Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提多书 3

专心行善

1你要提醒众人顺服执政掌权者,遵守法令,随时准备做善事。 不要毁谤,不要争吵,要谦和、恭敬地对待每一个人。 从前我们也愚蠢、悖逆、易受迷惑,受各种私欲和享乐的驱使,心里充满了嫉妒和恶念,令人憎恶,也彼此憎恨。 但我们的救主上帝向人彰显了祂的恩慈和仁爱, 借着重生之洗和圣灵的更新拯救了我们,这并非因为我们有义行,而是因为祂的怜悯。 上帝借着我们的救主耶稣基督把圣灵丰丰富富地浇灌在我们身上。 这样,我们既然靠着祂的恩典而被称为义人,就可以成为后嗣,有永生的盼望。 以上这些话是可信的,希望你认真教导,使信上帝的人专心行善。这都是造福众人的美事。

要避免愚昧的争论、有关家谱的辩驳和律法上的争执,因为这些毫无益处。 10 对于制造分裂的人,警告过一两次后,要和他断绝来往。 11 因为你知道这种人已经背道犯罪,自定己罪。

信末的嘱咐与问候

12 我会派亚提马或者推基古去见你。到时候,你要立刻到尼哥波立来见我,因为我决定在那里过冬。 13 你要为西纳律师和亚波罗送行,尽力帮助他们,让他们路上一无所缺。 14 我们的弟兄姊妹也要学习行善,供应有急需的人,免得毫无贡献。

15 这里的弟兄姊妹都问候你,也请你问候那些因信仰而爱我们的人。

愿恩典常与你们众人同在!

Neno: Bibilia Takatifu

Tito 3

Kutenda Mema

1Wakumbushe watu kujinyenyekeza kwa watawala na watu wenye mamlaka; wawe watii na wepesi kufanya kazi yo yote halali. Wakumbushe wasimtukane mtu ye yote, wasiwe wagomvi, wawe wapole na waonyeshe unyenyekevu kwa kila mtu.

Maana kuna wakati ambapo sisi wenyewe tulikuwa wajinga, wakaidi; tukidanganywa na daima kutawaliwa na tamaa mbaya na anasa za kila aina. Tulikuwa tukiishi maisha ya uovu na wivu, tukichukiwa na watu na kuchukiana sisi kwa sisi. Lakini wakati wema na upendo wa Mungu Mkombozi wetu ulipodhihirishwa, ali tuokoa, si kwa sababu ya matendo mema ya haki tuliyotenda, bali kwa sababu ya huruma yake. Alituokoa kwa kuoshwa na kuzaliwa mara ya pili na kufanywa wapya kwa njia ya Roho Mtakatifu, ambaye Mungu alitumiminia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Na tukishahesabiwa haki kwa neema yake, tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele tunaoutumainia . Neno hili ni kweli kabisa. Ninataka uyatilie mkazo mambo haya ili wale waliomwamini Mungu waone umuhimu wa kutenda mema wakati wote, maana mambo haya ni mazuri na tena ni ya manufaa kwa watu.

Lakini jiepushe na ubishi wa kipuuzi: mambo kama orodha ndefu za vizazi na ubishi na ugomvi juu ya sheria; haya hayana maana wala hayamsaidii mtu ye yote. 10 Mtu anayesababisha mafarakano, muonye mara ya kwanza na mara ya pili. Baada ya hapo, usijishughulishe naye tena. 11 Una jua kwamba mtu kama huyo amepotoka na tena ni mwenye dhambi ambaye amejihukumu mwenyewe.

Maagizo Ya Mwisho

12 Nitakapomtuma Artema au Tikiko kwako, jitahidi kuja Nika poli unione, maana nimeamua kukaa huko wakati wa majira ya bar idi. 13 Wahimize Zena, yule mwanasheria, na Apolo waje upesi na uhakikishe kwamba hawapungukiwi na kitu cho chote. 14 Watu wetu hawana budi kujifunza kuona umuhimu wa kutenda mema, ili waweze kusaidia watu wenye mahitaji ya lazima na maisha yao yasikose kuwa na matunda.