Chinese Contemporary Bible (Simplified)

俄巴底亚书 1:1-21

1俄巴底亚看到的异象。

耶和华惩罚以东

论到以东

主耶和华这样说:

“我们从耶和华那里听到消息,

有位使者被派到各国,说,

‘来!我们去攻打以东吧!’”

2耶和华对以东说:

“我要让你成为列国中最弱小的国家,

使你饱受藐视。

3你住在悬崖峭壁间,

住在高山上,

自以为谁也不能把你拉下来,

但你的骄傲欺骗了你。

4即使你如鹰高飞,

在星辰间筑巢,

我也必把你拉下来。

这是耶和华说的。

5“盗贼深夜洗劫你的家,

不会洗劫一空;

人们摘葡萄,不会摘光;

但你会被彻底毁灭!

6以扫1:6 以扫”又名“以东”。要被洗劫一空,

他藏的珍宝要被搜去。

7你的盟友将你逐出家园;

你的朋友欺骗你,战胜你;

你的知己设陷阱害你,

你却懵然不知。”

8耶和华说:“到那天,

我要毁灭以东的智者,

除掉以扫山上的明哲。

9提幔的勇士必惊慌失措,

以扫山上的人尽遭杀戮。

惩罚以东的原因

10“因你曾残暴地对待同胞兄弟雅各

你必蒙羞,永遭毁灭。

11外族人掠夺雅各的财物,

攻入耶路撒冷抽签分赃时,

你竟然袖手旁观,

就像他们的同伙一样。

12你的亲族遭难之日,

你不该幸灾乐祸;

犹大人被灭的日子,

你不该兴高采烈;

他们遭难的日子,

你不该口出狂言;

13我子民遭难的日子,

你不该闯进他们的城;

他们遭难的日子,

你不该幸灾乐祸;

他们遭难的日子,

你不该趁火打劫;

14你不该站在路口截杀那些逃亡者;

他们遭难的日子,

你不该把幸存者交给仇敌。

15“耶和华惩罚万国的日子近了。

必按你的所作所为报应你,

你的恶行必落到自己头上。

16你们犹大人在我的圣山上怎样饱饮愤怒,

万国也要照样饮,

且要大口吞下,

直到他们完全消逝。

以色列的复兴

17“然而,锡安山必成为避难所,

成为圣地。

雅各家必得到自己的产业。

18雅各家将成为火,

约瑟家将成为烈焰,

以扫家将成为碎秸,

被火焚烧、吞噬,无一人逃脱。

这是耶和华说的。

19“南地的人将占领以扫山;

丘陵的人将占领非利士

夺取以法莲撒玛利亚

便雅悯人将占领基列

20被掳的以色列人将返回家园,

占领远至撒勒法一带的土地;

耶路撒冷被掳到西法拉的人将占领南地各城。

21拯救者必登上锡安山,

统治以扫山,

耶和华必做王掌权。”

Ang Pulong Sang Dios

Obadias 1:1-21

1Amo ini ang ginsiling sang Ginoong Dios parte sa nasyon sang Edom, nga iya ginpahayag kay Obadias.

Pagasilutan sang Dios ang Edom

Nabatian naton nga mga Israelinhon ang balita halin sa Ginoo, nga nagpadala siya sang mensahero sa mga nasyon sa paghagad sa ila sa pagpakig-away kontra sa nasyon sang Edom. 2Kay siling sang Ginoo sa mga taga-Edom, “Pamati! Himuon ko kamo nga mas kubos sang sa iban nga mga nasyon, kag pakalainon gid nila kamo. 3Nagasiling kamo nga wala sing may makasalakay sa inyo tungod kay nagaestar kamo sa batuhon kag mataas nga lugar. Pero sa pagpabugal ninyo nga ina ginadayaan lang ninyo ang inyo kaugalingon. 4Kay bisan pa nga parehuon ninyo kataas sa pugad sang agila ang inyo ginaestaran, ukon palab-uton pa ninyo ini sa mga bituon, laglagon ko gihapon kamo. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

5“Indi bala nga ang mga kawatan wala nila ginaubos kuha ang sa sulod sang balay kundi ginakuha lang nila ang ila kinahanglan? Kag indi bala nga ang mga nagapamupo sang ubas wala nila ginaubos kuha ang mga bunga kundi ginabilinan nila ini?1:5 Kinaandan sang mga Israelinhon sa tion sang patubas nga may ginabilin sila nga mga bunga para sa mga imol. Tan-awa ang Lev. 19:10; Deu. 24:21. Posible nga amo man ini ang kinaandan sang mga taga-Edom. Pero kamo ubuson gid laglag sang inyo mga kaaway. 6Pangitaon nila kag kuhaon ang mga manggad ninyo nga mga kaliwat ni Esau. 7Dayaan kamo sang inyo kadampig nga mga nasyon. Ini sila nga nagpakig-abyan sa inyo amo man ang magasalakay sa inyo, kag palayason nila kamo sa inyo lugar. Ini sila nga nagkaon upod sa inyo amo man ang magabutang sang siod sa inyo nga indi ninyo matalupangdan.1:7 nga indi ninyo matalupangdan: ukon, Ti, diin na karon ang inyo ginapabugal nga kaalam? 8Ako, ang Ginoo, nagasiling nga sa tion nga silutan ko na kamo, laglagon ko ang inyo maalam nga mga tawo. Madula ang kaalam sa Edom nga ginatawag Bukid ni Esau. 9Magakurog sa kahadlok ang inyo mga soldado nga ara sa siyudad sang Teman, gani mapatay kamo tanan nga nagaestar sa Bukid ni Esau.”

Ang Sala sang mga Taga-Edom

10“Tungod sa pagpamintas nga ginhimo ninyo sa mga kaliwat ni Jacob, nga inyo kadugo, mahuy-an kamo kag pagalaglagon hasta san-o. 11Nagpabaya lang kamo sadtong tion nga ginsalakay ang Jerusalem sang taga-iban nga mga nasyon. Ginpabay-an lang ninyo nga kuhaon nila ang mga pagkabutang sang Jerusalem kag partidahon paagi sa paggabot-gabot. Pareho lang kamo sa ila nga mga kaaway sang Israel. 12Wala kuntani kamo nagkalipay sang tion sang kalamidad sang katawhan sang Juda, nga inyo kadugo. Wala kuntani kamo nagkasadya sang tion sang pagkalaglag nila. Kag wala kuntani kamo nagpabugal sang tion sang ila kalisod. 13Wala kuntani kamo nagsulod sa siyudad sang akon katawhan sang tion sang ila kalaglagan, kag nagpanguha sang ila pagkabutang. Kag wala kuntani kamo nagkalipay sang tion sang ila pag-antos. 14Wala kuntani kamo nagtindog sa ginsang-an sang mga dalan sa pagpamatay sang mga nagpalagyo halin sa Jerusalem. Kag wala kuntani ninyo sila gintugyan sa mga kaaway sang tion sang ila kalisod.”

Pagasilutan sang Dios ang mga Nasyon

15Wala kuntani ninyo ginhimo ato sa Jerusalem tungod kay malapit na lang ang tion nga magahukom ako sa tanan nga nasyon. Kag kon ano ang ginhimo ninyo sa iban, amo man ina ang pagahimuon sa inyo. Kon ano ang pagtratar ninyo sa iban, amo man ina ang ibalos sa inyo. 16Subong nga ginsilutan ang akon katawhan1:16 ang akon katawhan: sa Hebreo, kamo. sa akon balaan nga bukid,1:16 balaan nga bukid: ukon, Bukid sang Zion. pagasilutan man sing padayon ang tanan nga nasyon. Silutan ko gid sila sing tama hasta nga magakalawala sila.”

Mangin Madinalag-on ang Israel

17“Pero may mabilin nga mga Israelinhon sa Bukid sang Zion, kag sa liwat mangin balaan ini nga lugar. Kag maangkon liwat sang mga kaliwat ni Jacob ang mga duta nga ila anay ginapanag-iyahan. 18Ang mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose 1:18 mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose: Si Jacob nagarepresentar sang katawhan sang Juda, kag si Jose nagarepresentar sang katawhan sang Israel. mangin pareho sang kalayo nga magalaglag sang mga kaliwat ni Esau, pareho sang pagsunog sang dagami. Kag wala sing may mabilin sa mga kaliwat ni Esau. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

19“Pagasakupon sang mga Israelinhon nga taga-Negev1:19 Negev: Ang bagatnan sang Juda. ang Bukid ni Esau. Kag pagasakupon sang mga Israelinhon nga nagaestar sa mga bulobukid sa nakatundan1:19 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela. ang duta sang mga Filistinhon. Pagasakupon sang mga Israelinhon ang duta sang Efraim kag Samaria. Kag pagasakupon sang mga kaliwat ni Benjamin ang Gilead. 20Pagasakupon sang madamo nga mga Israelinhon nga halin sa pagkabihag ang duta sang mga Canaanhon hasta sa Zarefat. Kag pagasakupon sang mga taga-Jerusalem nga halin sa pagkabihag sa Sefarad ang mga banwa sang Negev. 21Magataklad ang mga manughilway sang Israel sa Bukid sang Zion, sa pagdumala sa katawhan nga nagaestar sa Bukid ni Esau. Kag ako, ang Ginoo, amo ang magahari.”