Chinese Contemporary Bible (Simplified)

传道书 10

1死苍蝇会使芬芳的膏油发臭,
同样,一点点愚昧足以毁掉智慧和尊荣。
智者的心引导他走正路,
愚人的心带领他入歧途。[a]
愚人走路时也无知,
并向众人显出他的愚昧。
如果当权的人向你大发雷霆,
不要因此就离开岗位,
因为平心静气能避免大错。
我发现日光之下有一件可悲的事,
似乎是掌权者所犯的错误:
愚人身居许多高位,
富人却屈居在下。
我曾看见奴仆骑在马上,
王子却像奴仆一样步行。
挖掘陷阱的,自己必掉在其中;
拆围墙的,必被蛇咬;
开凿石头的,必被砸伤;
劈木头的,必有危险。
10 斧头钝了若不磨利,
用起来必多费力气,
但智慧能助人成功。
11 弄蛇人行法术之前,
若先被蛇咬,
行法术还有什么用呢?
12 智者口出恩言,
愚人的话毁灭自己。
13 愚人开口是愚昧,
闭口是邪恶狂妄。
14 愚人高谈阔论,
其实无人知道将来的事,
人死后,谁能告诉他世间的事呢?
15 愚人因劳碌而筋疲力尽,
连进城的路也认不出来。
16 一国之君若年幼无知,
他的臣宰从早到晚只顾宴乐,
那国就有祸了!
17 一国之君若英明尊贵,
他的臣宰为了强身健体而节制饮食,
不酗酒宴乐,那国就有福了!
18 屋顶因人懒惰而坍塌,
房间因人游手好闲而漏雨。
19 宴席带来欢笑,
酒使人开怀,
钱使人万事亨通。
20 不可咒诅君王,
连这样的意念都不可有,
也不可在卧室里咒诅富豪,
因为天空的飞鸟会通风报信,
有翅膀的会把事情四处传开。

Notas al pie

  1. 10:2 这一节希伯来文是“智者的心在右,愚人的心在左。”

Ang Pulong Sang Dios

Manugwali 10

1Subong nga ang patay nga mga langaw makapabaho sa pahamot, ang gamay nga kabuangan makaguba sa kaalam kag dungog.

Ang maalamon nga tawo gusto maghimo sang maayo, pero ang buang-buang nga tawo gusto maghimo sang malain. Bisan sa paglakat sang buang-buang makita nga wala siya sing pag-intiendi. Ginapakita gid niya sa tanan ang iya pagkabuang-buang.

Kon akig sa imo ang isa ka manugdumala indi pagbayai ang imo katungdanan. Kay kon madula na ang iya kaakig basi pa lang patawaron ka niya bisan dako pa nga sala ang imo nahimo.

May isa pa ka indi maayo nga butang nga nakita ko diri sa kalibutan, kag ini ginahimo sang mga pangulo: Ang mga buang-buang ginahatagan sang mataas nga posisyon, pero ang mga manggaranon[a] iya ginahatagan sang manubo nga posisyon. Nakita ko man nga ang mga ulipon nagasakay sa kabayo samtang ang dungganon nga mga tawo nagalakat lang pareho sa mga ulipon.

Kon magkutkot ka sang buho, basi kon mahulog ka. Kon maglusot ka sa buho sang pader, basi kon kadton ka sang man-og. Kon maglukat ka sang bato ukon magbial sang kahoy, basi kon mapilas ka. 10 Kon mahabol ang imo wasay kag wala mo ini ginabaid, magpangusog ka gid sing tudo sa paggamit sini. Bintaha kon maalamon ka kay paagi sini magmadinalag-on ka.

11 Wala sing pulos ang abilidad mo sa pag-anta sang man-og kon makagat ka man lang niya. 12 Ang mga ginahambal sang maalamon nga tawo makahatag sa iya sang kaayuhan, pero ang mga ginahambal sang buang-buang nga tawo makalaglag sa iya. 13 Sa umpisa pa lang kabuangan na ang iya mga ginahambal, kag sa ulihi malaot na gid, nga daw wala na siya sa iya kaugalingon. 14 Kag wala siya nagauntat hambal.

Wala gid sing may nakahibalo sang palaabuton, kag wala sing may makasugid sa aton kon ano ang matabo sa tapos kita mapatay.

15 Ginakapoy ang buang-buang sa iya trabaho, gani nagahunahuna siya nga indi na lang siya magkadto sa banwa sa pagtrabaho.[b]

16 Kaluluoy ang nasyon nga ang hari sini ulipon sadto anay, kag ang mga pangulo sini nagapunsyon lang sa bilog nga adlaw. 17 Pero bulahan ang nasyon nga ang hari sini natawo sa dungganon nga pamilya kag ang mga pangulo sini nagapunsyon sa husto nga tion nga may pagpugong sa ila kaugalingon kag wala sila nagapahubog.

18 Kon tamad ang isa ka tawo sa pagkay-o sang atop sang iya balay, magatulo ini kag marumpag.

19 Ang pagkinaon kag pag-ininom makahatag sing kalipay sa tawo; kag ang kuwarta makahatag sang tanan niya nga kinahanglanon.

20 Indi pagpakamalauta ang hari bisan sa hunahuna mo lang, ukon ang manggaranon bisan sa tago lang, kay basi kon may makasugid sini sa ila.[c]

Notas al pie

  1. 10:6 manggaranon: ukon, dungganon.
  2. 10:15 gani… pagtrabaho: ukon, indi siya makatultol magkadto sa banwa.
  3. 10:20 basi… ila: sa literal, basi kon may pispis nga magsugid sini.