Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 46:1-34

以色列全家下埃及

1以色列带着他所有的一切来到别示巴,向他父亲以撒的上帝献祭。 2晚上,上帝在异象中对他说:“雅各雅各!”他说:“我在这里。” 3上帝说:“我是上帝,是你父亲的上帝,不要害怕下到埃及,因为我要使你在那里成为大族。 4我必跟你一起下到埃及,也必带领你回来,约瑟必为你送终。”

5于是,雅各别示巴启程。以色列的儿子们带着父亲和妻儿,乘坐法老送来的车, 6带着在迦南获得的牲畜和财物前往埃及。这样,雅各带着他所有的子孙, 7就是他的儿子、孙子、女儿和孙女一起去了埃及

8以下是去埃及以色列人,即雅各和他后代的名字。

雅各的长子是吕便9吕便的儿子是哈诺法路希斯伦迦米10西缅的儿子是耶姆利雅悯阿辖雅斤琐辖迦南女子生的扫罗11利未的儿子是革顺哥辖米拉利12犹大的儿子是俄南示拉法勒斯谢拉俄南死在了迦南法勒斯的儿子是希斯伦哈姆勒13以萨迦的儿子是陀拉普瓦约伯伸仑14西布伦的儿子是西烈以伦雅利15这些都是利亚巴旦·亚雅各生的儿孙,加上女儿底娜共有三十三人。

16迦得的儿子是洗非芸哈基书尼以斯本以利亚罗底亚列利17亚设的儿子是音拿亦施瓦亦施韦比利亚和他们的妹妹西拉比利亚的儿子是希别玛结18这些是悉帕雅各生的儿孙,共有十六人,悉帕拉班给女儿利亚的婢女。

19雅各的妻子拉结生的儿子是约瑟便雅悯20约瑟埃及生的儿子是玛拿西以法莲,他们的母亲是城祭司波提非拉的女儿亚西纳21便雅悯的儿子是比拉比结亚实别基拉乃幔以希罗实姆平户平亚勒22这些是拉结雅各生的儿孙,共有十四人。

23的儿子是户伸24拿弗他利的儿子是雅薛沽尼耶色示冷25这些是辟拉雅各生的儿孙,共有七人,辟拉拉班给女儿拉结的婢女。

26雅各一同到埃及去的儿孙共有六十六人,他的儿媳妇除外。 27加上约瑟埃及生的两个儿子,雅各一家来到埃及的共有七十人。

28雅各犹大先去见约瑟,请他派人引路到歌珊去。他们来到歌珊29约瑟备好车前去迎接父亲以色列。父子重逢,约瑟抱住父亲哭了很久。 30以色列约瑟说:“我现在看到你还活着,就是死也安心了。”

31约瑟对他的弟兄们和其他家人说:“我要去告诉法老,你们已经从迦南来到我这里。 32你们是牧人,以畜牧为业,已经把羊群、牛群和所有的一切都带来了。 33等法老召见你们,问你们以什么为业, 34你们要说,‘仆人们跟我们的祖先一样,从小以畜牧为业。’这样,你们就可以住在歌珊,因为埃及人厌恶牧羊的。”

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 46:1-34

Ang Pag-adto ni Jacob sa Ehipto

1Miadto si Jacob46:1 Jacob: sa Hebreo, Israel. Mao usab sa bersikulo 2, 5, 30. sa Ehipto uban sa iyang panimalay, dala ang tanan niyang kabtangan. Sa pag-abot niya sa Beersheba, naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. 2Nianang pagkagabii, nakigsulti ang Dios kaniya pinaagi sa usa ka panan-awon. Gitawag sa Dios si Jacob, ug mitubag siya. 3Unya miingon ang Dios, “Ako ang Dios, nga mao ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok nga moadto sa Ehipto, kay himuon ko kamo didto nga usa ka dako nga nasod. 4Mouban ako mismo kanimo sa pag-adto sa Ehipto ug dad-on ko usab ikaw pagbalik46:4 dad-on ko usab ikaw pagbalik: Ang buot ipasabot, dad-on ko usab pagbalik ang imong mga kaliwat. sa Canaan. Ug mamatay ka nga anaa si Jose sa imong kiliran.”

5Gipasakay si Jacob sa iyang mga anak sa karwahe nga gihatag sa hari sa Ehipto46:5 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. Mao usab sa bersikulo 31. para ilang sakyan. Gipasakay usab nila ang ilang mga asawa ug mga anak, ug migikan sila sa Beersheba. 6-7Gidala nila ang mga kahayopan ug kabtangan nga natigom nila didto sa Canaan. Gidala usab ni Jacob sa Ehipto ang tanan niyang kaliwatan: ang iyang mga anak ug mga apo.

8Mao kini ang mga ngalan sa mga kaliwat nga lalaki ni Israel (nga mao usab si Jacob) nga miadto sa Ehipto:

si Reuben, nga kamagulangang anak ni Jacob, 9ug ang iyang mga anak nga sila si Hanoc, Palu, Hezron, ug Carmi;

10si Simeon ug ang iyang mga anak nga sila si Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, ug si Shaul nga iyang anak sa babaye nga Canaanhon;

11si Levi ug ang iyang mga anak nga sila si Gershon, Kohat, ug Merari;

12si Juda ug ang iyang mga anak nga sila si Er, Onan, Shela, Perez, ug Zera (apan si Er ug si Onan namatay didto sa Canaan), ug ang mga anak ni Perez nga si Hezron ug si Hamul;

13si Isacar ug ang iyang mga anak nga sila si Tola, Pua,46:13 Pua: o, Puva. Jashub,46:13 Jashub: o, Iob. ug Shimron;

14si Zebulun ug ang iyang mga anak nga sila si Sered, Elon, ug Jalel.

15Mao kini sila ang 33 ka mga anak ug mga apo ni Jacob kang Lea nga natawo sa Padan Aram, walay labot ang iyang anak nga babaye nga si Dina.

16Miuban usab sa Ehipto:

si Gad ug ang iyang mga anak nga sila si Zefon,46:16 Zefon: o, Zifion. Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, ug Areli;

17si Asher ug ang iyang mga anak nga sila si Imna, Ishva, Ishvi, Beria, ug ang igsoon nila nga babaye nga si Sera, ug ang mga anak ni Beria nga sila si Heber ug si Malkiel.

18Mao kini sila ang 16 ka mga anak ug mga apo ni Jacob kang Zilpa, ang sulugoon nga gihatag ni Laban kang Lea.

19Ang mga anak ni Jacob kang Raquel mao si Jose ug si Benjamin.

20Ang mga anak ni Jose kang Asenat nga natawo sa Ehipto mao si Manase ug si Efraim. (Si Asenat anak nga babaye ni Potifera nga pari sa lungsod sa On.)

21Miuban usab sa Ehipto:

si Benjamin ug ang iyang mga anak nga sila si Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, ug Ard.

22Mao kini sila ang 14 ka mga anak ug mga apo ni Jacob kang Raquel.

23Miuban usab sa Ehipto:

si Dan ug ang iyang anak nga si Hushim;

24si Naftali ug ang iyang mga anak nga sila si Jazeel, Guni, Jezer, ug Shilem.

25Mao kini sila ang 7 ka mga anak ug mga apo ni Jacob kang Bilha, ang sulugoon nga gihatag ni Laban kang Raquel.

26Ang mga anak ug mga apo ni Jacob nga miadto sa Ehipto 66 tanan, ug wala pay labot ang mga asawa sa iyang mga anak. 27Lakip ang mga anak ni Jose nga natawo sa Ehipto, 70 ang tanan nga miyembro sa panimalay ni Jacob nga natigom sa Ehipto.

28Gipauna ni Jacob si Juda ngadto kang Jose aron magiyahan sila ngadto sa Goshen. Sa nagkaduol na sila si Jacob sa Goshen, 29misakay si Jose sa iyang karwahe ug miadto aron sa pagsugat sa iyang amahan. Sa ilang pagkita, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug nagsige kinig hilak. 30Miingon si Jacob kang Jose, “Karon andam na ako nga mamatay tungod kay nakita ko na ikaw nga buhi.”

31Unya miingon si Jose sa iyang mga igsoon ug sa tibuok nga panimalay sa iyang amahan, “Molakaw ako ug sultihan ko ang hari sa Ehipto nga ania na ang akong mga igsoon ug ang tibuok nga panimalay sa akong amahan nga gikan sa Canaan. 32Ingnon ko siya nga kamo mga magbalantay sa mga kahayopan, ug gidala pa gani ninyo ang inyong mga kahayopan ug ang tanan ninyong kabtangan. 33Busa kon ipatawag niya kamo ug pangutan-on kon unsa ang inyong trabaho, 34ingna siya nga sama sa inyong mga ginikanan, magbalantay usab kamo sa kahayopan sukad pa niadtong gagmay pa kamo, aron sa ingon papuy-on niya kamo sa Goshen. Kay ubos ang pagtan-aw sa mga taga-Ehipto sa mga magbalantay ug kahayopan.”