Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 5:1-14

羔羊与封印的书卷

1接着,我看见坐在宝座上的那位右手拿着一卷内外写着字、用七个印封住的书。 2有一位大力天使高声问道:“谁有资格揭开那七个封印,打开那卷书?” 3可是,天上、地上、甚至地底下都没有人有资格揭开并阅读那卷书。 4我见无人有资格揭开并阅读那卷书,便放声大哭。 5有一位长老对我说:“不要哭。你看,犹大支派的狮子、大卫的根已经得胜了!祂能揭开那七个封印,打开那卷书。”

6我又看到宝座、四个活物和众长老之间站着一只好像是被宰杀过的羔羊。祂身上的七只角和七只眼睛代表奉差遣到普天下去的上帝的七灵。 7那羔羊走上前去,从坐在宝座上的那位右手中接过书卷。 8祂拿过书卷后,四个活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前,各拿着竖琴和盛满了香的金香炉。那些香就是众圣徒的祈祷。 9他们唱着一首新歌:

“你配拿书卷并揭开封印,

因你曾被杀,

用你的血从各部落、各语言族群、各民族、各国家,

将人买赎回来归给上帝。

10你又使他们成为上帝的国度和祭司,

他们要在地上执掌王权。”

11我看见宝座、四个活物和众长老的周围有千千万万的天使,又听见他们高声呼喊: 12“那被杀的羔羊配得权柄、财富、智慧、能力、尊贵、荣耀和颂赞!”

13我又听到天上、地上、地底下和海洋中一切被造之物同声说:“愿颂赞、尊贵、荣耀和权柄都归于坐在宝座上的那位和羔羊,直到永永远远!” 14四个活物就说:“阿们!”众长老也俯伏敬拜。

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 5:1-14

Lammet og skriftrullen med sju segl

1Videre så jeg at han som satt på tronen, hadde en skriftrull i den høyre hånden. Teksten sto på begge sidene og rullen var forseglet med sju segl. 2En betydningsfull engel spurte med kraftig stemme: ”Hvem er verdig til å bryte seglet og åpne skriftrullen?” 3Ingen i hele himmelen, på jorden eller under jorden hadde fullmakt til åpne skriftrullen og lese den. 4Jeg gråt av skuffelse, etter som det ikke var en eneste som var verdig til åpne skriftrullen og lese den.

5Da sa en av de 24 lederne i himmelen til meg: ”Gråt ikke, for løven av Juda stamme, arvingen til kong Davids trone,5:5 Løven av Juda og arvingen til Davids trone er titler på Messias, den lovede kongen. Det handler altså om Jesus. har vunnet seier. Han kan bryte de sju seglene og åpne skriftrullen.”

6Da så jeg opp og fikk se et lam5:6 Lammet er et bilde på Jesus. Se Jesaja 53:7 og Johannes sin fortelling om Jesus 1:29.. Det sto for tronen midt blant de fire levende skikkelsene og de 24 lederne i himmelen. Det så ut som om det hadde blitt slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne. Disse er symboler for Guds sju5:6 Sju var det fullkomne tallet. Guds sjufoldige Ånd, på gresk: Guds sju ånder kan være en måte å beskrive Guds fullkomne Ånd, eller de mange forskjellige måtene som Guds Ånd virker på. Ånder, som har blitt sendt ut over hele jorden. 7Lammet steg fram til ham som satt på tronen og tok imot skriftrullen fra hans høyre hånd. 8Da Lammet tok imot skriftrullen, falt de fire skikkelsene og de 24 lederne i himmelen ned for Lammet og hyllet det. Alle hadde hver sin harpe og holdt en skål av gull som var fylt med røkelse. Dette er et symbol på de bønnene og den tilbedelsen som er blitt sendt opp fra dem som tilhører Gud. 9De sang en ny sang med denne teksten:

”Du er verdig til å ta skriftrullen og bryte seglene på den,

du har blitt slaktet,

med din død og ditt blod har du kjøpt menneskene fri til Gud

fra alle stammer, språk, folk og land.

10Du har gjort alle til et nytt folk som tilhører Gud,

slik at de kan tjene ham som prester og regjere på jorden.”

11Så hørte jeg et stort kor av engler. Jeg fikk se at de sto rundt tronen og de fire skikkelsene og de 24 lederne i himmelen. De var så mange at det var umulig å telle alle. 12De sang med en enorm kraft:

”Verdig er Lammet som ble slaktet.

Vi hyller og ærer ham for hans makt, rikdom, visdom og styrke.

Han vil vi lovsynge.”

13Så hørte jeg at alt det skapte i himmelen, på jorden, under jorden og i havet rope:

”Lovsangen, æren, herligheten og makten

tilhører ham som sitter på tronen og Lammet i all evighet.”

14De fire skikkelsene sa: ”Ja, det er sant!”5:14 I grunnteksten: Amen! Og de 24 lederne i himmelen falt ned og tilba.