Chinese Contemporary Bible (Simplified)

加拉太书 6

互相扶持

1弟兄姊妹,如果有人不慎犯了罪,你们顺从圣灵的人就应该温柔地挽回他,同时也要小心,免得自己也受诱惑。 你们要分担彼此的重担,这样就成全了基督的律法。 如果一个一无是处的人自以为了不起,他是自欺。 人人都应该省察自己的行为,即使觉得有可夸之处,自己知道就好了,不必在别人面前炫耀。 因为人人都应该为自己的行为负责。

在真道上受教的人应该把一切美好的东西分享给教导他的人。

不要自欺,上帝是轻慢不得的。人种什么收什么。 顺从罪恶的本性撒种的,必从罪恶的本性收取败坏的恶果;顺从圣灵撒种的,必从圣灵收取永生。 我们行善不可灰心气馁,因为到时候必有收获。 10 我们要把握机会为众人做善事,对待信徒更要如此。

最后的劝勉和祝福

11 你们看,我亲手写给你们的字是多么大啊[a] 12 那些勉强你们接受割礼的人只不过是做表面工夫,想讨好别人,避免为基督的十字架受迫害。 13 那些接受割礼的人自己也不能遵行律法。他们要你们接受割礼,无非是想借着你们的肉体夸耀。 14 至于我自己,我绝不夸耀别的,只夸耀我们主耶稣基督的十字架。因为对我来说,世上的一切都已经被钉在十字架上;对这世界来说,我已经被钉在十字架上。 15 受不受割礼根本无关紧要,做一个新造的人才至关重要。

16 愿上帝的平安和怜悯归给那些愿意按这原则生活的人,也归给上帝的以色列子民[b] 17 但愿从今以后,再也没有人来搅扰我了,因为我身上已经烙上了耶稣的印记。

18 弟兄姊妹,愿我们主耶稣基督的恩典与你们同在。阿们!

Notas al pie

  1. 6:11 保罗可能有眼疾,故由别人代笔写信。他亲手写的部分字体较大。
  2. 6:16 也归给上帝的以色列子民”或译“即上帝的以色列子民”。

Slovo na cestu

Galatským 6

Podpírejme jeden druhého – jako Kristus podpírá nás

1Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. Berte na sebe trampoty druhých, jako to za nás udělal Kristus. Kdo si o sobě myslí, já jsem „pan Někdo“, klame sám sebe; takový je u Boha jen velká nula. Každý se kriticky podívej sám na sebe. Objevíš-li u sebe nějaké přednosti, nech si to pro sebe a nevytahuj se nad druhé. Nakonec stejně každý bude před Bohem zodpovídat za svoje činy.

Zákon setby a žně platí

Těm, kteří vás obdarovávají bohatstvím Božího slova, ochotně oplácejte ze všeho, co máte. A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život. Proto vytrvejme v dobré setbě; jen ten, kdo vydrží, dočká se sklizně. 10 A tak dokud máme příležitost, prokazujme lásku všem lidem, především těm, s nimiž jsme spojeni vírou.

Pavlovo závěrečné varování

11 Závěrem vám píšu vlastní rukou; to poznáte podle mého velkého písma.

12 Těm, kteří vám vnucují obřízku, jde jenom o to, aby se vyhnuli šikanování kvůli nepopulárnímu Kristovu kříži. 13 Oni sami však, i když jsou obřezáni, zákon nedodržují. Vaše obřízka má sloužit jenom jejich vlastní reklamě: Získali jsme tolik a tolik nových členů. 14 Mně je taková reklama cizí. Nechci se dovolávat ničeho jiného než Kristova kříže. Na něm zemřel svět pro mne a já pro svět. 15 Být obřezán neznamená nic, stejně jako nebýt obřezán. To jediné, na čem záleží, je být „novým stvořením“.

16 Boží pokoj a milosrdenství ať provází všechny, kdo se tímto zlatým pravidlem řídí, a vůbec všechny, kdo Bohu náleží. 17 A ať už mi nikdo nemluví o nějakém tělesném „odznaku vyvolení“. S Kristem jsem spojen utrpením, o tom svědčí jizvy na mém těle.

18 Ať milost našeho Pána, Ježíše Krista, zůstává se všemi vámi.

Váš Pavel