Chinese Contemporary Bible (Simplified)

帖撒罗尼迦前书 5

主来的日子

1弟兄姊妹,这件事会在什么日期、什么时候发生,不必我写信告诉你们, 因为你们已经清楚知道,将来有一天,主会突然来到,像贼在夜里忽然出现一样。 当人们正在说一切平安稳妥的时候,灾祸会像产痛临到孕妇一样突然临到他们,令他们无法逃脱。

然而,弟兄姊妹,你们不是活在黑暗里,因此那日子不会像贼一样突然临到你们。 你们都是光明之子,白昼之子。我们既不属于黑夜,也不属于黑暗。 所以不要像其他人一样沉睡,要警醒戒备, 因为睡觉的人是在夜里睡,醉酒的人是在夜里醉。 我们既属于白昼,就应当保持清醒,要把信心和爱心当作护心镜遮胸,把得救的盼望当作头盔戴上。 因为上帝不是预定我们受惩罚,而是预定我们靠着主耶稣基督得救。 10 主替我们死,使我们无论是醒是睡[a],都可以与祂同活。 11 所以,你们要彼此鼓励、互相造就,正如你们一向所做的。

劝勉与问候

12 弟兄姊妹,我劝你们要敬重那些在你们当中辛勤工作、在主里领导和劝诫你们的人。 13 因为他们的工作,你们要怀着爱心格外敬重他们。你们要彼此和睦相处。 14 此外,我劝你们要告诫懒惰的人,鼓励灰心的人,扶持软弱的人,耐心对待所有的人。 15 你们要小心,谁都不可冤冤相报,总要彼此善待,也要善待众人。

16 要常常喜乐, 17 不断地祷告, 18 凡事谢恩,因为这是上帝在基督耶稣里给你们的旨意。

19 不要抑制圣灵的感动, 20 不要轻视先知的信息。 21 凡事都要小心察验,持守良善的事, 22 杜绝所有的恶事。

23 愿赐平安的上帝使你们完全圣洁!愿祂保守你们的灵、魂、体,使你们在主耶稣基督再来的时候无可指责! 24 呼召你们的主是信实可靠的,祂必为你们成就这事。

25 弟兄姊妹,请为我们祷告。 26 要以圣洁的吻问候众弟兄姊妹。 27 最后,我奉主的名吩咐你们把这封信读给所有弟兄姊妹听。

28 愿我们主耶稣基督的恩典与你们同在!

Notas al pie

  1. 5:10 是醒是睡”或译“是生是死”。

Ang Pulong Sang Dios

1 Tesalonica 5

Magpreparar Kamo sa Pagbalik sang Ginoo

1Mga utod, indi na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo parte sa kon san-o matabo ang mga tagna nga ini. Kay nahibaluan na ninyo nga ang pag-abot sang Ginoo mangin pareho sa pag-abot sang makawat sa kagab-ihon tungod nga wala sing may makahibalo kon san-o. Matabo ini samtang ang mga tawo nga wala nagatuo nagasiling, “Malinong ang tanan kag wala sing katalagman.” Pareho sa pagpasakit sang babayi nga manugbata, hinali lang nga magaabot sa ila ang kalaglagan, kag wala gid sing may makapalagyo sa ila. Pero kamo mga utod, wala nadulman ang inyo mga hunahuna sa mga butang nga ini. Gani kon mag-abot ang Ginoo indi kamo makibot pareho sang pag-abot sang makawat. Kay kita tanan nasanagan na parte sa kamatuoran. Wala na kita sa kadudulman. Gani indi kita dapat magpareho sa iban nga nagakatulog,[a] kundi magbantay kita kag magpugong sang aton kaugalingon. Kay ang mga tawo nga nadulman pareho sang tawo nga tulog nga wala nagabantay ukon pareho sang tawo nga hubog nga wala nagapugong sang iya kaugalingon.[b] Pero tungod nga nasanagan na kita, dapat magpugong kita sang aton kaugalingon. Gamiton naton bilang panagang sa dughan ang aton pagtuo sa Dios kag ang aton paghigugma sa iban. Kag gamiton naton bilang helmet ang aton paglaom nga luwason kita sang Dios. Kay wala kita pagpilia sang Dios para silutan kundi agod maluwas sa silot paagi sa aton Ginoong Jesu-Cristo. 10 Napatay siya para sa aton, agod bisan kita patay na ukon buhi pa sa iya pag-abot, magakabuhi kita upod sa iya. 11 Gani magpadayon kamo sa paglinipayay kag pagpalig-unanay sa isa kag isa, pareho sang inyo ginahimo subong.

Katapusan nga mga Laygay kag mga Pagpangamusta

12 Karon, mga utod, nagapakitluoy kami sa inyo nga tahuron ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo. Ginpili sila sang Ginoo nga magtuytoy kag magtudlo sa inyo. 13 Gani tahuron gid ninyo sila kag higugmaon tungod sa ila obra. Magkabuhi kamo nga may maayo nga relasyon sa isa kag isa.

14 Nagapangabay man kami sa inyo nga paandaman ninyo ang mga matamad. Palig-una ninyo ang mga mahinadlukon kag buligan ang mga maluya sa ila pagtuo. Kag magmapinasensyahon kamo sa tanan. 15 Siguruhon gid ninyo nga indi kamo magbalos sing malain sa naghimo sa inyo sing malain, kundi tinguhai permi ang paghimo sang maayo sa isa kag isa kag sa tanan nga tawo. 16-18 Tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, gusto sang Dios nga magkalipay kamo permi, magpangamuyo sa tanan nga tion, kag magpasalamat bisan ano ang inyo kahimtangan.

19 Indi ninyo pagpunggi ang ginapahimo sang Espiritu Santo; 20 kag indi ninyo pagtamaya ang iya ginapahambal. 21 Pero dapat usisaon ninyo ang tanan kon matuod nga halin sa Dios ukon indi. Tipigi ninyo ang maayo, 22 kag likawi ang tanan nga malain.

23 Kabay pa nga ang Dios nga naghatag sa aton sang kalinong magtinlo gid sang inyo kabuhi agod nga wala sing may makita nga sala sa inyo, kag kabay pa nga tipigan niya kamo nga wala sing dagta sa inyo bug-os nga pagkatawo—sa inyo espiritu, kalag, kag lawas—agod sa pag-abot sang aton Ginoong Jesu-Cristo wala sing kasawayan sa inyo. 24 Ang Dios nga nagtawag sa aton nga magtuo sa iya masaligan, gani nahibaluan namon nga himuon gid niya ang amon ginasiling nga ini.

25 Mga utod, pangamuyui man ninyo kami.

26 Bilang mag-ulutod kay Cristo, kamustaha ninyo ang tanan nga utod dira.[c]

27 Nagasugo ako sa inyo, suno sa awtoridad nga ginhatag sa akon sang Ginoo, nga basahon gid ninyo ini nga sulat sa tanan nga utod dira.

28 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Notas al pie

  1. 5:6 nagakatulog: siguro ang buot silingon, nagapatumbaya sa paghimo sang maayo; ukon, wala nagabantay sa pagbalik sang Ginoo.
  2. 5:7 Sa literal, Kay ang nagakatulog, tulog kon gab-i; kag ang nagapahubog, hubog kon gab-i.
  3. 5:26 Sa literal, Kamustaha ninyo ang tanan nga utod nga may balaan nga halok.