Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 33

弟兄重逢

1雅各远远看见以扫带着四百人迎面而来,便把孩子们分别交给利亚、拉结和两个婢女, 又吩咐两个婢女和她们的孩子走在前面,利亚和她的孩子跟在后面,拉结和约瑟走在最后。 他自己则走在他们前面,接连俯伏下拜七次,直到他哥哥跟前。

以扫见到雅各,就跑上去拥抱他,亲吻他,二人抱头痛哭。 以扫看见跟在雅各后面的妇女和孩子,就问:“这些和你同行的是谁?”雅各说:“这些孩子是上帝施恩赐给你仆人的。” 雅各的两个婢女和她们的孩子上前下拜, 利亚也和她的孩子上前下拜,最后约瑟和拉结也上前向以扫下拜。

以扫说:“我在路上遇见的那一群群牲畜是怎么回事?”雅各回答说:“我带来这些是要得到我主的恩待。” 以扫说:“弟弟,我已经有很多了,你自己留着吧!” 10 雅各说:“不,你若赏脸,就请收下!我见了你的面就像见了上帝的面,因为你这样善侍我。 11 请你收下我的礼物吧,因为上帝恩待了我,使我富足。”雅各再三恳求,以扫才收下。

12 以扫说:“我们走吧!我陪你们走。” 13 雅各却说:“我主知道孩子们还小,而且,我还要照料正在哺乳的牛羊,如果整天赶路,牛羊会累死。 14 倒不如请我主先走,我迁就牲畜和孩子慢慢走,我在西珥与我主会合。”

15 以扫说:“让我给你留几个帮手吧。”雅各说:“不用了,能得到我主的恩待就够了。” 16 于是,以扫在当天先回西珥去了, 17 雅各却去了疏割,在那里为自己建造房屋,为牲畜搭起棚子。因此那地方叫疏割[a]

18 这样,雅各从巴旦·亚兰平安地回到迦南的示剑城,在城外搭营居住。 19 他搭营居住的这块地是他用一百块银子向示剑的父亲哈抹的子孙买的。 20 雅各在那里筑了一座坛,称之为伊利·伊罗伊·以色列[b]

Notas al pie

  1. 33:17 疏割”意思是“棚子”。
  2. 33:20 伊利·伊罗伊·以色列”意思是“以色列的上帝”。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 33

Ang Pagkitaay ni Esau kag ni Jacob

1Karon, pagtan-aw ni Jacob, nakita niya si Esau nga nagapadulong upod ang 400 ka lalaki. Gani ginpatipon niya ang iya mga anak sa ila tagsa-tagsa ka iloy. Kag paglakat nila, ginpauna niya ang duha ka suluguon nga babayi kag ang ila mga anak, sunod si Lea kag ang iya mga anak, kag dayon si Raquel kag ang iya anak nga si Jose. Nagauna si Jacob sa ila tanan kag makapila gid siya ka beses[a] nga nagluhod samtang nagapalapit siya sa iya utod.

Pero nagdalagan si Esau sa pagsugata sa iya. Ginhakos siya ni Esau kag ginhalukan, kag naghibi sila nga duha. Sang makita ni Esau ang mga babayi kag ang mga kabataan, ginpamangkot niya si Jacob, “Sin-o inang kaupdanan mo?” Nagsabat si Jacob, “Sila ang akon mga anak nga ginhatag sang Dios sa akon sa iya kaluoy.” Nagpalapit dayon kay Esau ang duha ka suluguon nga babayi kag ang ila mga anak, kag nagluhod sila bilang pagtahod sa iya. Nagsunod man dayon si Lea kag ang iya mga anak nga nagluhod. Kag ang ulihi nga nagpalapit kag nagluhod amo si Jose kag ang iya iloy nga si Raquel.

Nagpamangkot si Esau kay Jacob, “Ano bala ang imo buot silingon sadtong mga grupo sang sapat nga nasugata ko?” Nagsiling si Jacob, “Regalo ko ato sa imo agod batunon mo ako.” Pero nagsabat si Esau, “Madamo na ang akon pagkabutang, utod ko, gani sa imo na lang ato.” 10 Pero nagpamilit gid si Jacob, “Sige na, batuna na ato. Kon matuod-tuod nga ginabaton mo ako, batuna na ang regalo ko sa imo. Kay sang pagkakita ko sang imo hitsura daw nakita ko ang hitsura sang Dios. Karon nga ginbaton mo ako, 11 batuna na ang ginahatag ko sa imo tungod kay maayo ang Dios sa akon kag wala ako makulangi sa akon mga kinahanglanon.” Sagi gid pilit ni Jacob si Esau hasta nga ginbaton na lang ni Esau ang iya regalo.

12 Dayon nagsiling si Esau, “Dali na, malakat na kita. Ululupod na lang kita.” 13 Pero nagsabat si Jacob, “Nakahibalo ka nga mahinay maglakat ang mga bata, kag kinahanglan ko gid nga tatapon maayo ang mga sapat nga nagapatiti. Kon piliton ta ang mga sapat nga maglakat sa bilog nga adlaw, basi magkalamatay sila. 14 Ang maayo pa, mag-una ka na lang sa amon. Maamat-amat lang kami sunod sa imo suno sa kadasigon sang mga bata kag sang mga sapat sa una namon. Didto na lang kita magkitaay sa Seir.” 15 Nagsiling si Esau, “Kon amo sina, ibilin ko na lang ang iban ko nga mga tinawo sa imo.” Nagsabat si Jacob, “Indi na kinahanglan. Ang importante ginbaton mo ako.” 16 Gani nagbalik na lang si Esau sa Seir sadto mismo nga adlaw. 17 Pero didto nagpakadto sanday Jacob sa Sucot. Pag-abot nila didto, naghimo si Jacob sang elistaran kag ginhimuan man niya sang palasilungan ang iya mga kasapatan. Gani ato nga lugar gintawag nga Sucot.[b]

18 Sang ulihi nakaabot gid man sila sa Canaan halin sa Padan Aram nga wala sing may malain nga natabo sa ila. Nakaabot sila sa banwa nga ginaestaran ni Shekem. Nagpatindog sila sang ila mga tolda malapit sa banwa. 19 Kag ang duta nga ginpatindugan nila sang mga tolda ginbakal ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa bili nga 100 ka bilog nga pilak. Si Hamor amo man ang amay ni Shekem. 20 Naghimo si Jacob didto sang halaran nga gin-ngalanan niya nga El Elohe Israel.[c]

Notas al pie

  1. 33:3 makapila gid siya ka beses: sa literal, pito ka beses.
  2. 33:17 Sucot: buot silingon sa Hebreo, palasilungan.
  3. 33:20 El Elohe Israel: buot silingon sa Hebreo, Makagagahom ang Dios ni Israel.