Chinese Contemporary Bible (Simplified)

帖撒罗尼迦前书 3

1最后我们无法再忍受思念之苦,就决定我们这些人留在雅典, 派提摩太去你们那里。他在传扬基督福音的事工上是我们的弟兄、上帝的同工。他去是要鼓励你们,使你们信心坚定, 免得有人因遭受这些患难而动摇,因为你们知道我们必遭受患难。 我们在你们那里时曾预先告诉过你们,我们会遭遇患难,你们知道后来果然如此。 因此,我无法再等下去了,就派提摩太到你们那里看看你们的信心如何,免得那诱惑人的诱惑了你们,使我们的心血都白费了。

喜闻佳讯

现在,提摩太刚从你们那里回来,把有关你们信心和爱心的好消息告诉了我们。他说你们常常思念我们,很想见到我们,就像我们渴望见到你们一样。 弟兄姊妹,你们的信心使我们在万般困苦和患难中得到了激励。 得知你们靠着主坚定不移,我们现在感到振奋。 你们使我们在上帝面前感到非常喜乐,我们该怎样为你们感谢上帝呢! 10 我们昼夜恳切祷告,渴望能见到你们,弥补你们信心的不足之处。

11 愿我们的父上帝和我们的主耶稣引领我们到你们那里。 12 愿主使你们彼此之间的爱和对他人的爱一齐增长,甚至满溢出来,就像我们爱你们一样。 13 这样,当我们的主耶稣带着祂的众圣徒再来时,你们可以在我们的父上帝面前心里刚强,完全圣洁,无可指责。

Ang Pulong Sang Dios

1 Tesalonica 3

1Sang indi na namon maagwanta ang amon kahidlaw sa inyo ginpakamaayo namon nga magpabilin sa Atens kag pakadtuon dira si Timoteo sa inyo. Utod naton siya kag kaupod namon nga nagaalagad sa Dios sa pagpanudlo sang Maayong Balita parte kay Cristo. Ginpakadto namon siya sa inyo agod mapabakod kag mapalig-on ang inyo pagtuo, agod nga wala sing may matublag sa inyo sa mga paghingabot nga inyo ginaagihan dira. Kay nahibaluan man ninyo nga ini dapat gid nga maagihan naton. Sang kaupod pa kami ninyo dira, nagpaandam kami nga daan nga hingabuton gid kita. Kag karon nahibaluan na ninyo nga amo gid ang natabo. Amo ina nga ginpakadto ko dira si Timoteo agod mahibaluan ko kon paano na ang inyo pagtuo, tungod nga indi gid ako mapahamtang; kay basi ginadaog na kamo ni Satanas kag ang amon pagtudlo sa inyo mangin wala sing pulos.

Karon nakabalik na diri si Timoteo halin dira sa inyo. Maayo nga balita ang iya gindala sa amon. Nagsugid siya nga ang inyo pagtuo sa Dios malig-on sa gihapon kag nagahigugmaanay kamo sa isa kag isa. Ginsugiran man niya kami nga malipayon kamo permi sa inyo pagdumdom sa amon, kag nahidlaw kamo sa amon pareho sang amon kahidlaw sa inyo. Gani mga utod, bisan madamo ang amon ginaantos, nagakalipay kami tungod sang inyo pagtuo. Nagbaskog kag nagpagsik kami, kay nahibaluan namon nga ang inyo pagtuo sa Ginoo malig-on gihapon. Daw ano ang amon pagpasalamat sa Dios sa kalipay nga iya ginhatag sa amon tungod sang inyo pagtuo. 10 Adlaw-gab-i nagapangamuyo gid kami nga magkitaay kita liwat agod makatudlo pa kami sa inyo kag madugangan pa gid ang kulang sa inyo pagtuo.

11 Kabay pa nga ang Dios nga aton Amay kag ang aton Ginoong Jesus maghatag sa amon sing kahigayunan nga makakadto kami dira sa inyo. 12 Kabay pa nga buligan kamo sang Ginoo nga magdugang pa gid ang inyo paghigugma sa isa kag isa kag sa tanan nga tawo, pareho sang amon paghigugma sa inyo. 13 Sa sini nga paagi mapalig-on niya ang inyo mga tagipusuon, kag mangin matarong kamo kag wala sing kasawayan sa atubangan sang aton Dios nga Amay sa adlaw nga ang aton Ginoong Jesus magbalik diri kaupod sang tanan niya nga mga pinili.[a]

Notas al pie

  1. 3:13 pinili: siguro ang buot silingon, mga anghel ukon/kag mga katawhan sang Dios.