Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 40:1-23

约瑟解梦

1后来,埃及王的侍酒总管和膳食总管得罪了王, 2王非常愤怒, 3把他们囚禁在护卫长波提乏府内的监牢里,也就是约瑟被囚的地方。 4护卫长派约瑟去伺候他们。他们在监里待了一段日子。

5一天晚上,他们俩都做了梦,他们的梦各有不同的意思。 6第二天早上,约瑟过来见他们神情沮丧, 7就问:“你们今天为什么满面愁容?” 8他们回答说:“我们都做了梦,可是没有人给我们解梦。”约瑟说:“解梦的能力不是来自上帝吗?请你们把梦告诉我。”

9侍酒总管便把自己的梦告诉约瑟,说:“我梦见一棵葡萄树, 10树上有三根枝子,枝子发芽开花,结满了成熟的葡萄。 11我手上拿着法老的酒杯,摘下葡萄,把汁挤在酒杯中,然后递给法老。” 12约瑟说:“这梦的意思是,三根枝子代表三天, 13三天之内,法老必定释放你,恢复你侍酒总管的职位。你仍要和从前一样伺候法老饮酒。 14当你再被重用的时候,请你记得恩待我,在法老面前提及我,救我出狱。 15我是从希伯来人那里被拐来的,无辜被囚在监。”

16膳食总管见梦解得好,就对约瑟说:“我也做了个梦,我梦见自己头上顶着三筐白饼, 17最上面的一筐里放着为法老烤制的各种食物,有鸟来吃筐内的食物。” 18约瑟说:“这梦的意思是,三筐就是三天, 19三天之内,法老必砍下你的头,把你挂在木头上,鸟要来吃你的肉。”

20第三天是法老的生日,他宴请文武百官,把侍酒总管和膳食总管从监牢里提出来, 21恢复了侍酒总管的职位,让他仍旧伺候自己饮酒, 22却处死了膳食总管,正应验了约瑟的话。 23然而,法老的侍酒总管把约瑟忘了。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 40:1-23

Ginsaysay ni Jose ang Kahulugan sang Duha ka Damgo

1-2Natabo sang ulihi nga ang pangulo sang mga manugserbi sang ilimnon sang hari sang Egipto kag ang pangulo sang iya mga manugluto sang tinapay nakasala sa iya. Naakig gid ang hari40:1-2 hari: sa Hebreo, Faraon. Amo man sa masunod nga mga bersikulo. sa sining duha niya ka opisyal. 3Gani ginpapriso niya sila sa prisohan nga sa diin napriso man si Jose, sa ginaestaran sang kapitan sang mga guwardya sa palasyo. 4Si Jose ang ginsaligan sang kapitan sang mga guwardya nga mag-atipan sa ila. Nagdugay sila didto sa prisohan.

5Isa sadto ka gab-i, nagdamgo ang manugserbi sang ilimnon kag ang manugluto sang tinapay samtang didto sila sa prisohan. Ang kada isa sa ila lain ang damgo kag lain man ang kahulugan sang ila damgo. 6Pagkaaga, pagkadto ni Jose sa ila, nakita niya nga maluya sila. 7Gani ginpamangkot niya sila, “Ngaa nga masinulub-on kamo?” 8Nagsabat sila, “Nagdamgo abi kami pero wala sing may magsaysay sang kahulugan.” Nagsiling si Jose, “Ang Dios ang nagahatag sang kaalam sa pagsaysay sang kahulugan sang mga damgo. Abi sugiri ninyo ako kon ano ang inyo mga damgo.”

9Gani ginsugid sang pangulo sang mga manugserbi sang ilimnon ang iya damgo. Siling niya, “Nagdamgo ako nga may isa ka puno sang ubas sa akon atubangan 10kag may tatlo ini ka sanga. Nagpanalingsing ini, nagpamulak, kag naluto ang iya mga bunga. 11Nagauyat ako sang kupa sang hari sang Egipto kag nagpuksi sang ubas kag ginpuga ko dayon sa kupa. Pagkatapos ginhatag ko ang kupa sa hari.”

12Nagsiling si Jose, “Amo ini ang kahulugan sang imo nga damgo: Ang tatlo ka sanga nagakahulugan sang tatlo ka adlaw. 13Sa wala pa matapos ang tatlo ka adlaw, paguwaon ka sang hari sa prisohan kag pabalikon sa imo obra bilang manugserbi sang iya ilimnon. 14Kabay pa nga dumdumon mo ako kon ara ka na sa maayo nga kahimtangan. Kag bilang pagpakita sang imo kaayo sa akon, sambita man ako sa hari agod mabuligan mo ako nga makaguwa sa prisohan. 15Kay sa pagkamatuod, ginpuwersa lang ako nga dal-on diri sa Egipto halin sa lugar sang mga Hebreo, kag bisan diri wala man ako sing may nahimo nga sala agod prisohon.”

16Pagkabati sang pangulo sang mga manugluto sang tinapay nga maayo ang kahulugan sang damgo sang iya kaupod, ginsugid man niya ang iya damgo kay Jose. Siling niya, “Nagdamgo man ako nga may ginalukdo ako nga tatlo ka alat nga may mga tinapay. 17Ang sa ibabaw gid nga alat may sulod nga nagkalain-lain nga klase sang tinapay para sa hari sang Egipto, pero ginatuka ini sang mga pispis.”

18Nagsiling si Jose, “Amo ini ang kahulugan sang imo nga damgo: Ang tatlo ka alat nagakahulugan sang tatlo ka adlaw. 19Sa wala pa matapos ang tatlo ka adlaw, paguwaon ka sang hari sa prisohan, pero papugutan ka sang ulo kag ipatuhog ang imo bangkay sa nagatindog nga kahoy, kag pagatuk-on ka sang mga pispis.”

20Karon, ang ikatlo nga adlaw kaadlawan sang hari sang Egipto. Gani nagpapunsyon siya para sa tanan niya nga mga opisyal. Ginpaguwa niya sa prisohan ang pangulo sang iya mga manugserbi sang ilimnon kag ang pangulo sang iya mga manugluto sang tinapay kag ginpaatubang sa iya mga opisyal. 21Ginpabalik niya ang pangulo sang mga manugserbi sang ilimnon sa iya obra, 22pero ang pangulo sang mga manugluto sang tinapay, ginpatuhog niya ang bangkay sini. Natabo tanan ang ginsiling ni Jose sa ila. 23Pero wala gid makadumdom ang pangulo sang mga manugserbi sang ilimnon kay Jose.