Chinese Contemporary Bible (Simplified)

希伯来书 1

划时代的启示

1在古代,上帝曾借着先知以各种方式多次向我们的祖先说话; 在这世界的末期,祂又借着自己的儿子亲自向我们说话。上帝早已立祂承受万物,并借着祂创造了宇宙万物。 祂正是上帝荣耀的光辉,是上帝本体的真像。祂用自己充满能力的话语维系万物。祂洗净了世人的罪之后,便坐在天上至高上帝的右边。 祂既承受了比天使更高的名分,就远超越天使。

上帝从未对任何一个天使说:

“你是我的儿子,我今日成为你父亲。”

或说:

“我要做你的父亲,你要做我的儿子。”

上帝差遣祂的长子到世上来时,说:

“上帝的天使都要敬拜祂。”

上帝提到天使的时候,也只是说:

“上帝使祂的天使成为风,使祂的仆役成为火焰。”

但论到祂的儿子,祂却说:

“上帝啊,你的宝座永远长存,
你以公义的杖执掌王权。
你喜爱公义,憎恶邪恶。
所以上帝,你的上帝,
用喜乐之油膏你,使你超过同伴。”

10 此外又说:

“主啊,太初你奠立大地的根基,
亲手创造诸天。
11 天地都要消亡,但你永远长存。
天地都会像衣服渐渐破旧,
12 你要像卷外衣一样把天地卷起来。
天地将如衣服一样被更换,
但你永远不变,
你的年日永无穷尽。”

13 上帝从未对任何一个天使说:

“你坐在我的右边,
等我使你的仇敌成为你的脚凳。”

14 天使岂不都是服役的灵吗?他们奉差遣,岂不是去为那些将要承受救恩的人服务吗?

Ang Pulong Sa Dios

Hebreohanon 1

Ang Pulong sa Dios Pinaagi sa Iyang Anak

1Sa unang panahon, daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta ug sa nagkalain-lain nga pamaagi. Apan niining ulahing mga adlaw, nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang Anak. Pinaagi kaniya, gimugna sa Dios ang tibuok kalibotan ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. Diha kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios, ug kon unsa ang Dios mao usab siya. Siya mao ang nagabuot sa tanang mga butang sa tibuok kalibotan pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong. Sa dihang nahinloan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa Makagagahom nga Dios didto sa langit.

Ang Anak sa Dios Labaw kaysa mga Anghel

Busa mas gamhanan ang Anak sa Dios ug mas halangdon ang iyang ngalan kaysa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga,

“Ikaw ang akong Anak,
Ug karon ipaila ko nga ako ang imong Amahan.”[a]

Ug wala usab moingon ang Dios bahin kang bisan kinsa nga anghel nga,

“Ako mahimong iyang Amahan,
Ug siya mahimong akong Anak.”[b]

Ug sa dihang ipadala na sa Dios ang iyang bugtong nga Anak dinhi sa kalibotan miingon siya,

“Ang tanang mga anghel sa Dios kinahanglan mosimba kaniya.”[c]

Mao kini ang giingon sa Dios bahin sa mga anghel,

“Ang mga anghel akong mga sulugoon, ug mahimo ko silang buhaton nga sama sa hangin o sama sa kalayo nga nagadilaab.”[d]

Apan ngadto sa iyang Anak, nagaingon siya,

“Ang imong gingharian, O Dios, wala gayoy kataposan, ug matarong ang imong pagdumala niini.

Nalipay ikaw sa mga buhat nga matarong,

apan gikaligutgotan mo ang mga buhat nga daotan. Busa gipili ka sa Dios, nga imong Dios,
ug gihatagan ka ug kalipay nga labaw pa kaysa gihatag niya sa imong mga kauban.”[e]

10 Ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang Anak,

“Ikaw, Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibotan,
ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot.

11 Kining tanan mahanaw, apan ikaw mag-padayon sa gihapon.

Ang tanan magabok sama sa mga bisti. 12 Ug sama usab sa mga bisti, pil-on mo kining tanan ug imo dayong ilisdan. Apan ikaw magpabilin nga mao gihapon, dili mausab hangtod sa kahangtoran.”[f]

13 Bisan kanus-a, wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga,

“Lingkod dinhi dapit sa akong tuo,
hangtod mapailalom ko kanimo ang imong mga kaaway.”[g]

14 Dili ba nga ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sa Dios nga motabang sa mga tawo nga modawat sa kaluwasan?

Notas al pie

  1. 1:5 Tan-awa usab ang mga Salmo 2:7.
  2. 1:5 Tan-awa usab ang 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.
  3. 1:6 Tan-awa usab ang Deu. 32:43.
  4. 1:7 Tan-awa usab ang Salmo 104:4.
  5. 1:9 Tan-awa usab ang Salmo 45:6-7.
  6. 1:12 Tan-awa usab ang Salmo 102:25-27.
  7. 1:13 Tan-awa usab ang Salmo 110:1.