, na mmom n’adom ara kwa. Ansa na wɔrehyɛ wiase ase no, na ɔnam Kristo Yesu so kyɛɛ yɛn saa adom no 10 nanso mprempren, wɔnam Agyenkwa Kristo Yesu no ba a ɔbɛba so ada no adi akyerɛ yɛn. Watwa owu tumi so nam Asɛmpa no so ama yɛahu nkwa a enni awiei. 11 Onyankopɔn ayi me sɛ menna Asɛmpa no adi sɛ ɔsomafo ne ɔkyerɛkyerɛfo.

12 Ɛnam eyinom so nti na mihu saa amane yi. Nanso meda so wɔ gyidi, efisɛ, minim nea mede me ho ato no so no na minim nso sɛ ɔbɛkora nea mede ahyɛ ne nsa no ama da no nso.

13 So nokwasɛm a mekyerɛɛ wo no mu, na fa yɛ nhwɛsode di akyi, na tena gyidi ne ɔdɔ a ɛyɛ yɛn de a aka yɛne Kristo Yesu abom no mu. 14 Hwɛ nneɛma pa a wɔnam Honhom Kronkron tumi a ɛte yɛn mu so de agyaw yɛn no so yiye.

15 Sɛnea wunim no, Kristofo a wofii Asia baa ha no nyinaa aguan agya me. Figelo ne Hermogene nso ka wɔn ho. 16 Awurade nhu Onisiforo fifo mmɔbɔ efisɛ, ɔhyɛɛ me nkuran mpɛn pii. N’ani anwu wɔ me ho sɛ mada afiase pɛn, 17 na oduu Roma ara pɛ, ɔbɔɔ mmɔden hwehwɛɛ me ara kosii sɛ ohuu me. 18 Awurade mmoa no na da no onnya ahummɔbɔ mfi Awurade no nkyɛn! Wunim akwan horow a ɔfaa so boaa me wɔ Efeso.