以斯帖记 2 – CCB & CCL

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以斯帖记 2:1-23

以斯帖被立为王后

1这事之后,亚哈随鲁王的怒气平息下来,就想起瓦实提和她的所作所为,并怎样降旨惩罚她的事。 2王的侍臣说:“让人为王物色一些年轻貌美的处女吧。 3请王在国中各省委派专使把所有年轻漂亮的处女选入书珊城的女宫,交给管理女子的太监希该,供给她们美容用品。 4哪个女子讨王欢心,便立她为王后,代替瓦实提。”王觉得这个建议很好,就采纳了。

5当时,书珊城中有个犹太人,名叫末底改,是便雅悯基士的曾孙、示每的孙子、雅珥的儿子。 6巴比伦尼布甲尼撒曾从耶路撒冷掳走犹大耶哥尼雅和百姓,末底改也在其中。 7末底改收养了叔叔的女儿哈大沙,又名以斯帖,把她认作自己的女儿,因为她父母双亡。这女子体态优美,容貌动人。 8王的谕旨一下,许多年轻的女子被召到书珊城中,交给管理女子的希该照管。以斯帖也被送到王宫中交给希该9希该喜欢以斯帖,就恩待她,急忙给她需用的美容用品和膳食,又从王宫为她挑选七名宫女,让她和她的宫女搬进女宫上好的房屋。 10以斯帖没有向人透露过自己的种族和身世,因为末底改吩咐她不要透露。 11末底改天天在女宫的庭院前徘徊,好打听以斯帖的消息,了解她的情况。

12每个女子依次晋见亚哈随鲁王之前,都要照规矩洁净十二个月:六个月用没药油,六个月用香料和洁身用品。 13每个女子从女宫到王宫晋见王时,她所要求的一切都要给她。 14她晚上进去,次日被带到另一个女宫,交给管理妃嫔的太监沙甲。除非王喜欢她,提名召见她,否则她不会再见到王。

15以斯帖末底改的叔叔亚比孩的女儿,后来被末底改收养。轮到她晋见王时,除了管理女子的太监希该给她的东西外,她没有别的要求。凡看见她的人都喜欢她。 16亚哈随鲁王执政第七年十月,即提别月,以斯帖被带进宫中见王。 17王爱以斯帖胜过爱其他所有的女子,她比其他处女更得王的恩宠。于是,王把后冠戴在她头上,立她为王后,代替瓦实提18王为以斯帖大摆宴席招待文武百官,又宣布各省休假2:18 休假”或译“免去赋税”。,并厚赐礼物。

末底改救王的性命

19第二次召集处女时,末底改已坐在宫门供职。 20以斯帖依照末底改的吩咐,没有向人透露自己的身世和籍贯,因为她像幼年时一样听从末底改的话。

21一天,末底改正在宫门供职,两个守门的太监辟探提列恼恨亚哈随鲁王,想要下手害他。 22末底改知道后,便通知以斯帖王后,以斯帖就以末底改的名义禀告王。 23查明确有此事后,便把二人吊死在木架上,并将这事当着王的面写入史书。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Estere 2:1-23

Mfumu Ikwatira Estere

1Pambuyo pake mtima wa Ahasiwero utatsika, Ahasiwero anakumbukira Vasiti ndi zimene anachita Vasitiyo. Anakumbukiranso lamulo lomukhudza limene anasindikiza. 2Tsono anyamata a mfumu amene ankamutumikira anati, “Mfumu, akufunireni anamwali okongola. 3Mfumu isankhe oyangʼanira pa chigawo chilichonse cha ufumu wake kuti abwere nawo pamodzi anamwali onse okongola ku nyumba yosungira akazi ku Susa. Hegai, mdindo wofulidwa wa mfumu, amene amayangʼanira amayi, akhale wosamalira anamwaliwa ndipo aziwapatsa mafuta odzola. 4Ndipo namwali amene mfumu yakondwera naye akhale mfumukazi mʼmalo mwa Vasiti.” Mfumu inakondwera ndi uphunguwu, ndipo inachita momwemo.

5Myuda wina wa fuko la Benjamini, dzina lake Mordekai, mwana wa Yairi, mwana wa Simei, mwana wa Kisi, anali mu mzinda wa Susa. 6Iyeyu anali mmodzi mwa anthu amene anatengedwa ukapolo ndi Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni kuchokera ku Yerusalemu pamodzi ndi Yekoniya mfumu ya Yuda. 7Mordekai nʼkuti atalera Hadasa, amene ankatchedwanso Estere, mwana wamkazi wa amalume ake chifukwa analibe abambo kapena amayi. Mtsikanayu anali wokongola ndi wooneka bwino ndipo Mordekai ankamutenga ngati mwana wake weniweni pamene abambo ndi amayi ake anamwalira.

8Lamulo la mfumu atalilengeza ndi kubwera nawo pamodzi anamwali ambiri ku mzinda wa Susa kuti akasamalidwe ndi Hegai, Estere nayenso anatengedwa kupita naye ku nyumba ya mfumu kuti akasamalidwe ndi Hegai woyangʼanira nyumba yosungiramo akazi uja. 9Hegai anasangalatsidwa naye namwaliyo ndipo anamukomera mtima. Mosataya nthawi anamupatsa mafuta ake odzola ndi chakudya chapadera. Anamusankhiranso anamwali asanu ndi awiri a ku nyumba ya mfumu kuti azimutumikira, ndipo iye pamodzi ndi anamwali omutumikira aja anawapatsa malo abwino koposa mʼnyumba yosungira akazi.

10Estere sanawulule mtundu wake ndi abale ake chifukwa Mordekai anamuletsa kutero. 11Tsiku ndi tsiku Mordekai ankayendayenda pafupi ndi bwalo la nyumba yosungiramo akazi ija kuti adziwe za moyo wa Estere ndi kuti zinthu zikumuyendera bwanji.

12Tsono nthawi inkafika kuti namwali aliyense akaonekere kwa mfumu Ahasiwero, pakutha pa miyezi khumi ndi iwiri yomwe inakhazikitsidwa kuti amayi azidzikongoletsa. Pa miyezi isanu ndi umodzi ankadzola mafuta a mure ndipo pa miyezi isanu ndi umodzi inayo ankadzola zonunkhira ndi zokongoletsa. 13Ndipo namwali ankapita kwa mfumu motere: Ankaloledwa kutenga chilichonse angafune mʼnyumba yosungiramo akazi kupita nacho ku nyumba ya mfumu. 14Ankalowa madzulo kwa mfumu ndi kutuluka mmawa kupita ku nyumba ina yosungira akazi yomwe ankayangʼanira ndi Saasigazi, mdindo wofulidwa wa mfumu amene amayangʼanira akazi a mfumu. Namwali sankabwerera kwa mfumu pokhapokha amukomere mtima ndi kumuyitana potchula dzina lake.

15Tsono inafika nthawi kuti Estere, mwana wamkazi wa Abihaili amenenso analeredwa ndi Mordekai amalume ake, alowe kwa mfumu. Iye sanapemphe kanthu kalikonse, koma anatenga zokhazo zimene ananena Hegai mdindo wofulidwa wa mfumu woyangʼanira nyumba yosungiramo akazi. Ndipo aliyense amene anamuona Estere, anasangalatsidwa naye. 16Anapita naye kwa mfumu Ahasiwero ku nyumba ya ufumu pa mwezi wa khumi, mwezi wa Tebete, chaka cha chisanu ndi chiwiri cha ufumu wake.

17Ndipo mfumu inamukonda Estere koposa wina aliyense wa akazi aja, kotero inamukonda ndi kumukomera mtima koposa wina aliyense wa anamwali aja. Choncho anamumveka chipewa chaufumu pa mutu pake nakhala mfumukazi mʼmalo mwa Vasiti. 18Ndipo mfumu inakonza phwando lalikulu, phwando la Estere, kukonzera anthu olemekezeka ndi nduna zake zonse. Analamuliranso kuti anthu mʼzigawo zonse asapereke msonkho ndipo anapereka mphatso monga mwakukoma mtima kwa mfumu.

Mordekai Awulula Chiwembu

19Anamwali atasonkhanitsidwa pamodzi, Mordekai anakhala pansi pa chipata cha mfumu. 20Koma Estere anali asanawululebe za mtundu wake ndi anthu a pa banja lake monga momwe analamulira Mordekai, chifukwa anapitirira kutsata malangizo a Mordekai monga ankachitira pamene ankamulera.

21Pa nthawi imene Mordekai ankalondera pa chipata cha mfumu, Bigitana ndi Teresi, awiri mwa adindo ofulidwa amfumu, olondera pa khomo la nyumba yake, anayipidwa mtima ndipo anakonza chiwembu chofuna kupha mfumu Ahasiwero. 22Koma Mordekai atazindikira za chiwembuchi anawuza mfumukazi Estere ndipo iye anakawuza mfumu mʼmalo mwa Mordekai. 23Ndipo pamene anafufuza za chiwembuchi kuti zinali zoona, adindo awiriwa anaphedwa monyongedwa. Zinthu izi zinalembedwa mʼbuku la Mbiri ndi kusungidwa ndi Mfumu.