Chinese Contemporary Bible (Simplified)

帖撒罗尼迦后书 1

1我保罗同西拉和提摩太写信给帖撒罗尼迦属于我们父上帝和主耶稣基督的教会。

愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

感恩与劝勉

弟兄姊妹,我们应当为你们常常感谢上帝,这是合宜的,因为你们的信心不断增长,彼此相爱的心也不断增加。 因此,我们在上帝的众教会中夸奖你们在各种迫害和患难中的坚忍和信心。 你们这种表现正是上帝公义审判的明证,使你们配进上帝的国,你们正在为这国受苦。

上帝是公义的,祂必以患难来报应那些迫害你们的人。 当主耶稣和祂大能的天使在烈焰中从天上显现时,祂必使你们这些受苦的人和我们同得安慰, 惩罚那些不认识上帝、不听从有关我们主耶稣之福音的人。 那些人要受的刑罚就是离开主的面和祂荣耀的权能,永远灭亡。 10 主降临的那日,祂要在祂的众圣徒中得到荣耀,使所有的信徒惊叹不已。你们也会在当中,因为你们相信了我们做的见证。

11 因此,我们常常为你们祷告,愿我们的上帝看你们配得祂的呼召,用大能成全你们一切美好的心愿和凭信心所做的工作。 12 这样,按照我们的上帝和主耶稣基督所赐的恩典,主耶稣基督的名便在你们身上得到荣耀,你们也在祂身上得到荣耀。

Nkwa Asem

Tesalonikafo II 1

Nkyia

1Saa nhoma yi fi Paulo, Silas ne Timoteo nkyɛn. Wɔde kɔma Tesalonika asafo a wɔyɛ Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nkurɔfo no:

Adom ne asomdwoe a efi Agya Onyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo nka mo.

Aseda

Anuanom, ɛsɛ sɛ da biara yɛda Onyankopɔn ase ma mo. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa, efisɛ, mo gyidi ne ɔdɔ a modɔ afoforo no den ara na ɛreyɛ. Saa nti na yɛn ankasa yɛde mo hoahoa yɛn ho wɔ Onyankopɔn asafo horow mu no. Yɛde ɔtaa ne amanehunu a mokɔ so gyina ano no hoahoa yɛn ho. Eyinom nyinaa di adanse sɛ, Onyankopɔn bu atɛntrenee ɛno nti, wɔbɛkan mo afra wɔn a wɔbɛkɔ n’ahenni a morehu ho amane no mu. Onyankopɔn bɛyɛ nea ɛteɛ. Wɔn a wɔbɛma mo ahu amane no, ɔno nso bɛma wɔahu amane, na mo a morehu amane no ne yɛn nso, wama yɛahome. Saa asɛm yi besi wɔ bere a Awurade Yesu nam ogyaframa mu fi soro reba a n’abɔfo atumfo ka ne ho no, abɛtwe wɔn a wonnim Onyankopɔn na wontie yɛn Awurade Yesu Asɛmpa no aso. Wɔbɛkɔ daa ɔsɛe mu na wɔayi wɔn afi Awurade anim ne n’anuonyam mu 10 da a ɔbɛma n’akyidifo ne n’asuafo ahyɛ no anuonyam no. Mo nso, mobɛfra saa nkurɔfo no mu, efisɛ, moagye asɛm a yɛka kyerɛɛ mo no adi.

11 Eyi nti na daa yɛbɔ mpae ma mo no. Yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmma mo ntumi ntena ase mma asetena a ɛno nti ɔfrɛɛ mo no. 12 Onnyina ne tumi so mma mo tumi, nyɛ mo apɛde ne biribiara a mo gyidi bɛka akyerɛ mo sɛ monyɛ no nyinaa. 13 Yɛbɔ mpae sɛnea wɔnam yɛn Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom so bɛhyɛ Awurade Yesu din anuonyam wɔ mo mu na mo nso, wɔahyɛ mo anuonyam wɔ ne mu.