Chinese Contemporary Bible (Simplified)

希伯来书 5

1从人间选出来的大祭司,都是受委任代表人办理与上帝有关的事,为人的罪向上帝献上礼物和赎罪祭。 他能体谅那些无知和迷失的人,因为他自己也有人性的软弱。 所以,他不但要为众人的罪献祭,也要为自己的罪献祭。 没有人能自取这大祭司的尊荣,只有像亚伦一样蒙上帝呼召的人才可以做大祭司。

同样,基督也没有自取荣耀做大祭司,是上帝对祂说:

“你是我的儿子,
我今日成为你父亲。”

在圣经的另一处,上帝又说:

“你照麦基洗德的模式永远做祭司。”

基督在世为人的时候,曾经声泪俱下地祈求能救祂脱离死亡的上帝。祂因为敬虔而蒙了应允。 基督虽然是上帝的儿子,仍然从所受的苦难中学习了顺服。 祂既然达到了纯全的地步,就成了永恒救恩的源头,使所有顺服祂的人都得到拯救。 10 上帝照着麦基洗德的模式立祂做大祭司。

信徒要长进

11 关于这方面的事,我们还有很多话要说,但因为你们已经听不进去,很难向你们解释。 12 按你们学习的时间来算,你们本该做别人的老师了,可惜你们还需要别人向你们传授上帝话语的基本道理,成了不能吃干粮、只能吃奶的人。 13 因为只能吃奶的人还是婴孩,不熟习仁义的道理。 14 干粮是给成年人吃的,他们的心思历经锻炼,能够分辨善恶。

Slovo na cestu

Židům 5

Ježíš se stal naším Nejvyšším Knězem

1Velekněz je člověk, který jménem ostatních předstupuje před Boha a přináší mu dary a oběti s prosbou o smíření. 2-3 Protože i on podléhá slabostem, musí přinášet oběti nejen za lid, ale i za sebe a je schopen chápat nevědomé a pobloudilé. Toto postavení si nikdo nemůže svévolně přivlastnit, ale musí k němu být Bohem povolán. Ani Kristus se k němu sám nepovznesl. Ustanovil ho Bůh, když mu řekl:

„Ty jsi můj syn,
    já jsem tě dnes zplodil.“

A jindy prohlásil:

„Jsi na věky knězem podle řádu Malkísedekova.“

Když byl Kristus na zemi, přednášel hlasitě, úpěnlivě a s pláčem prosby Bohu, který ho jediný mohl zachránit před smrtí. Bůh ho v jeho úzkosti vyslyšel.

8-9 Ačkoliv byl Boží Syn, měl se ve škole utrpení naučit, co znamená bezvýhradná poslušnost. Když v té zkoušce obstál, stal se všem, kdo se mu podrobují, zdrojem trvalé ochrany. 10 A Bůh ho nazval veleknězem podle řádu Malkísedekova.

11 Rád bych vám o těchto věcech řekl mnohem víc, bylo by to pro vás nesnadno pochopitelné, protože je vaše vnímavost otupena. 12 Už jste měli být dávno učiteli druhých, ale zůstali jste žáky. Opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. 13 Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Kdo se živí jenom mlékem Božího slova, dokazuje, že neproniká do hloubek Božího myšlení. 14 Ti, kdo na základě zkušenosti dovedou smysly rozeznat dobré od zlého, jsou dospělí a pronikají k jádru věci.