Chinese Contemporary Bible (Simplified)

但以理书 1

但以理被掳到巴比伦

1犹大王约雅敬执政第三年,巴比伦王尼布甲尼撒前来围攻耶路撒冷。 主将犹大王约雅敬及上帝殿中的部分器具交在他手中。他把器具掳到巴比伦[a]的神庙,放在他神明的库房里。

王吩咐太监长亚施毗拿从以色列的王室贵族中选一些人, 即毫无残疾、相貌英俊、学问渊博、知识丰富、聪慧善学、能在王宫服侍的青年,教他们迦勒底的语言和文字。 王安排他们每日享用一份御用的膳食和酒。他们要受教养三年,期满后好在王身边供职。 被选的人中有犹大族的但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅。 太监长给他们起了名字:称但以理为伯提沙撒,哈拿尼雅为沙得拉,米沙利为米煞,亚撒利雅为亚伯尼歌。

然而,但以理决心不用王的膳食和酒,以免玷污自己。他请求太监长准许他不玷污自己。 上帝使但以理得到太监长的恩待和同情。 10 不过,太监长对但以理说:“我惧怕我主我王,因为这是他安排给你们的饮食。如果他看见你们比同龄的青年瘦弱,如何是好?你们会使我在王面前人头难保。” 11 但以理便对太监长派来监管他、哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅的人说: 12 “求你试试看,十天内只让仆人们吃素菜、喝清水, 13 然后比较一下我们的面貌和那些用御膳的青年的面貌,看了之后再作决定。” 14 监管同意试他们十天。 15 十天后,但以理和他三个朋友看上去比那些用御膳的青年更俊美健康。 16 于是,监管撤去了安排给他们的膳食和酒,只给他们素菜。

17 上帝使这四个青年精通各样学问和知识。但以理能明白各种异象和梦兆。 18 到了尼布甲尼撒王规定青年们进宫的日子,太监长便带他们去见王。 19 王与他们谈话,发现无人比得上但以理、哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅,便把他们留在身边供职。 20 王询问他们各样的事,发现他们的智慧和聪明比全国的术士和巫师高十倍。 21 直到塞鲁士王元年,但以理仍在那里供职。

Notas al pie

  1. 1:2 巴比伦”希伯来文是“示拿”,巴比伦的别称。

Ang Pulong Sang Dios

Daniel 1

Ang Pagtuon ni Daniel kag sang iya mga Abyan sa Babilonia

1Sang ikatatlo nga tuig sang paghari ni Jehoyakim sa Juda, ginsalakay ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia kag sang iya mga soldado ang Jerusalem. Ginbihag niya si Haring Jehoyakim suno sa kabubut-on sang Ginoo. Ginpanguha man niya ang iban nga mga butang sa templo sang Dios kag gindala sa Babilonia.[a] Dayon ginbutang niya ini sa talaguan sang manggad didto sa templo sang iya dios.

Karon, nagsugo si Nebucadnezar kay Ashpenaz nga pangulo sang iya mga opisyal nga magpili sang pila ka pamatan-on halin sa mga bihag nga Israelinhon, nga naghalin sa harianon kag dungganon nga mga pamilya. Ini sila kinahanglan gid nga mga guwapo, maayo sing lawas, maalam, maabtik kag madali lang tudluan, agod bagay sila nga mag-alagad sa hari. Ginsugo man niya si Ashpenaz nga tudluan sila sang lingguahe kag balasahon sang taga-Babilonia.[b] Nagsugo pa gid ang hari nga hatagan sila kada adlaw sang iya mismo pagkaon kag ilimnon. Pagkatapos sang tatlo ka tuig, magaalagad na sila sa iya.

Upod sa mga ginpili nga halin sa tribo ni Juda amo sila ni Daniel, Hanania, Mishael, kag Azaria. Gin-ilisan ni Ashpenaz ang ila mga ngalan. Si Daniel amo na si Belteshazar, si Hanania amo na si Shadrac, si Mishael amo na si Meshac, kag si Azaria amo na si Abednego.

Pero nagdesisyon si Daniel nga indi siya magkaon sang pagkaon sang hari ukon mag-inom sang iya ilimnon, agod indi siya mahigkuan.[c] Gani nagpangabay siya kay Ashpenaz nga kon mahimo indi lang siya paghatagan sinang makapahigko sa iya. Ginbuot sang Dios nga magmaayo si Ashpenaz kay Daniel kag magsugot sa iya pangabay. 10 Pero nagsiling si Ashpenaz sa iya, “Nahadlok ako sa hari. Siya ang nagsiling kon ano ang ipakaon kag ipainom sa inyo, kag kon makita niya nga indi maayo ang inyo lawas kon ikomparar sa iban nga mga pamatan-on basi ipapatay niya ako.”

11 Nagsiling dayon si Daniel sa guwardya nga ginbutang ni Ashpenaz nga mag-atipan sa iya kag sa ila ni Hanania, Mishael, kag Azaria, 12 “Abi, testingi kami nga pakan-on lang sang utan kag paimnon lang sang tubig sa sulod sang napulo ka adlaw, 13 kag ipaanggid dayon kami sa iban nga mga pamatan-on nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Kon ano ang imo makita nga resulta, bahala ka na kon ano ang gusto mo nga himuon sa amon.” 14 Gani nagsugot siya kag gintestingan sila sa sulod sang napulo ka adlaw.

15 Pagkatapos sang napulo ka adlaw, nakita nga mas maayo pa ang ila lawas kon ikomparar sa mga pamatan-on nga nagakaon sang pagkaon sang hari. 16 Gani ginpadayon na lang sang guwardya ang pagpakaon sa ila sang utan sa baylo sang pagkaon kag ilimnon sang hari.

17 Ginhatagan sang Dios ining apat ka pamatan-on sang kaalam labi na gid sa nagkalain-lain nga mga balasahon kag mga pagtulun-an. Wala labot sini, ginhatagan niya si Daniel sang kaalam sa pagsaysay sang mga palanan-awon kag mga damgo.

18 Pagkatapos sang tatlo ka tuig nga pagtudlo sa ila suno sa ginsiling ni Haring Nebucadnezar, gindala sila ni Ashpenaz sa iya. 19 Nagpakighambal ang hari sa ila, kag nakita sang hari nga sa tanan sa ila nga mga pamatan-on wala sing may makapareho sa ila ni Daniel, Hanania, Mishael, kag Azaria. Gani sila ang ginpili nga mag-alagad sa iya. 20 Sa tanan nga ginpamangkot sang hari sa ila, nakita niya nga ang ila kaalam napulo ka pilo sang sa kaalam sang mga madyikero ukon babaylan sa bug-os niya nga ginharian. 21 Nagpadayon sa pag-alagad si Daniel kay Nebucadnezar hasta sa nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus.[d]

Notas al pie

  1. 1:2 Babilonia: sa Hebreo, Shinar. Amo ini ang isa pa ka ngalan sang Babilonia.
  2. 1:4 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo ini kon kaisa ang tawag sa mga taga-Babilonia.
  3. 1:8 mahigkuan: may mga pagkaon nga ginadilian sang mga Judio nga kaunon suno sa ila pagsulundan.
  4. 1:21 Cyrus: hari sang Persia nga nag-agaw sa Babilonia.