Chinese Contemporary Bible (Simplified)

出埃及 24

在西奈山立约

1耶和华又指示摩西说:“你和亚伦、拿答、亚比户及以色列的七十位长老上我这里来,远远地敬拜我。 只有你可以靠近我,其他人,包括全体百姓,都不得走近。”

摩西下山把耶和华的话和法令都告诉百姓,百姓齐声回答:“我们愿意遵行耶和华的一切吩咐。” 摩西把耶和华的这些话记录下来。第二天清晨,摩西在山脚筑了一座坛,立了十二根柱子代表以色列的十二支派。 他又吩咐以色列的青年去给耶和华献燔祭,又献上公牛作平安祭。 摩西把祭牲的血一半放在盆里,一半洒在坛上。 他又把约书念给百姓听,百姓听了都说:“我们愿意遵行耶和华的一切吩咐,我们愿意顺服。” 摩西便把盆中的血洒在百姓身上,说:“这是立约的血,是耶和华按所说的话与你们立约的凭据。”

之后,摩西、亚伦、拿答、亚比户及七十位长老便上了山。 10 他们都看见了以色列的上帝,祂的脚下好像是一片蓝宝石,像天一样明净。 11 上帝没有伸手杀这些以色列的首领,允许他们看见祂,在祂面前吃喝。

12 耶和华对摩西说:“你上山到我这里来,留在这里,我要把写着律法和诫命的石版赐给你,你可以用来教导百姓。” 13 于是,摩西带着他的助手约书亚动身上了上帝的山。 14 离开之前,摩西吩咐长老说:“你们在这里等候我们回来。亚伦和户珥跟你们在一起,百姓当中有什么诉讼的事情,可以交给他们处理。”

15 摩西上了山,密云遮盖着整座山。 16 耶和华的荣耀停留在西奈山上,密云遮盖了山六天。第七天,耶和华在云中召唤摩西。 17 在以色列人眼中,耶和华的荣耀在山上好像烈火。 18 摩西上到山上,走进云中,在那里停留了四十昼夜。

Het Boek

Exodus 24

Veertig dagen en nachten op de berg

1De Here zei tegen Mozes: ‘Klim naar boven met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van de leiders van Israël. Allen, behalve Mozes, moeten op een afstand neerknielen. Alleen Mozes mag naar Mij toe komen en onthoud goed dat het volk de berg absoluut niet mag betreden.’

Toen gaf Mozes alle regels en wetten die de Here hem had gegeven, aan het volk door. En het volk riep eenstemmig: ‘Aan alles wat de Here heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen.’ Mozes schreef alle wetten van de Here op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg van de Here met twaalf grote gedenkstenen er omheen, voor elke stam van Israël een. Toen liet hij een aantal jongemannen brandoffers en stieren als vredeoffers aan de Here brengen. Daarna nam Mozes de helft van het bloed van de offers en deed het in schalen. De andere helft sprenkelde hij over het altaar. En hij las de mensen voor uit het boek dat de regels en wetten van het verbond met God bevatte. En het volk zei opnieuw: ‘Wij zullen ons aan al deze wetten houden.’ Toen nam Mozes een schaal met bloed, sprenkelde het over het volk en zei: ‘Dit bloed bevestigt het verbond dat de Here met u heeft gesloten door deze regels en wetten te geven.’

Toen klommen Mozes, Aäron, Nadab en Abihu en de zeventig leiders de berg op. 10 Zij zagen de God van Israël en het leek alsof Hij op een vloer van saffieren stond, helder als de hemel. 11 Hoewel de leiders God nu zagen, doodde Hij hen niet. Nadat zij God hadden gezien, aten en dronken zij gewoon. Er was niets met hen gebeurd.

12 De Here zei tegen Mozes: ‘Klim omhoog naar de plaats waar Ik ben, dan zal Ik u de wet en de geboden geven, die Ik op stenen plaquettes heb geschreven, zodat u het volk ermee kunt onderwijzen.’ 13 Mozes en Jozua stonden op en klommen verder omhoog naar de berg van God. 14 Tegen de leiders zei Mozes: ‘Blijf hier op ons wachten. Als er problemen zijn, kunnen jullie bij Aäron en Chur terecht.’ 15 Toen klom Mozes de berg op en verdween in de wolk die de top van de berg bedekte. 16 De heerlijkheid van de Here rustte zes dagen lang op de berg Sinaï en op de zevende dag riep God Mozes vanuit de wolk. 17 Het volk onder aan de berg was getuige van het indrukwekkende schouwspel, de heerlijkheid van de Here op de bergtop leek op een verterend vuur.

18 Mozes beklom de berg verder en verdween in de wolk. Daar bleef hij veertig dagen en nachten.