Chinese Contemporary Bible (Simplified)

传道书 10

1死苍蝇会使芬芳的膏油发臭,
同样,一点点愚昧足以毁掉智慧和尊荣。
智者的心引导他走正路,
愚人的心带领他入歧途。[a]
愚人走路时也无知,
并向众人显出他的愚昧。
如果当权的人向你大发雷霆,
不要因此就离开岗位,
因为平心静气能避免大错。
我发现日光之下有一件可悲的事,
似乎是掌权者所犯的错误:
愚人身居许多高位,
富人却屈居在下。
我曾看见奴仆骑在马上,
王子却像奴仆一样步行。
挖掘陷阱的,自己必掉在其中;
拆围墙的,必被蛇咬;
开凿石头的,必被砸伤;
劈木头的,必有危险。
10 斧头钝了若不磨利,
用起来必多费力气,
但智慧能助人成功。
11 弄蛇人行法术之前,
若先被蛇咬,
行法术还有什么用呢?
12 智者口出恩言,
愚人的话毁灭自己。
13 愚人开口是愚昧,
闭口是邪恶狂妄。
14 愚人高谈阔论,
其实无人知道将来的事,
人死后,谁能告诉他世间的事呢?
15 愚人因劳碌而筋疲力尽,
连进城的路也认不出来。
16 一国之君若年幼无知,
他的臣宰从早到晚只顾宴乐,
那国就有祸了!
17 一国之君若英明尊贵,
他的臣宰为了强身健体而节制饮食,
不酗酒宴乐,那国就有福了!
18 屋顶因人懒惰而坍塌,
房间因人游手好闲而漏雨。
19 宴席带来欢笑,
酒使人开怀,
钱使人万事亨通。
20 不可咒诅君王,
连这样的意念都不可有,
也不可在卧室里咒诅富豪,
因为天空的飞鸟会通风报信,
有翅膀的会把事情四处传开。

Notas al pie

  1. 10:2 这一节希伯来文是“智者的心在右,愚人的心在左。”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mlaliki 10

1Monga ntchentche zakufa zimayika fungo loyipa mʼmafuta onunkhira,
    choncho kupusa pangʼono kumawononganso nzeru ndi ulemu.
Mtima wa munthu wanzeru umamutsogolera bwino,
    koma mtima wa munthu wopusa umamusocheretsa.
Chitsiru ngakhale chikamayenda mu msewu,
    zochita zake ndi zopanda nzeru
    ndipo chimaonetsa aliyense kuti icho ndi chitsirudi.
Ngati wolamulira akukwiyira,
    usachoke pa ntchito yako;
    kufatsa kumakonza zolakwa zazikulu.

Pali choyipa chimene ndinachiona pansi pano,
    kulakwitsa kumene kumachokera kwa wolamulira:
Zitsiru amazipatsa ntchito zambiri zapamwamba,
    pamene anthu olemera amawapatsa ntchito zotsika.
Ndaona akapolo atakwera pa akavalo,
    pamene akalonga akuyenda pansi ngati akapolo.

Amene amakumba dzenje adzagwamo yekha;
    amene amabowola khoma adzalumidwa ndi njoka.
Amene amaphwanya miyala adzapwetekedwa ndi miyalayo;
    amene amawaza nkhuni adzapwetekedwa nazo.

10 Ngati nkhwangwa ili yobuntha
    yosanoledwa,
pamafunika mphamvu zambiri potema,
    koma luso limabweretsa chipambano.

11 Nʼkopanda phindu kudziwa kuseweretsa njoka
    ngati njokayo yakuluma kale.

12 Mawu a pakamwa pa munthu wanzeru ndi okondweretsa,
    koma chitsiru chidzawonongedwa ndi milomo yake yomwe.
13 Chitsiru chimayamba ndi mawu opusa;
    potsiriza pake zoyankhula zake ndi zamisala
14     ndipo chitsiru chimachulukitsa mawu.

Palibe amene amadziwa zimene zikubwera mʼtsogolo,
    ndani angamuwuze zomwe zidzachitika iye akadzafa?

15 Chitsiru chimatopa msanga ndi ntchito yochepa;
    ndipo sichikhala ndi mphamvu zobwererera ku mudzi.

16 Tsoka kwa iwe, iwe dziko ngati mfumu yako ikali mwana,
    ndipo atsogoleri ako amakhala pa madyerero mmamawa.
17 Wodala iwe, iwe dziko ngati mfumu yako ndi mwana wolemekezeka
    ndipo atsogoleri ako amadya pa nthawi yake,
    kuti apeze mphamvu osati kuti aledzere.

18 Ngati munthu ndi waulesi, denga lake limaloshoka;
    ngati manja ake ndi alobodo nyumba yake imadontha.

19 Phwando ndi lokondweretsa anthu,
    ndipo vinyo ndi wosangalatsa moyo,
    koma ndalama ndi yankho la chilichonse.

20 Usanyoze mfumu ngakhale mu mtima mwako,
    kapena kutukwana munthu wachuma mʼchipinda chako,
pakuti mbalame yamlengalenga itha kutenga mawu ako
    nʼkukafotokoza zomwe wanena.